График за провеждане на септемврийска изпитна сесия в самостоятелна формана обучение

 

І. График за провеждане на септемврийска сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение, както следва:

 

Предмет

Клас

Дата

Час

БЕЛ

ІХ

23.09.2020г.

14:00

АЕ

23.09.2020г.

Писмен – 14:00ч.

Практически – 16:00ч.

Математика

VІ, ІХ

24.09.2020г.

14:00ч.

ИТ

28.09.2020г.

Писмен – 14:00ч.

Практически – 16:00ч.

История и цивилизации

ІХ

25-.09.2020г.

14:00ч.

Физика и астрономия

ІХ

28.09.2020г.

14:00

Техн. и предприемачество

16.09.2020г.

Писмен – 14:00ч.

Практически- 16:00ч.

Музика

21.09.2020г.

Писмен – 14:00ч.

Практически – 16:00ч.

Изобразително изкуство

17.09.2020

Писмен – 14:00ч.

Практически – 16:00ч.

ФВС

18. 09.2020г.

14:00ч.

ИУЧ БЕЛ

VІІІ

18. 09.2020г.

14:00ч.

ИУЧ БЕЛ

ІХ

21.09.2020г.

14:00ч.

ИУЧ БЕЛ

Х

23.09.2020г.

14.00ч.

ИУЧ Ист. и цивилизации

Х

25.09.2020г.

14.00ч.

ИУЧ ИТ

VІІІ

17.09.2020

Писмен 14:00ч.

Практически – 16:00

ИУЧ математика

29.09.2020г.

14:00ч.

ИУЧ ЧП

30.09.2020г.

14:00ч.

 

 

 

 

 

Протокол от решение на Комисия за приемане на учител по музика

Може да видите резултатите във файла -> ИЗТЕГЛИ

Комисията реши да предложи на Донна Георгиева Трошанова да подпише трудов договор с училището. Същата следва да се яви (или да потвърди по друг начин) до 02.09.2020 г. желаниета си да подпише договор със СУ "Н. Бончев".

Протокол от решение на Комисия за приемане на учител в начален етап на основно образование

Може да видите резултатите във файла -> ИЗТЕГЛИ

Комисията реши да предложи на Донка Георгиева Мичева да подпише трудов договор с училището. Същата следва да се яви (или да потвърди по друг начин) до 02.09.2020 г. желаниета си да подпише договор със СУ "Н. Бончев".

График за провеждане

 на сесията за поправителните и приравнителните изпити през м. август - септември за учениците V – ІХ клас, както следва: 

Предмет

Клас

Дата

Час

БЕЛ

V, VІ, VІ

10.09.2020г.

8:00ч.

Английски език – инт. изучаване

VІІІ

27.08.2020г.

8:00 – писмен

14:00 - устен

Англ. език

V, VІ, ІХ

02.09.2020г.

8:00 – писмен

14:00 - устен

Математика

V, VІ, ІХ

8.09.2020г.

8:00

ИТ

V, VІ

3.09.2020г.

8:00 – писмен

14:00 - устен

Информатика

VІІІ

1.09.2020г.

8:00 - писмен

12:00 - практически

История и цивилизации

V

9.09.2020г.

8:00

География и икономика

V, VІ

10.09.2020г.

14:00

Човекът и природата

V

4.09.2020г.

8:00

Биология и ЗО

VІІ и ІХ

4.09.2020г.

8:00

Химия и ООС

VІІ и ІХ

9.09.2020г.

14:00

Изобр. изкуство

V и VІ

31.08.2020г.

8:00 - писмен

14:00 - практически

Техн. и предприемачество

V и VІ

11.09.2020г.

8:00 - писмен

14:00 - практически

Музика

V

12.09.2020г.

13.09.2020г.

14:00 – писмен

14:00 - практически

ФВС

V

31.08.2020г.

10:00

ИУЧ/РП/ - БЕЛ

V

12.09.2020г.

8:00

ИУЧ/РП/ - математика

V, ІХ

8.09.2020г.

14:00ч.

ИУЧ/РП/  Информационни технологии

V и ІХ

1.09.2020г.

