Новините от СУ "Нешо Бончев"

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата -

Коментирано: 0

Тържественото откриване на новата учебна 2016/2017 година в 

Коментирано: 0

Ръководството на СУ Нешо Бончев“ известява, че на обявените за заемане длъжности са приети следните кандидати:

Коментирано: 0

На 19 март се проведе областния кръг на 

Коментирано: 0

Програма на празниците 2016

Коментирано: 0

РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВИНЕНИТЕ ОТСЪСТВИЯ ОТ УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ НА УЧЕНИЦИТЕ - 

Коментирано: 0

Резултати от вътрешноучилищния кръг на 10-то национално състезание по английски език между учениците от училищата-членове на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

 

Коментирано: 0

Така нарекоха своята дейност по проект „Довери ми се” учениците от ПИГ – ІV клас, с възпитател Гергана Милска. Родители и деца вложиха много фантазия и умения при аранжирането на плодовете.

Коментирано: 0

Синдикатът на българските учители присъжда наградата “Най-добър социален партньор – директор за 2015 година” на нашия директор Веска Барова, номинирана в национа

Коментирано: 0