Бюлетин на директора

Уважаеми родители,

Благодаря на всички Вас, че бяхте до нас тази година, че ни подкрепяхте в сложната мисия да обучаваме и възпитаваме нашите и Вашите деца! Надяваме се, че в решаването на тази сложна задача заедно с Вас сме постигнали по-скоро положителни резултати и можем да изпратим 2017 година с чувство за добре свършена работа. Включването на толкова много ученици и родители в организирания от училището Коледен базар ни окрилява и е повод да смятаме, че доверието Ви в нас не е намаляло.

Всички ние, работещите в СУ „Нешо Бончев“, ще продължаваме да разчитаме на Вашата подкрепа и да полагаме усилия в името на доброто образование и благополучие на нашите деца.

Малко преди светлия празник Рождество Христово се надяваме, че ще ни простите всички грешки и недоразумения, за да посрещнем с всички Вас този свят празник с любов и топлина в сърцата, със светлина в душите и с пожелания Новата 2018 година да е по-здрава, успешна и благодатна за всички от голямото семейство на СУ „Нешо Бончев“!

Веска Барова

_______________________________________________________

Днес, с НВО по български език на четвърти клас, сложихме началото на „месеца на матурите“. Следват „матурите“ на седмокласници. Заедно с тях ще преминат и истинските матури – ДЗИ на зрелостниците ни. Пожелавам на всички успех! Светът обича успелите, но и успелите обичат света и живота. Нека за всички е ясно, че ние, учителите от СУ „Нешо Бончев“, смятаме за успешен изпит онзи, в който си се представил по-добре от миналия път или отколкото са очаквали твоите учители. Успех и здраве на нашите ученици, които ще се явят на изпитите! Много добро настроение и мъдрост на техните родители!

 

 _______________________________________________________

 

 _______________________________________________________

Уважаеми родители,

 

На 21.02.2017г. проведохме среща-дискусия за агресията и бъдещето на нашите деца. В срещата участваха родителите от Управителния съвет на училищното настоятелство и Обществения съвет на СУ „Нешо Бончев“. С равен брой присъстваха ученици, представители на Училищния ученически съвет, а от трета страна 10 учители и 3 представители на общински институции.

Работихме в три групи и предложихме мерки за ограничаване на агресията в нашето училище. Заедно се обединихме и съгласихме с твърденията: Агресията засяга всички нас. Агресията в училище е резултат от проблеми, създадени от липсата на ценности в нашето общество. За нея сме отговорни всички ние - възрастните.

Модератори на срещата бяха представители на Националната мрежа за децата, начело с програмния координатор „Образование“ в Мрежата Стефан Лазаров.

 

С този доклад представям на Вашето внимание негови бележки за протеклата среща.

Предстоят срещи с Обществения съвет и Училищното настоятелство в разширен състав, за да определим основните приоритети за тази година и съставим план за осъществяване на заложените цели.

І-ва група „Родители“

Бележки от дискусията:

- Родителите на деца от начален етап споделиха, че децата им не са ставали жертви/свидетели на агресия.

- Други казаха, че децата им са били жертва или свидетел на агресия в училището.

- Родителите смятат, когато класът е сплотен няма сериозни случаи на агресия.

- Важно е детето да споделя и да му се създава сигурна среда, в която то да е готово да споделя.

- Основателно или не, част от родителите смятат, че за по-голямата част от случаите на агресия са виновни ученици от малцинствата. Нещо, с което част от учителите не са съгласни.

- Феноменът агресия не е нормален и не трябва да му позволим да се репродуцира (агресията и крайните мерки водят до още агресия).

- Случващото се вкъщи и работата с родители е ключова.

- Агресивните ученици не трябва да се сегрегират/отделят от другите, защото това допълнително ги обърква. Трябва да се мисли за положителни мерки за предотвратяване на агресията, но и да се действа твърдо спрямо родители и ученици при чести и/или тежки прояви.

- Родителите казват, че агресията, най-често е с цел търсене на внимание или обич, която не е получавана вкъщи.

Предложени мерки от родителите:

- Информационни брошури за различните целеви групи(учители, ученици, родители) с информация как да разпознаят агресията и какво да правят ако станат жертва.

- Анкети до деца и родители за събиране на информация за мащаба на проблема.

- Кутия в която учениците да могат да пускат (анонимно или не) информация за случаи на агресия или какво е тяхното усещане по въпроса.

- Провеждане на ролеви игри/психодрама с участието на психолог с учениците. Същият подход може да се ползва и с родители.

- Периодични срещи тип „отворен форум“ с родили от различни класове за разговори по темата

- Личния контакт с родителя винаги има най-голям ефект

- Повече възможности за специфични извънкласни дейности за проблемните деца, но без да има отрицателен привкус или сегрегация.

- Материали/обучения за родители и учители как да работят с проблемни деца.

- Изграждане на общност – събития/инициативи/извънкласно дейности за ученици, учители и родители.