10:30 – писмен

14:00 - практически

ИУЧ/РП/ Човекът и природата

V

4.09.2020г.

14:00

ИУЧ/РП/ Биология и ЗО

ІХ

4.09.2020г.

8:00ч.

Място на провеждане на изпитите: Кабинет № 7, ІІ етаж.

Учебници за 2020/2021 учебна година

Учебници за 2020/2021 учебна година

Клас

Учебен предмет

Издателство

Автори

І-ви клас

     
 

БЕЛ

"Просвета плюс"

П.Димитрова,М.Бончева,Н.Петрова

 

Математика

"Просвета плюс"

В.Ангелов, Р. Топалска

 

Околен свят

"Просвета плюс"

Е. Василева, С. Цветанска

 

Музика

"Просвета плюс"

Г. Калоферова, В. Сотирова, Р. Драганова

 

Технологии и предприемачество

"Просвета плюс"

Л. Витанов, М. Райкова

 

Изобразително изкуство

"Просвета плюс"

П. Цанев, Р. Карапантева, Г. Страшилова

ІІ-ри клас

     
 

БЕЛ

"Просвета плюс"

П.Димитрова,М.Бончева,Н.Петрова

 

Английски език

"Просвета 1945"

Емилия Колева, Елка Ставрева

 

Математика

"Просвета плюс"

В. Ангелова, Ст. Дойчинова

 

Околен свят

"Просвета плюс"

Е. Василева, С. Цветанска

 

Музика

"Просвета плюс"

Г. Калоферова, В. Сотирова, Р. Драганова

 

Технологии и предприемачество

"Просвета плюс"

 
 

Изобразително изкуство

"Просвета плюс"

П. Цанев, Р. Карапантева, Г. Страшилова

ІІІ-ти клас

     
 

БЕЛ

"Просвета плюс"

П.Димитрова,М.Бончева,Н.Димитрова

 

Английски език

"Просвета" 1945

Емилия Колева, Елка Ставрева

 

Математика

"Булвест2000"

М.Богданова,М.Темникова,В.Иванова

 

Компютърно моделиране

"Изкуства"ЕООД

Р.Папанчева и колектив

 

Човекът и обществото

"Просвета плюс"

Ек.Михайлова,С.Цветанска,М.Султанова,М.Радилова

 

Човекът и природата

"Просвета плюс"

М.Кабасанова,Ели Пещерска

 

Музика

"Просвета плюс"

Г-Калоферова,В.Сотирова,Р.Драганова

 

Технологии и предприемачество

"Просвета плюс"

Л.Витанов,Ел.Васева

 

Изобразително изкуство

"Просвета плюс"

П.Цанев и колектив

ІV-ти клас

     
 

БЕЛ

ПРОСВЕТА ПЛЮС, София

Пенка Димитрова

 

Английски език

ПРОСВЕТА 1945, София

Елка Ставрева, Емилия Колева

 

Математика

ПРОСВЕТА ПЛЮС, София

Владимира Ангелова

 

Човекът и обществото

ПРОСВЕТА ПЛЮС, София

Силвия Цветанска, Екатерина Михайлова, Марияна Султанова

 

Човекът и природата

ПРОСВЕТА ПЛЮС, София

Мария Кабасанова, Ели Пещерска, Мария Върбанова

 

Музика

ПРОСВЕТА ПЛЮС, София

Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова

 

Технологии и предприемачество

ПРОСВЕТА ПЛЮС, София

Любен Витанов, Елисавета Васева

 

Изобразително изкуство

ПРОСВЕТА ПЛЮС, София

Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова

 

Компютърно моделиране

ИЗКУСТВА

Румяна Папанчева, Тодорка Глушкова

V-ти клас

     
 

БЕЛ

"Анубис"

Бъл.ез. -М. Георгиева, В. Жобов Л-ра - К. Протохристова, С. Черпокова

 

Английски език

КЛЕТ България

Your space for Bulgaria 5th grade Martyn Hobba, Julia Starr Keddle with Desislava Zareva, Nikolina Tsvetkova

 

