Учители от проект „ТИМ” споделиха опит и впечатления с колегите си от СУ „Нешо Бончев”

Ако ДНЕС преподаваме на децата така, както правехме ВЧЕРА, то ние ограбваме тяхното УТРЕ! - Джон Дюи

 Учителите по английски език в СУ „Нешо Бончев“ Силвия Бобекова и Антонина Футекова, част от екипа по проект “ТИМ”, програма “Еразъм+”, споделиха със своите колеги натрупан опит и впечатления от обучението си в Алфа Колидж, Дъблин. Представяйки образованието в 21-ви век, те акцентираха върху автономното учене и преподаване, върху критичното мислене.

Водещите провокираха колегите си с думите: „Да подготвим учениците за живот извън класната стая, за свят, който НЕ съществува, и професии, които НЕ съществуват“. Чрез Протокола ЗИН (KWL) - какво ЗНАМ, ИСКАМ да знам и какво НАУЧИХ, чрез  работа в екип учителите от СУ “Н. Бончев” дискутираха върху актуалната тема за уменията, които всички ние трябва да притежаваме, за да се справяме с предизвикателствата на 21-ви век.

Обучаващите предложиха работа с лимитирани ресурси, гъвкавост, адаптивност и креативност, а участниците получиха ценната информация чрез QR-кодове с мобилните си телефони. Разгледана беше брошурата, създадена по проект “ТИМ”, която в синтезиран вид представя темите, обсъждани по време на курса „Образование за 21-ви век – Превръщане на училищата в подходящи за бъдещето на децата“ - автономност на учителите и учениците; главните роли на учителя – експерт, ролеви модел, фасилитатор, модератор, доставчик на информация; концепции за автономното образование; практики за самооценяване на учителите; критично мислене; технологични ресурси за учители и ученици; рубрики за оценяване. Г-жа Бобекова фокусира вниманието на колегите си върху прилики и разлики между проектно-базираното обучение и обучение, базирано на проблем. Присъстващите се убедиха в необходимостта съвременният ученик да притежава умения за учене, функционална грамотност и справяне с живота в 21-ви век.

Бенефициент на проект „ТИМ – Технологии и Иновативни Методи“ с рег. № 2018-1-BG01-KA101-047165 по програма Еразъм+ на стойност 29 524 евро е СУ „Нешо Бончев“-Панагюрище. Целта е повишаване качеството на образование и квалификация на педагогическите специалисти.

Екип “Реклама”, СУ “Нешо Бончев”

Бончевци с първи места във футболен турнир

В началото на октомври любителите на футбола от СУ „Нешо Бончев” се включиха активно в детски футболен турнир „За малките и Голямата игра”, организиран от Община Панагюрище, фенклуб на ЦСКА - гр. Панагюрище, и фирма „Оптикс”. Малките футболисти показаха своето майсторство на изкуствения терен при Градския стадион „Орчо войвода”. Ученическите футболни отбори бяха разделени в три възрастови групи 3/4 клас,5/6 клас и 7/8клас. Бончевци завоюваха две първи места в турнира, в първа и във втора възрастова група. При най-малките за най-добър вратар беше отличен Виктор Цветанов, а призът за най-добър футболист отново бе присъден на ученик от СУ „Нешо Бончев” – Даниел Беломачев. Малките футболисти разчитаха на подкрепата и професионалните съвети на учителите си по физическо възпитание и спорт Ангел Парпулов, Николай Петров и Мария Стоянова.

Екип „Реклама”, СУ „Нешо Бончев”

Учители, родители и институции - заедно за всяко дете

През тази учебна година Средно училище „Нешо Бончев” започва работа по още един проект, насочен към взаимодействието между всички страни в образователния процес. Проектът „Заедно за нашите деца”, финансиран от Национална програма „Заедно за всяко дете - 2018”, има за цел повишаване на родителския капацитет и ангажираност при задържане на ученици в училище. Заложените дейности и лектории, координирани от училищния педагогически съветник Илияна Александрова, са насочени към общата работа с родителите, като основно ще се акцентира върху засилване на доверителната връзка между родители – ученици – учители. Предвиждат се родителски срещи на различни теми: „Семейно планиране и защо е важно детето да учи“,  „Хранителен и двигателен режим в ученическа възраст“, „Детски болести“, „Модели на семейно възпитание“, „Агресията в училище“; „Наркотична зависимост“; „Приемливи поведенчески модели в обществото“ и др. Училището ще си партнира с ЦОП „Зора“, лекари консултанти, организация „Амалипе”, инспектор от Детска педагогическа стая. Ще бъдат присъждани награди за ученици, успешно завършили І и ІІ срок, както и поощрения за родители с нисък социален статус, чиито деца посещават редовно училище и отбелязват напредък.

