Бончевци в поредната екоинициатива

На 14-ти април от 9 до 13ч. в местността Конска поляна, над с. Панагюрски колонии, се засадиха 1200 фиданки, от които 600 броя смърч и 600 броя бук, осигурени от Държавно горско стопанство - Панагюрище. От общо 70 доброволци в инициативата се включиха 30 ученици от VІ, VІІІ и ІХ клас, от СУ Нешо Бончев,под ръководството на учителите Марин Кушлов и Мариела Варадинова. Лесничеите научиха децата как да садят всякакви растения, така че да се гарантира тяхното развитие. Идеята е тези дървета да образуват един снегозащитен пояс на пътя. Не само засадихме дръвчета с надеждата и вярата, че ще помогнем на природата и поколения след нас ще им се радват, но и трудейки се, се забавлявахме. ...Защото всички бончевци знаем, че е ЯКО да си ЕКО!– сподели в своя профил, във Фейсбук, г-жа Варадинова, учител по биология в СУ „Н. Бончев“, която екоактивистите познават от множеството екологични акции, които инициира с помощта на училищния екоклуб. Учениците са удовлетворени от съботното приключение сред природата и благодарят на организаторите за натрупаните знания и получените подаръци.

Галя Станчева и Йоана Кукова,

екип „Журналисти в действие“, проект „Твоят час“