Математика

"Анубис"

Теодоси Витанов, Чавдар Лозанов

 

Информационни технологии

Булвест 2000

Галина Момчева, Елена Ковачева, Ангел Ангелов - Ачо

 

История и цивилизация

"Булвест" 2000

Васко Арнаудов, Цветан Цветански и колектив

 

География и икономика

"Просвета" 1945

С.Дерменджиева, П.Събева, П.Стоянов, Н.Попов, Н.Николова

 

Човекът и природата

Просвета АзБуки

Мария Кабасанова, Христо Попов, Виктор Иванов, Йорданка Димова, Елена Гергова, Гергана Комитска

 

Музика

"Просвета" 1945

Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева

 

Технологии и предприемачество

"Бит и Техника"

Тодорка Николова, Силвия Гърневска,Светла Ананиева, Валентин Анание

 

Изобразително изкуство

"Анубис"

Огнян Занков, Бисер Дамянов, Бойка Доневска, Олга Христова

VІти клас

     
 

БЕЛ

"Анубис"

БЕ - М. Георгиева, В. Жобов, Д. Димитрова, В. Габровска; литература - К. Протохристова, С. Черпокова, Н. Даскалов, Е. Петкова

 

Английски език

КЛЕТ България

Your space for Bulgaria 6th grade Martyn Hobba, Julia Starr Keddle with Desislava Zareva, Nikolina Tsvetkova

 

Математика

"Архимед"

Здравка Паскалева, Мая Алашка, Райна Алашка

 

Информационни технологии

Булвест 2000

Галина Момчева, Елена Ковачева, Ангел Ангелов - Ачо

 

История и цивилизация

Булвест 2000

Васко Арнаудов, Цветан Цветански и колектив

 

География и икономика

"Просвета" 1945

С.Дерменджиева, П.Събева, П.Стоянов, Н.Попов, Н.Николова

 

Човекът и природата

Просвета -София

Мая Гайдарова, Стефан Манев, Ценка Часовникарова, Георги Иванов Георгиев, Блажка Ушагелова, Ренета Петкова

 

Музика

"Просвета"-София

Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева

 

Технологии и предприемачество

"Бит и Техника"

Тодорка Николова, Силвия Гърневска,Светла Ананиева, Валентин Анание

 

Изобразително изкуство

"Анубис"

Огнян Занков, Бисер Дамянов, Бойка Доневска, Олга Христова

VІІ-ми клас

     
 

БЕЛ

"Анубис"

БЕ - М. Георгиева, В. Жобов; Литер. - К. Протохристова, С. Черпокова

 

Английски език

КЛЕТ България

Your space for Bulgaria 7th grade Martyn Hobba, Julia Starr Keddle with Desislava Zareva, Nikolina Tsvetkova

 

Математика

"Архимед"

Здравка Паскалева, Мая Алашка, Райна Алашка

 

Информационни технологии

Булвест 2000

Ангел Ангелов - Ачо, Елена Ковачева, Красимир Харизанов

 

История и цивилизация

"Булвест" 2000

Георги Якимов, Искра Баева и колектив

 

География и икономика

"Проссвета 1945"

С.Дерменджиева, П.Събева, П.Стоянов, Н.Попов, Н.Николова

 

Биология и здравно образование

"Просвета" 1945

Мария Кабасанова, Васил Големански, Гергана Комитска, Ренета Петкова

 

Химия и ООС

"Педагог 6"

Митка Павлова и колектив

 

Музика

"Просвета" 1945

Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева

 

Технологии и предприемачество

"Бит и Техника"

Тодорка Николова, Силвия Гърневска,Светла Ананиева, Валентин Анание

 

Изобразително изкуство

"Анубис"

Огнян Занков, Бисер Дамянов, Бойка Доневска, Олга Христова

 

Физика и астрономия

"Булвест 2000"

Максим Максимов, Галя Русева

VІІІ-ми клас

     
 

БЕЛ

"Анубис"

БЕ - М. Георгиева, В. Жобов, Д. Димитрова, В. Инева; литература - К. Протохристова, С. Черпокова, М. Шнитер, Е. Петкова