 Екип „Реклама”, СУ „Нешо Бончев”

Ученици и родители на урок по английски език

На 27-ми септември учениците от ІІб клас представиха пред своите родители открит урок. Инициативата, подготвена от учителя по английски език Ваня Манчорова, целеше да докаже ежедневната употреба на английски думи в езика ни. Чрез беседа, игри и презентация, подготвена от учителката, родителите се убедиха в популярността на английската реч и разбраха колко често самите те използват чуждите думи. Всички присъстващи на събитието се включиха в състезание по писане, учиха стихотворение, съпоставяха поговорки на двата езика, научиха интересни факти за английския език. След забавлението и игрите победителите получиха медали, а накрая всеки си тръгна със сертификат за отлично представяне в урока.

Събитието беше вълнуващо и емоционално за ученици, родители и учители, които си пожелаха да има още подобни инициативи.

 

Екип „Реклама”, СУ „Нешо Бончев”

Бончевци като изследователи в музеи чрез интердисциплинарен проект

Средно училище „Нешо Бончев” е едно от 56-те училища от цялата страна, одобрено за участие в Националната програма „Създаване на съвременна образователна среда”, модул „Музеите като образователна среда” . Интердисциплинарният проект, който училището ще разработва през тази учебна година чрез финансовата подкрепа на програмата, се нарича „Българският дух и предприемчивост през Възраждането”. Заложените дейности са насочени към придобиване на знания и умения чрез провеждане на уроци извън класната стая с нетрадиционни методи. Учителите по български език и литература, история и цивилизация, биология, химия, изобразително изкуство и технологии и предприемачество са подготвили за седмокласниците интересни занимания в музеите в Панагюрище и в Сливен. Децата ще се запознаят с бита и културата на възрожденеца, но не като обикновени посетители и наблюдатели на музейни сбирки, а като изследователи и откриватели. Чрез самостоятелна и екипна проучвателна работа учениците ще бъдат провокирани да изработят различни образователни продукти: електронен речник с архаични български думи от бита на възрожденеца, научни съобщения, презентации, класификационни схеми, постери, рисунки, проекти за малка фирма, цветни картини от вълна. Ще работят с различни информационни източници, ще затвърдят знания, ще ги приложат в нови условия и ще надградят практически умения. Учителите се надяват емоцията от нетипичната образователна среда да повиши мотивацията при изпълнение и представяне на проектните дейности, да доведе до по-високи резултати в изучаваното учебно съдържание.

 

Екип „Реклама”, СУ „Нешо Бончев”

Ученици, родители и учители заедно на мач

В следобедните слънчеви часове на 26-ти септември в двора на СУ „Нешо Бончев“ ученици, родители и учители заедно се включиха в интересна футболна среща, част от активностите по повод Международната седмица на мобилността. На зеления училищен килим любителите на този спорт се забавляваха, спазвайки правилата на играта. Възрастните си припомниха с удоволствие детските години в училищния двор и посветиха малко време от натоварения си график на забавление със своите деца. Татковците даваха съвети на синове си, а децата се усмихваха добронамерено при вида на тичащите запъхтяни родители и учители, които гонеха топката с не по-малко усърдие от пъргавите тийнейджъри. Публиката се наслади на атрактивни голови положения пред вратите на двата отбора, на майсторски изпълнения на дузпи. Мачът завърши в полза на учениците с резултат 5:4.

Организатори на училищната инициатива „Да възродим традициите“,  част от проект „Едно училище за всички“, са учителите по физическо възпитание и спорт Ангел Парпулов и Николай Петров. Със септемврийската футболна среща стартират тазгодишните инициативи на СУ „Нешо Бончев“ по проект „Едно училище за всички“, осъществяван с подкрепата на Център за приобщаващо образование – София. Усилията на училищния екип отново ще бъдат насочени към привличане на родителите като активни партньори в училищния живот.

