Миглена Спасова от СУ „Нешо Бончев” е втора на национален кръг на олимпиада по български език и литература

 

На 6.07.20 г. на интернет страницата на Министерство на образованието и науката бяха публикувани резултатите на учениците от националния кръг на олимпиадата по български език и литература. Ученичката от ХІБ клас в СУ „Нешо Бончев” Миглена Спасова се нарежда на второ място в страната с оценка отличен 5.54 след Нели Димитрова от ЕГ „Акад. Л. Стоянов” – Благоевград, чиято работа е оценена с отличен 5.75. Двете единадесетокласнички са единствените с отличен успех на олимпиадата. Останалите двадесет ученици от цялата страна, явили се на националния кръг, са с оценки от мн. добър 5.43 до добър 4.18. Само Миглена и още една ученичка са представители на средни училища, останалите са възпитаници на езикови и природо-математически гимназии от областни градове в страната.

На 28.06.20 г. в ЕГ „Б. Брехт” – гр. Пазарджик Миглена писа интерпретативно съчинение на тема „Женските образи в произведението „Пристанала” от Христо Ботев”. Творбата се изучава в училище като част от програмата за профилирана подготовка. Останалите две произведения, които са били представени чрез теми по избор на националния кръг, са „Бай Ганьо” на Алеко Константинов и „Cis moll” на Пенчо Славейков. Миглена сподели, че се е опряла на усвоените умения от часовете по БЕЛ в училище – конструиране на ЛИС, аргументиране, интерпретиране на различни смислови нива на художествен текст по конкретен проблем, откриване на композиционни особености и художествени средства; на своята креативност и въображение при създаването на писмения текст. С постигнатия успех на последния кръг на олимпиадата панагюрската ученичка защити отличната си оценка от областния кръг.

За Миглена литературата е част от живота, без която е трудно да се живее. Всичко, което прочетеш, може да бъде важно в определен момент, споделя тя. Мечтата на Миглена Спасова, която в момента е ученичка в ХІБ клас с Хуманитарен профил в СУ „Нешо Бончев”, е да бъде приета след завършване на гимназиалното си образование в специалност Руска филология, в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Нейният учител по БЕЛ и класен ръководител Пенка Пенева искрено се надява Миглена да продължи напред в сферата на филологическите науки.

Информация СУ „Нешо Бончев”

 

График по приема и записването на ученици в VІІІ клас в СУ „Нешо Бончев“ по държавен план-прием за учебната 2020-2021 год.

І. Училищна комисия по приема и записването на ученици в VІІІ клас в СУ
„Нешо Бончев“ по държавен план-прием за учебната 2020-2021 год.:
1. Снежина Машева- председател;
И членове:
1. Милка Ангелова Пискова – главен учител по ООП в ГЕ
2. Нина Дивитрова Батева – Куртакова – ст. учител по ООП в ПГЕ

ІІ. График и място за работа на Комисията:

13 – 16.07.2020г. записване на учениците, класирани на І-ви етап;

20 – 22.07.2020г. записване на учениците, класирани на ІІ-ри етап;

30.07.2020г. записване на учениците, класирани на ІІІ-ти етап;

31.08.2020г. приемане на учениците до попълване на свободните места.

Време за работа: 8:00ч. - 17:00ч.

Място: фоайето пред дирекцията на училището.

График за провеждане на сесията за поправителните изпити през м. юли за учениците V - VІ клас, както следва:

Предмет

Клас

Дата

Час

БЕЛ

V и VІ

23.06.2020г.

8:00ч.

Англ. език

V и VІ

24.06.2020г.

Писмен – 8:00ч.

Устен – 14:00ч.

Математика

V и VІ

25.06.2020г.

8:00

ИТ

V и VІ

26.06.2020г.

Писмен – 8:00ч.

Практически– 14:00ч.

История и цивилизации

V и VІ

29.06.2020г.

8:00ч.

География и икономика

V и VІ

29.06.2020г.

14:00ч.

Човекът и природата

V и VІ

30.06.2020г.

8:00

Изобр. изкуство

V и VІ

19.06.2020г.

Писмен – 12:00ч.

Практически – 15:00ч.

Музика

V и VІ

19.06.2020г.

22.06.2020г.

Писмен – 8:00ч.

Практически – 8:00ч.

Техн. и предприемачество

V и VІ

22.06.2020г.

Писмен – 12:00ч.

Практически- 15:00ч.

ФВС

V и VІ

18.06.2020г.

10:00ч.

ИУЧ БЕЛ

V и VІ

23.06.2020г.

14:00ч.

ИУЧ - математика

V и VІ

25.06.2020г.

