ДО ИЗБРАНИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЪБРАНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ СУ „НЕШО БОНЧЕВ“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОПОДА,

На основание чл. 12, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, Ви уведомяваме, че събранието за определяне състава на Обществения съвет към СУ „Нешо Бончев“ ще се проведе, както следва:

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата -

Новините от СУ "Нешо Бончев"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОПОДА,

На основание чл. 12, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, Ви уведомяваме, че събранието за определяне състава на Обществения съвет към СУ „Нешо Бончев“ ще се проведе, както следва:

Коментирано: 0

Стартира кампания #kazhiblagodaria, която ще се проведе в рамките на 2 месеца и има за цел да насърчи етично отношение, позитивни действия и осъзнатост сред учениците в Б

Коментирано: 0

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата -

Коментирано: 0

Тържественото откриване на новата учебна 2016/2017 година в 

Коментирано: 0

Ръководството на СУ Нешо Бончев“ известява, че на обявените за заемане длъжности са приети следните кандидати:

Коментирано: 0

На 19 март се проведе областния кръг на 

Коментирано: 0

Програма на празниците 2016

Коментирано: 0

РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВИНЕНИТЕ ОТСЪСТВИЯ ОТ УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ НА УЧЕНИЦИТЕ - 

Коментирано: 0

Резултати от вътрешноучилищния кръг на 10-то национално състезание по английски език между учениците от училищата-членове на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

 

Коментирано: 0