 

Екип „Реклама“, СУ „Нешо Бончев“

Съобщение за поверителност (за ученици и родители)

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

(информацията се предоставя съгласно чл.13 от ОРЗД)

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

 

На кого предоставяте Вашите данни

Средно училище “Нешо Бончев”

Име и адрес на администратора на лични данни

Име: Веска Барова

Адрес: ул. “Цар Освободител” 7

Тел.: 0357/62163, e-mail: veska.barova@nbnet.org

За контакт с Длъжностно лице по защита на данни:

Адвокат Цветана Чопаринова

Тел: 0888280534., e-mail: cvet_e@abv.bg

В случай, че имате въпроси или желаете да получите допълнителна информация, моля обърнете се към нашето длъжностно лице по защита на личните данни.

Каква информация обработваме?

Във връзка с осъществяване на образователния процес в СУ “Нешо Бончев”, ние събираме следните категории данни:

 1. Лични данни на ученика – ЕГН, имена, адрес, гражданство, месторождение.
 2. Здравна и медицинска информация (вкл. личен лекар, здравно-профилактични карти, заболявания, наличие на трайни увреждания и др.).
 3. Информация за специални образователни потребности на лицата.
 4. Информация за присъствие, отсъствия (причини за отсъствието) и успех (оценяване) на ученика.
 5. Информация за полагане на изпити (национално външно оценяване, държавни зрелостни изпити, олимпиади, състезания, конкурси и др.).
 6. Информация за издаване на дипломи, удостоверения, свидетелства, ученически книжки и ученически лични карти.
 7. Информация, необходима за предоставяне на стипендии..
 8. Информация за здравно осигуряване (за лица над 18 г.) и данни за родители и деца във връзка с предоставяне на социално подпомагане.
 9. Данни за родители – име, телефон, ЕГН, месторабота, адрес и др.
 10. Информация за членовете на обществения съвет – трите имена, адрес, месторабота, телефон, e-mail;
 11. Информация за получени дарения.
 12. Фото и видеоматериали, включително снимки на учениците за техни досиета или документи.

За какво обработваме Вашите лични данни

Законът изисква от нас да определим въз основа на кое законово основание обработваме различни категории лична информация и да Ви уведомим за основанията и нашите цели, спрямо всяка категория обработвани лични данни.

Ако основанието, на което обработваме Вашата лична информация, вече не е приложимо, ние незабавно ще прекратим обработването на Вашите данни.

Ако основанието се промени, тогава, ако това се изисква от закона, ние ще Ви уведомим за промяната, както и за всяко ново основание, при което сме установили, че можем да продължим да обработваме Вашата информация.

На основание законово задължение

В повечето случаи ние обработваме съответните лични данни на базата на законово задължение, произтичащо от приложимата правна уредба, действаща в системата на предучилищното и училищно образование в Р България.

Това включва лични данни на деца/ученици и в определени случаи на техните родители, свързани с:

 1. Прием на ученици.
 2. Преместване от една образователна институция в друга.
 3. Полагане на изпити (вкл. осъществяване на видеонаблюдение при провеждане на национално външно оценяване и държавни зрелостни изпити).
 4. Присъствие (отсъствия) и оценки (успех) – информация, която се представя или изготвя в хода на обучителния процес.
 5. Основна здравна/медицинска информация за детето/ученика (вкл. здравно-профилактични карти и информация за личен лекар).
 6. Специални образователни потребности на детето/ученика.
 7. Предоставяне на стипендии.
 8. Издаване на документи, свързани с качеството на лицето – ученическа книжка, ученическа лична карта.
 9. Издаване на дипломи, удостоверения, свидетелства.
 10. Здравни осигуровки на лица над 18 години.
 11. Поддържане на досие на ученика, включително със снимка.
 12. Информация за получени дарения (данни на дарителите);
 13. Други: документация , свързана с пътувания на учениците.

Това са данни, необходими за осъществяване на образователния процес в институцията.

В определени случаи това са данни, които са необходими за осигуряване на подходяща и здравословна среда в училището ни.