14:00ч.

ИУЧ ИТ

V и VІ

01.07.2020г.

Писмен – 8:00ч.

Практически– 14:00ч.

ИУЧ ЧП

V и VІ

30.06.2020г.

14:00ч.

График за провеждане на юнска сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение, както следва:

 

 

Предмет

Клас

Дата

Час

БЕЛ

VІ и VІІ

23.06.2020г.

8:00ч.

АЕ

VІ и VІІ

24.06.2020г.

Писмен – 8:00ч.

Практически – 14:00ч.

Математика

25.06.2020г.

8:00ч.

ИТ

VІ, VІІ

26.06.2020г.

Писмен – 8:00ч.

Практически – 14:00ч.

География и икономика

VІ и VІІ

29.06.2020г.

14:00ч.

Човекът и природата

30.06.2020г.

8:00ч.

Техн. и предприемачество

22.06.2020г.

Писмен – 12:00ч.

Практически- 15:00ч.

Музика

VІ и VІІ

19.06.2020г.

22.06.2020г.

Писмен – 8:00ч.

Практически – 8:00ч.

Изобразително изкуство

VІ и VІІ

19.06.2020г.

Писмен – 12:00ч.

Практически – 15:00ч.

ФВС

VІ 

18.06.2020г.

10:00ч.

ИУЧ БЕЛ 

VІ и VІІ

23.06.2020г.

14:00ч.

ИУЧ - БЗО 

VІІ

30.06.2020г.

14:00ч.

Госпожа Пенка Пенева е удостоена с Почетното отличие „Неофит Рилски”

Нашата учителка Пенка Петкова Пенева-Кокотанекова е удостоена с високото отличие на Министерство на образованието и науката – грамота „Неофит Рилски“.

Почетното отличие „Неофит Рилски“ е най-високото отличие, присъждано в образователната система на Република България.

Учредено през 1996 г., по традиция се връчва в Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 24 май.

Ежегодните награди „Неофит Рилски“ се присъждат от Министерството на образованието и науката на изявени учители и директори на детски градини, училища и обслужващи звена в сферата на образованието за дългогодишната им цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета и приноса им в развитието на образователното дело в България. ***

ПРОБНИ ИЗПИТИ ПО ФОРМАТА НА НВО

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НЕШО БОНЧЕВ”

 

ОРГАНИЗИРА

 

ЗА ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ

СЕДМОКЛАСНИЦИ ОТ ОБЩИНАТА

                                                        

ПРОБНИ ИЗПИТИ ПО ФОРМАТА НА НВО,

КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ОНЛАЙН, КАКТО СЛЕДВА:

 

● ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 

на 5.06.2020 г., петък, от 14.00 часа

● ПО МАТЕМАТИКА –

на 10.06.2020 г., сряда, от 14.00 часа 

 

Всички седмокласници, които желаят да участват в пробните изпити, трябва да попълнят формуляр, с който да се регистрират за участие в срок до 02 юни 2020 година.

ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ за изпита по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА и за изпита по МАТЕМАТИКА – https://bit.ly/3dY0TmW.

На 03.06.2020 г. на и-мейл адрес ще получат информация за включване в изпитите.  

 

Поправителни изпити през м. май за учениците в ХІІ клас

 ЗАПОВЕД № 1079/ 13. 05. 2020г. 

На основание чл. 259, ал. 1 и чл. 40, ал.5 от наредба № 11/1.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и във връзка с чл.123, ал.1 от ЗПУО, чл. 33, т.1, чл. 34, ал.1, ал.5, ал.8, чл. 40, 41, ал.1, т., и ал.6 от същата наредба и доклад на класния ръководител на ХІІ клас за учебната 2019/2020г. 

ОПРЕДЕЛЯМ 

І. График за провеждане на сесиятаза поправителните изпити през м. май учениците в ХІІ клас, както следва:

Предмет

Клас

Вид на изпита

Дата

Начало

Биология и ЗО

ХІІ

За оформяне на годишна оценка

15.05. 2020г.

9:00ч.

……. 

VІ. Класният ръководител има за задача да внесе резултатите от изпитиа в задължителната училищна документация до 2 дни след приключване на изпитната сесия за ученика!

VІІ. Учениците са длъжни да се явят поне 5 минути преди и не по късно от обявеното начало на изпита. Закъснението се включва във времето определено за работа, съгл. чл. 41, ал. 6 от наредба № 11/1.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на горепосочените длъжностни лица за сведение и изпълнение срещу подпис.

Контрол върху изпълнението ѝ ще изпълнявам лично.

 

ВЕСКА БАРОВА

Директор на СУ „Нешо Бончев“

Pages