І. График за провеждане на сесията за поправителните изпити през м. август - септември за учениците V - VІІ клас, както следва:

ЗАПОВЕД № 1845/ 15.07.2019г.

 

На основание чл. 259, ал. 2 и чл. 37 ал. 7, чл. 40, ал.5 от наредба № 11/1.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и във връзка с чл.7, ал.3, т.2, ал.4, т.1,  чл.8, ал.3 т.2 и т.3, чл. 10, ал.4 и ал.5, чл. 33, т.1, чл. 34, ал.1, ал.5, ал.6, ал. 7, чл. 37, ал., т.1 и ал.2, чл. 38, чл. 40, чл. 41 и чл. 43 от същата наредба и резултати от юнска и юлска изпитни сесии

 

ОПРЕДЕЛЯМ

 

І. График за провеждане на сесията за поправителните изпити през м. август - септември за учениците V - VІІ клас, както следва:

Предмет

Клас

Вид на изпита

Дата

Час

БЕЛ

V

Поправителен

12.09.2019г.

8:00ч.

VІІ

За оформяне на срочна оценка

Англ. език

V

Поправителен

2.09.2019г.

Писмен – 8:00ч.

Устен – 12:00ч.

VІІ

За оформяне на срочна оценка

Математика

VІІ

За оформяне на срочна оценка

9.09.2019г.

8:00

ИТ

 

Поправителен

3.09.2019г.

Писмен – 8:00ч.

Практически– 12:00ч.

VІІ

За оформяне на срочна оценка

История и цивилизации

VІІ

За оформяне на срочна оценка

4. 09. 2019г.

8:00ч.

География и икономика

V

Поправителен

5. 09. 2019г.

8:00ч.

VІІ

За оформяне на срочна оценка

Човек и природа

V

Поправителен

30.08.2019г.

8:00ч.

Биология и ЗО

VІІ

За оформяне на срочна оценка

10.09.2019г.

8:00ч.

Химия и ООС

VІІ

За оформяне на срочна оценка

11.09.2019г.

8 :00ч.

Физика и астрономия

VІІ

За оформяне на срочна оценка

11.09.2019г.

14:00ч.

Изобр. изкуство

VІІ

За оформяне на срочна оценка

4.09.2019г.

 

5.09.2019г.

Писмен – 14:00ч.

Практически – 15:00ч.

Музика

Поправителен

30.08.2019г.

Писмен – 12:00ч.

Практически – 16:00ч.

VІІ

За оформяне на срочна оценка

Техн. и предприемачество

VІІ

За оформяне на срочна оценка

3.09.2019г.

4.09.2019г.

 

Писмен – 14:00ч.

Практически- 12:00ч.

ФВС

VІІ

За оформяне на срочна оценка

2. 09. 2019г.

14:00ч.

ИУЧ БЕЛ

V

Поправителен

12.09.2019г.

12:00ч.

VІІ

За оформяне на срочна оценка

ИУЧ БЗО

VІІ

За оформяне на срочна оценка

10.09.2019г.

12:00ч.

ИУЧ математика

VІІ

За оформяне на срочна оценка

9.09.2019г.

12:00ч.

 

ІІ. ………………..

 

ІІІ. …………….

Директор: Веска Барова

Бончевци сред първите в статистиките за резултати от ДЗИ и НВО

В края на учебната година идва естественият момент за равносметка и отчитане на резултати. За Средно училище „Нешо Бончев“ този момент за поредна година е повод за гордост. Нашите ученици се представиха достойно на задължителните външни оценявания и заеха първите места в статистиката в община Панагюрище и в област Пазарджик. Средният успех на зрелостниците от гимназията на Държавния зрелостен изпит по български език и литература е мн. добър 4.85 с 10 отлични и 33 много добри оценки. От трите дванадесети класа първенец е ХІІа със среден успех мн. добър 5.20 и една пълна шестица. По-висок е успехът на гимназистите на втория зрелостен изпит. 24 ученици са избрали да покажат знанията си на изпит по биология и здравно образование, където има 10 отлични оценки /две пълни шестици/ и среден успех мн. добър 5.11. 35 бончевци са проверили знанията си по английски език и са изкарали 8 отлични оценки. Випуск 2019 на СУ „Нешо Бончев“ завършва с успех от дипломите за средно образование много добър 5.27, а 22 са отличниците. 

Седмокласниците са първи сред учениците от община Панагюрище с резултатите си на Националното външно оценяване по български език и литература. 77 бончевци са се явили на 17 юни на изпит, а средният успех от оценяването на МОН за нашето училище е 60.66 точки, като за областта резултатът е 52, 58 т., а за страната – 53.58. 55 от учениците ни са получили над 50 т., а четирима са с над 90 т. Официалните резултати поставят учениците от ОУ „20 април“ на второ място, следвани от ОУ „Проф. Марин Дринов“. 