 

Английски език

Klett, Think for Bulgaria

 
 

Математика

"Архимед"

Здравка Паскалева, Мая Алашка, Райна Алашка

 

Информатика

Булвест 2000 и Анубис

Галина Момчева, Тодорка Глушкова, Росица Маринова

 

Информационни технологии

Булвест 2000

Галина Момчева, Елена Ковачева, Ангел Ангелов - Ачо

 

Музика

"Просвета" 1945

Лозанка Пейчева, Стефанка Георгиева, Венцислав Димов, Милен Димитров

 

Изобразително изкуство

"Педагог 6"

Мариета Савчева, Елена Панайотова, Благомир Папазов

 

Философия

"Анубис"

л.Андреева, Р.Найденова, И.Колев, Р.Пожарлиев, Хр.Стоев

ІХ-ти клас

     
 

БЕЛ

"Анубис"

М. Георгиева, В. Жобов, Д. Димитрова, Р. Петрова; Литература - Клео Протохристова, Светла Черпокова

 

Английски език

Express Publishing

Legacy Part One, Jenny Dooley

 

Немски език

Klett Magnet Smart

Giorgio Motta

 

Руски език

Клет България ООД

Татяна Алексиева, Олга Лазова, Виолета Миланова

 

Математика

"Архимед"

Георги Паскалев, Мая Алашка, Райна Алашка

 

Информационни технологии

Булвест 2000

Галина Момчева, Елена Ковачева, Ангел Ангелов - Ачо

 

История и цивилизация

"Анубис"

Х.Матанов, Б.Стоянов, Д.Вачков, Е.Карабоева, К. Табакова,Х. Мирчева,Й. Митев, И. Илиев, Г. Рангелова

 

География и икономика

"Просвета" 1945

С.Дерменджиева, П.Събева, П.Стоянов, Н.Попов, Н.Николова

 

Музика

"Просвета" 1945

Венцислав Димов, Стефанка Георгиева, Лозанка Пейчева, , Милен Димитров

 

Изобразително изкуство

"Педагог 6"

Мариета Савчева, Елена Панайотова, Благомир Папазов

 

Философия

"Просвета -1945"

Е.Ва,джийска,  Д.Панева,  Я.Захариев

 

Биология и здравно образование. Учебниците са 2: БЗО VІІІ и БЗО ІХ клас

За първи срок: БЗО VІІІ "Просвета - 1945" За втори срок: БЗО ІХ клас "Педагог 6"

VІІІ - Румен Бостанджиев и колектив ІХ клас - Наташа Цанова и колектив

 

Физика и астрономия

Булвест 2000

Максим Максимов

 

Химия и опазване на околната среда

1. VIII клас - издателство "Педагог 6" 2. IX клас - издателство "Педагог 6"

VII клас - Митка Павлова, Милена Кирова и колектив IX клас - Митка Павлова, Милена Кирова и колектив

 

Философия

"Просвета -1945"

Е.Варджийска, Д.Панева, Я.Захариев

Х-ти клас

     
 

БЕЛ

Клет България ООД

Литература - Клео Протохристова, Светла Черпокова. БЕ - Владимир Жобов, Маргарита Георгиева

 

Английски език

Express Publishing

Legacy, Part One, Jenny Dooley

 

Немски език

Klett Magnet Smart

Giorgio Motta

 

Руски език

Клет България ООД

Татяна Алексиева, Олга Лазова, Виолета Миланова

 

Математика

"Архимед"

Пламен Паскалев, Мая Алашка, Райна Алашка

 

Информационни технологии

Булвест 2000

Галина Момчева, Елена Ковачева, Ангел Ангелов - Ачо

 

История и цивилизация

Клет България ООД

Христо Матанов, Илия Илиев, Красимира Табакова

 

География и икономика

"Булвест 2000"

Р.Пенин, Т.Трайков, Д.желев, В.Стоянова

 

Философия

"Педагог 6"

Галя Герчева-Несторова, Райна Димитрова, Румяна Тултукова, Бойчо Бойчев

 

Биология и здравно образование

"Педагог 6"

