Бончевци се включиха в националната инициатива „Бележник 2018: Как децата, родителите и професионалистите оценяват държавата?“

В края на април Национална мрежа за децата за осми пореден път представи през образователната общност своя доклад „Бележник 2018 г.: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?“. Докладът обхваща пет области от държавните политики за правата на децата и анализира изпълнението на 25 конкретни ангажимента, поети в различни програми, стратегии и планове. Наред с експертния доклад за втора поредна година се представи и докладът „Бележник 2018: Как децата, родителите и професионалистите оценяват държавата?“, който обобщава мнението на близо 600 деца и възрастни по въпроса как те преживяват изпълнението на държавните ангажименти.  

СУ „Нешо Бончев“  участва в младежката инициатива с трима представители от Ученическия съвет - Калина Александрова, Петя Юрукова и Станислава Петрова, подпомагани от училищния  педагогически съветник Илиана Александрова. Събитието събра в Изложбена зала към театър „Константин Величков“ /гр. Пазарджик/ представители на местната власт, на държавните институции на местно ниво, училища, неправителствени организации, родители и медии, с които НМД си партнира по темата за подкрепата на родителите и семействата. Регионалният координатор за Югозападен централен регион Людмил Спасова представи с експерти „Бележник 2018 г.“.

Екип „Журналисти в действие“,

Проект „Твоят час“, СУ „Н. Бончев“