- Да се помисли за начини за работа с родители, които не посещават родителски срещи.

- Използване на други родители като медиатори за достигане на родители, които не са активни.

- Използване на различни подходи в класната стая – подредба, методи на преподаване, диференциране на материала, задачите и пр.

 

ІІ-ра група „Ученици“

Предложения от учениците:

- Вестник/Бюлетин/Награда за добри дела на ученици

- Табла с ученици и техните добри дела

- Значка на срама

- Взаимопомощ

- Среща родители-учители по темата

- Среща „жертва“ – родител „агресор“

- Театрална постановка.

 

ІІІ-та група „Педагози и местни институции“

Предложения учители/местни институции:

- Подобряване на комуникацията родители-учители.

- Съвместни дейности родители-учители-ученици.

- Отворени пространства за вентилиране на агресията.

- Търсене на допълнителна подкрепа от детски психолог за работа с учениците.

- Борба срещу агресията чрез изкуство.

 

До нови срещи!

 

 

_______________________________________________________

   Уважаеми родители и скъпи ученици,

     Приключва първият учебен срок на 2016/2017 год. и нямаше възможност да споделя с всички Вас някои хубави неща.

І. На 24 и 31 януари имах удоволствието да се срещна и разговарям по въпросите на тормоза и агресията с членовете на Училищния ученически съвет. И малката, и голямата секция показаха отговорно отношение, а учениците дадоха много адекватни отговори за причините, пораждащи агресията сред учениците. По - сложно беше да намерим общи решения за начини, с които да ограничим тези лоши прояви в училище. Малкото предложения обаче бяха ценни и те ще помогнат на ръководството да предприеме някои позитивни мерки за подобряване психо – климата в  СУ „Нешо Бончев“.

За учениците от голямата секция особено важно е да се говори за проблемите „Очи в очи“, а не чрез анкети и „анонимки“. Приятно е да се общува с толкова отговорни членове на нашето бъдещо гражданско общество и ние от ръководството имаме вяра, че ако всички са като тях, промяната към добро ще се случи.

Учениците от малката секция бяха по-практични и улучиха право в целта с две предложения:

  1. Да учредим награда за най-добра постъпка на ученик или ученици. Номиниращи да бъдат учениците от училище, а представителите на ученическия съвет да класират предложенията за всеки месец;
  2. Да осъществяваме доброволчески акции. Примерът от миналата учебна година е на учениците от VІб клас, които дариха средства за ремонта на паметника на вр. Шипка. Сега предложението дойде отново от тях, а всички шести класове ще участват в организацията по набиране храна за хранителната банка на БЧК. Силно се надявам доброто намерение на децата да бъде подкрепено от всички паралелки, учители и от родителите.

ІІ. През миналата седмица имаше една чудесна постъпка на нашата ученичка Анелия Василева Машонова от ІІа клас. Момичето намери портмоне с пари на наш ученик и го върна своевременно. Така загубилият го нямаше време да се притеснява. Поздравяваме Анелия за достойната ѝ постъпка!

ІІІ. Предстои областният кръг на олимпиадата по БЕЛ. Желаем на нашите ученици: Християна Ст. Кокотанекова, Ивон Д. Гърбешкова, Йоанна Н. Кукова и Петър Ив. Маслев да се представят достойно на него. Същото пожелаваме и на Габриела Хр. Скачкова, която ще ни представя в Пазарджик на състезанието „Знам и мога“. Успех!

ІV. Този понеделник - 31.01.2017г., се проведоха два интердисциплинарни урока. Те бяха много добре замислени и още по-добре организирани от г-жа Иванка Талева-Мазнекова и г-н Георги Георгиев. Учениците от VІ и ХІ клас съвместно работиха по сложната тема за „Дисперсните системи“, а впоследствие големите показаха на малките как се пише научно есе за приложението на различните видове дисперсни системи в живота. Нека не забравяме, че знанията, получени в училище не са самоцелни. Те ни помагат в живота.

Приятна ваканция на всички ученици! Скъпи родители, надавам се, че ще осигурите активна почивка на децата си през междусрочната ваканция! 

 

 _______________________________________________________

 

Уведомяваме ученици и родители, че грипната ваканция се удължава до 11.01.2017г. включително.
На 12.01 2017г. четвъртък в 8:00 е началото на учебните занятия.
Учителите трябва да присъстват във вторник - 10.01.2017г. Начало на работния ден 9:00 часа.

 

Честита Коледа и успешна Нова година, скъпи колеги, ученици и родители!  

Нека в дните, когато човечеството отбелязва Рождество Христово, не забравяме, че Той дойде на земята, за да приближи Човека до Бог.

Нека в тези светли и чисти дни не позволяваме в сърцата и душите ни да угасва нито за миг божията искра, да бъдем добри, да обичаме и прощаваме! 

Нека светлината и добротата на Коледа не угасват през настъпващата 2017 година!