Наташа Цанова и колектив

 

Физина и астрономия

„Булвест 2000“

Максим Максимов, Ивелина Димитрова

 

Химия и опазване на околната среда

"Педагог 6"

Митка Павлова и колектив

 

Музика

"Просвета" 1945

Лозанка Пейчева, Венцислав Димов, Милен Димитров, Даниела Костинкова

 

Изобразително изкуство

"Педагог 6"

Мариета Савчева, Елена Панайотова, Благомир Папазов

ХІ клас

Очаквайте на по-късен етап

   
 

БЕЛ ООП

   
 

БЕЛ ПП

   
 

Английски език  ПП

Експрес Пъблишинг ООП - 11 клас Legacy B2.1, Джени Дули
 

Английски език ПП

 Express Publishing Профилирана подготовка АЕ, 11 клас Legacy B2 Part 1, Jenny Dooley
 

Немски език ООП

   
 

Руски език ООП

   
 

Руски език ПП

 ИК"Колибри" Русская мозаика - Гочева 
Практическа руска граматика - Гочева
 

Математика ООП

   
 

Математика ПП

„Веди“ Математика 11. клас профилирана подготовка, автори: Донка Гълъбова и Мая Сидерова
 

Информатика ПП

   
 

История и цивилизация ПП

 Издателство: "Просвета" Учебник за профилирана подготовка по История и цивилизации, модули 1-3
Автори: Борислав Гаврилов, Теодор Леков, Александър Николов, Тома Томов,Мария Бенова, Мария Босева
 

Гражданско образование ООП

   
 

Биология и здравно образование ПП

"Педагог 6"  Наташа Цанова и Снежана Томова
 

Химия и опазване на околната среда ПП

 "Педагог 6" 1. модул 1  - Теоретични основи на химията - Невяна Върбанова и кол.
2. модул 2 - Химия на неорганичните вещества - Невяна Върбанова и кол.
       

ХІІ-ти клас

     
 

БЕЛ

"Просвета"

БЕ -Татяна Ангелова, П. Костадинова Л-ра - Инна Пелева, А. Хранова

 

Английски език

CUP

Complete Advanced, Second Edition, Guy Brook-Hart

 

Немски език

Klett Direkt zwei

Giorgio Motta,Beata Cwikowska

 

Руски език

Клет България ООД

Авторски колектив

 

Математика

"Архимед-ПП" за 12а клас; "Архимед-ЗП" за 12б клас

Георги Паскалев, Здравка Паскалева

 

Информационни технологии

„Мултимедия” и „Уеб дизайн” за профилирана подготовка за 11 и 12. клас и учебен диск

издателство "Изкуства" ЕООД"

 

История и цивилизация

"Анубис" за ХІ кл.

В. Мутафчиева, К. Косев, С. Грънчаров, Х. Матанов, И.Илиев, А. Василев

 

География и икономика

"Педагог 6"

М.Мандева, С.Велев, Ц.Заркова

 

Свят и личност

Просвета 1945

Мая грекова, Лиляна Деянова и колектив

 

Биология и здравно образование

"Гея Либрис-ПП" за 12а клас

В.Овчаров, С. Евтимова и кол.

 

Физина и астрономия

"Булвест 2000" за 10 клас

Максим Максимов, Георгиос Хистакудис

Миглена Спасова от СУ „Нешо Бончев” е втора на национален кръг на олимпиада по български език и литература

 

На 6.07.20 г. на интернет страницата на Министерство на образованието и науката бяха публикувани резултатите на учениците от националния кръг на олимпиадата по български език и литература. Ученичката от ХІБ клас в СУ „Нешо Бончев” Миглена Спасова се нарежда на второ място в страната с оценка отличен 5.54 след Нели Димитрова от ЕГ „Акад. Л. Стоянов” – Благоевград, чиято работа е оценена с отличен 5.75. Двете единадесетокласнички са единствените с отличен успех на олимпиадата. Останалите двадесет ученици от цялата страна, явили се на националния кръг, са с оценки от мн. добър 5.43 до добър 4.18. Само Миглена и още една ученичка са представители на средни училища, останалите са възпитаници на езикови и природо-математически гимназии от областни градове в страната.