 

Пожелаваме успех на нашите ученици, които доказаха, че знаят и могат. 

Екип „Реклама“, СУ „Н. Бончев“ 

Снимки: Г. Гечев и Л. Пашова

 

eTwinning обучение в СУ „Нешо Бончев“ - Панагюрище

На 1 юли 2019г. в СУ "Нешо Бончев"- Панагюрище се проведе четвърта вътрешно-училищна квалификация – обучение на тема „eTwinning за начинаещи“. Обучението бе водено от Цветелена Таралова – eTwinning посланик към ЦРЧР, НА по програма Еразъм+  със съдействието на Силвия Бобекова – координатор по проект "ТИМ - Технологии и Иновативни Методи”.

eTwinning е място, където хиляди еТуинъри от страната и Европа се свързват помежду си, общуват, създават съвместни проекти и усъвършенстват професионалните си умения, като участват в различни обучителни семинари и събития; дава възможности за дисеминация на постигнатите резултати и подпомага участието в проекти, финансирани по програма Еразъм+; подсилва мотивацията на ученици и учители за съвместна работа. Еднодневното обучение премина в спокойна, релаксираща и вдъхновяваща атмосфера. Участниците бяха запознати с платформата, работния плот eTwinning и работното пространство на TwinSpace. Кратката кафе-пауза ги предразположи към изпълнение на практическите задачи и даде възможност за обмяна на полезни уеб-инструменти в класната стая. На практикума бяха обменени добри практики от активни и завършени тази година проекти. СУ „Нешо Бончев“ разпространиха резултати от проект „ТИМ – Технологии и Иновативни Методи“, а гостите – учители от ОУ „20-ти април“, които също са дългогодишни участници в платформата еТуининг споделиха за „Не на тормоза, бъди мил, живей активно“. 

Европейският план за развитие на училището цели повишаване квалификацията на педагогическите специалисти чрез развиване на дигитални и чуждоезикови компетентности. Иновативните екипи работят на хоризонтално и вертикално ниво - мостът между учители и ученици между отделните образователни етапи бе представен в идеи за нови европейски проекти. Даването на обратна връзка стана чрез Answergardenполезен ИКТ инструмент за обучаемите.

ТИМ към СУ „Нешо Бончев” предлага различни възможности за обучения за учители-новатори от различни образователни етапи с цел повишаване на квалификацията и развиване на умения за 21-ви век  в класната стая. За повече информация www.daskalo.com/team 

Стойността на проекта е 29 524 евро и изпълнението му продължава до 30 септември 2019. 

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

 

График за провеждане на сесията за поправителните изпити през м. юли

ЗАПОВЕД № 1768/ 27.06.2019г. 

На основание чл. 259, ал. 2 и чл. 37 ал. 7, чл. 40, ал.5 от наредба № 11/1.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и във връзка с чл. 7, ал.3, т.2, ал.4, т.1,  чл.8, ал.3 т.2 и т.3, чл. 10, ал.4 и ал.5, чл. 33, т.1, чл. 34, ал.1, ал.5 и ал.6, чл. 37, ал., т.1 и ал.2, чл. 40, чл. 41 и чл. 43 от същата наредба, решение на ПС от 27.06.2019г. (Протокол №18) и моя заповед № 1767  /27.06.2019г.

ОПРЕДЕЛЯМ

 І. График за провеждане на сесията за поправителните изпити през м. юли за учениците VІІ – ХІ клас, както следва:

Предмет

Клас

Дата

Час

БЕЛ

VІІ

1. 07. 2019г.

8:00ч.

Англ. език

VІІ

2.07. 2019г.

Писмен – 8:00ч.

Устен – 14:00ч.

Математика

VІІ

3.07.2019г.

8:00

ИТ

VІІ

4.07. 2019г.

Писмен – 8:00ч.

Практически– 14:00ч.

История и цивилизации

VІІ

9. 07. 2019г.

8:00ч.

География и икономика

VІІ

8. 07. 2019г.

8:00ч.

Биология и ЗО

VІІ

5.07.2019г.

8:00ч.

Химия и ООС

VІІ

10. 07.2019г.

8:00ч.

Физика и астрономия

VІІ

12.07.2019г.

8:00ч.

Изобр. изкуство

VІІ

3.07.2016г.

5.07.2019г.

Писмен – 12:00ч.

Практически – 14:00ч.

Музика

VІІ

9.07.2019г.