 

Обработване на лични данни на основание договор или преддоговорни отношения:

Във връзка със сключването и/или изпълнението на договор, следва да бъдат предоставени данни на ученик и родител/и. Пример: Пътуване на ученици до местоживеенето им. Данните се дават на фирмата - превозвач, на ДАИ, на РУО и на МОН.

Ние можем да използваме предоставените от Вас данни с цел предоставяне на съответната услуга.

На основание съгласие:

В повечето случаи ние обработваме Вашите данни във връзка със законово задължение, което изисква от нас да получим или да съхраняваме определена информация за ученика.

В случай, че липсва законово задължение е възможно да поискаме Вашето изрично съгласие за обработване на определени категории лични данни, като това може да включва:

 1. Осъществяване на определени извънкласни, допълнителни или факултативни дейности, когато данните не се събират въз основа на законово задължение (при които дейности са необходими данни за ученика и за родителя, който дава съгласие за участие в съответната дейност).
 2. Осъществяване на контакт с родител в случай на спешност или във връзка с поведение на детето/ученика (предоставят се данни за контакт на родител – e-mail, телефон, др.).
 3. Реализиране на фото и видеоматериали във връзка с дейности/проекти на детската градина/училището (снимки, клипове на ученици/деца).
 4. Други: Информация за резултати от олимпиади, състезание и пр.

Понякога може да дадете Вашето съгласие индиректно, например, когато изпратите на класния или помощник-класния ръководител съобщение по електронна поща, на която основателно очаквате да бъде отговорено.

С изключение на случаите, в които сте съгласни с използването на Вашата информация за конкретна цел, ние не използваме Вашата информация по начин, който да Ви идентифицира лично.

Ние продължаваме да обработваме информацията Ви на тази основа, докато не оттеглите Вашето съгласие или може основателно да се предположи, че Вашето съгласие вече не съществува.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни информирате. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

 

На основание легитимен интерес/На основание изпълнение на задача в обществен интерес

Може да обработим информация въз основа на наличието на легитимен интерес за Вас или за нас, както и във връзка с изпълнението на задача в обществен интерес.

Това могат да бъдат случаи, когато в сградата и/или около нея се използва видеонаблюдение с цел – осигуряване на защита и сигурност за пребиваващите в съответните помещения/места, както и с цел – защита на материалната собственост на институцията. Тогава публичните организации се позовават на основанието – изпълнение на задача в обществен интерес.

 

Получатели или категории получатели на личните Ви данни

Това могат да бъдат:

 1. Служители на нашата институция.
 2. Други организации от същия вид (други училища/детски градини).
 3. Организации, обработващи данни от наше име.
 4. Институции в сферата на образованието – Министерство на образованието и науката, регионално управление по образование.
 5. Общинска администрация - Панагюрище;
 6. Национална агенция за приходите, служби за социални услуги и дирекция „Социално подпомагане“, Регионална здравна инспекция, както и други публични органи, когато това произтича от законова разпоредба.
 7. Детска педагогическа стая, отдел „Закрила на детето“, Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи.
 8. Организации, с които сме сключили договор или осъществяваме съвместно определена дейност (напр. туроператори, превозвачи);

 

Предаване на данни на трета държава или на международна институция

Ние не предоставяме Вашите данни към трета държава или на международна институция на този етап. При необходимост ще бъдете уведомени.

Срок, за който ще се съхраняват личните данни

Освен ако в настоящото известие за поверителност не е посочено друго, запазваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото се изисква от нас:

 1. В съответствие с нашите законови задължения.
 2. До изпълнение на съответната дейност, за която сте ни предоставили съгласие или за която е налице сключен договор.
 3. Във връзка с възможен иск или защита в съда.

 

Права, с които разполагате, във връзка с предоставените от Вас лични данни

Във връзка с личните данни, които сте ни предоставили, Вие имате право да изискате от нас:

 1. Достъп до личните Ви данни.
 2. Коригиране или изтриване на Ваши лични данни.
 3. Ограничаване на обработването им.
 4. Право на възражение срещу обработването на Вашите данни.
 5. Преносимост на данните.

Правото на жалба до надзорен орган

Вие имате право на жалба до надзорен орган. Надзорен орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, по смисъла на приложимото законодателство.

 

Директор: Веска Барова

Pages