На 28.06.20 г. в ЕГ „Б. Брехт” – гр. Пазарджик Миглена писа интерпретативно съчинение на тема „Женските образи в произведението „Пристанала” от Христо Ботев”. Творбата се изучава в училище като част от програмата за профилирана подготовка. Останалите две произведения, които са били представени чрез теми по избор на националния кръг, са „Бай Ганьо” на Алеко Константинов и „Cis moll” на Пенчо Славейков. Миглена сподели, че се е опряла на усвоените умения от часовете по БЕЛ в училище – конструиране на ЛИС, аргументиране, интерпретиране на различни смислови нива на художествен текст по конкретен проблем, откриване на композиционни особености и художествени средства; на своята креативност и въображение при създаването на писмения текст. С постигнатия успех на последния кръг на олимпиадата панагюрската ученичка защити отличната си оценка от областния кръг.

За Миглена литературата е част от живота, без която е трудно да се живее. Всичко, което прочетеш, може да бъде важно в определен момент, споделя тя. Мечтата на Миглена Спасова, която в момента е ученичка в ХІБ клас с Хуманитарен профил в СУ „Нешо Бончев”, е да бъде приета след завършване на гимназиалното си образование в специалност Руска филология, в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Нейният учител по БЕЛ и класен ръководител Пенка Пенева искрено се надява Миглена да продължи напред в сферата на филологическите науки.

Информация СУ „Нешо Бончев”

 

График по приема и записването на ученици в VІІІ клас в СУ „Нешо Бончев“ по държавен план-прием за учебната 2020-2021 год.

І. Училищна комисия по приема и записването на ученици в VІІІ клас в СУ
„Нешо Бончев“ по държавен план-прием за учебната 2020-2021 год.:
1. Снежина Машева- председател;
И членове:
1. Милка Ангелова Пискова – главен учител по ООП в ГЕ
2. Нина Дивитрова Батева – Куртакова – ст. учител по ООП в ПГЕ

ІІ. График и място за работа на Комисията:

13 – 16.07.2020г. записване на учениците, класирани на І-ви етап;

20 – 22.07.2020г. записване на учениците, класирани на ІІ-ри етап;

30.07.2020г. записване на учениците, класирани на ІІІ-ти етап;

31.08.2020г. приемане на учениците до попълване на свободните места.

Време за работа: 8:00ч. - 17:00ч.

Място: фоайето пред дирекцията на училището.

График за провеждане на сесията за поправителните изпити през м. юли за учениците V - VІ клас, както следва:

Предмет

Клас

Дата

Час

БЕЛ

V и VІ

23.06.2020г.

8:00ч.

Англ. език

V и VІ

24.06.2020г.

Писмен – 8:00ч.

Устен – 14:00ч.

Математика

V и VІ

25.06.2020г.

8:00

ИТ

V и VІ

26.06.2020г.

Писмен – 8:00ч.

Практически– 14:00ч.

История и цивилизации

V и VІ

29.06.2020г.

8:00ч.

География и икономика

V и VІ

29.06.2020г.

14:00ч.

Човекът и природата

V и VІ

30.06.2020г.

8:00

Изобр. изкуство

V и VІ

19.06.2020г.

Писмен – 12:00ч.

Практически – 15:00ч.

Музика

V и VІ

19.06.2020г.

22.06.2020г.

Писмен – 8:00ч.

Практически – 8:00ч.

Техн. и предприемачество

V и VІ

22.06.2020г.

Писмен – 12:00ч.

Практически- 15:00ч.

ФВС

V и VІ

18.06.2020г.

10:00ч.

ИУЧ БЕЛ

V и VІ

23.06.2020г.

14:00ч.

ИУЧ - математика

V и VІ

25.06.2020г.

14:00ч.

ИУЧ ИТ

V и VІ

01.07.2020г.

Писмен – 8:00ч.

Практически– 14:00ч.

ИУЧ ЧП

V и VІ

30.06.2020г.

14:00ч.

Pages