11. 07.2019г.

Писмен – 14:00ч.

Практически – 8:00ч.

Техн. и предприемачество

VІІ

10. 07.2019г.

11.07.2019г.

Писмен – 14:00ч.

Практически- 14:00ч.

ФВС

VІІ

1. 07. 2019г.

14:00ч.

ИУЧ БЕЛ

VІІ

8.07.2019г.

14:00ч.

ИУЧ БЗО

VІІ

12.07.2019г.

14:00ч.

ИУЧ математика

VІІ

3.07.2019г.

14:00ч.

 ВЕСКА БАРОВА

Директор на СУ „Нешо Бончев“

 

Незаетите места за второ класиране - прием на ученици в първи клас

СУ "Нешо Бончев" обявява 9 (девет) свободни места за прием в първи клас, за второ класиране.

Заявления за участие във второ класиране могат да се подават от 10:00 часа на 11 юни 2019 година до 23:59 часа на 12 юни 2019 година в Системата за Прием в първи клас - община ПАНАГЮРИЩЕ: https://obrazovanie.panagyurishte.org/.

Пробен изпит за НВО – VII клас

СУ „Нешо Бончев“ организира:

Пробен изпит за НВО – VII клас по:

БЕЛ – 31.05.2019г. /петък/ от 13:30 часа

Консултациите по БЕЛ: 29 и 30.05.2019г. от 13:20 часа, III етаж в 16 и 19 кабинет на училището.

Математика - 07.06.2019г. /петък/ от 13:30 часа

Консултациите по математика: 05. и 06.06.2019г. от 13:20 часа, II етаж в 10 и 11 кабинет на училището.

Допълнителна информация за изпитите – в канцеларията на СУ „Нешо Бончев“.

На 22 май започва регистрацията за прием в първи клас

Модулът за регистрация на заявленията за прием на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 г. ще бъде активен от 22 май /сряда/ в 12:00 часа. Достъпът до сайта се осъществява чрез банер на началната страница на сайта на Община Панагюрище или от ТУК.

Системата ще е отворена за регистрации и редакции до 23:59 часа на 1 юни 2019 година. Родителите могат да регистрират заявление както онлайн, през сайта за прием, така и на място в даденото училище. За тяхно улеснение, във всички училища ще има екипи, които ще оказват подкрепа при подаване на електронни заявления. Входящият номер няма значение при класирането. Правилата и критериите за прием ще са достъпни в раздел „Нормативна уредба“ на публичния сайт за прием.

Резултатите от първо класиране ще бъдат публикувани на 5 юни 2019 година до 17:00 часа в раздел „Класиране“ – „Резултати“ на публичния сайт за прием.

С въвеждане на електронен прием на учениците в първи клас, който влиза в сила за учебната 2019/2020 година, Община Панагюрище цели да бъдат улеснени и по-добре информирани родителите и да бъде създадена по-ефективна организация на приема на децата в първи клас на територията на град Панагюрище.

 

Резултати от националния кръг на състезанието по английски език KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS 2019

 

KGL се провежда по цял свят от International Testing Authority (ITA) и от Institute for the Development of Educational Assessment (IDEA). Тестът се осъществява по места от партньорите на KGL в съответната страна.

И четиримата участници от нашето училище заслужават поздравления и адмирации! Техните резултати са: 

ID

Level

Score

Writing

Total

Place

School

 

 

 

 

 

 

1425

A1

85.00

 

85.00

 

SU NESHO BONCHEV

1435

A2

    95.00

 

    95.00

 

SU NESHO BONCHEV

1440

A2

97.50

 

97.50

commended

SU NESHO BONCHEV

1447

B1

97.50

 

97.50

commended

SU NESHO BONCHEV

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОКАНА

     Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

     На 24.04.2019 г. от 17:30 ч. ще проведем обща родителска среща, на която ще получите информация за обучението на децата и заниманията им в училище.

     Ще Ви запознаем и с начина на кандидатстване, класиране и записване.

     Очакваме Ви!

Резултати от ХХI-то национално ученическо състезание по химия и опазване на околната среда, на което домакин бе СУ „Нешо Бончев” – Панагюрище

От 12 до 14 април СУ "Нешо Бончев" беше домакин на XXI-то национално състезние по ХООС, в което взеха участие 135 ученици от цялата страна.

Резултатите от състезанието обяви на 14 април на официална церемония председателят на националната комисия по оценяване проф. д-р Адриана Любомирова Тафрова.

Повече информация относно състезанието и награждаването на отличниците, може да прочетете  от страницата на сайта OshtePan ТУК.

Подробна таблица с резултатите от индивидуалното класиране

 

Pages