Второкласници се състезаваха в буквоплетство

Интересно състезание се проведе сред второкласниците от СУ „Нешо Бончев“ на осми май. Петнадесет ученици от трите втори класа, подбрани чрез предварителни състезания в класовете, се съревноваваха да спелуват правилно думи в три кръга при строги правила. В първи кръг участваха петнадесет деца, като всяко изтегляше дума и трябваше ясно и отчетливо да произнесе  съставящите я букви в правилна последователност в рамките на 1 минута пред жури от учители по български език и литература в гимназиален етап. В края на началния кръг отпаднаха 4-ма ученици, а останалите продължиха във втори, където трябваше не само да произнасят правилно думата, но и да я включат в изречение, за да покажат дали разбират основния й смисъл. Само двама от участниците не се справиха с тази задача и в трети кръг останаха да се състезават девет второкласници. Всеки от тях изтегли листче с изречение и пропусната в него дума, като в рамките на 2 минути трябваше да постави точна дума и да я буквува правилно пред журито. Второкласниците показаха много добри познания и умения в състезанието. Шест от тях ще продължат в общинския етап на състезанието по буквоплетство, който се организира с подкрепата на Лайънс клуб – гр. Панагюрище.

Екип „Журналисти в действие“,

 

Проект „Твоят час“, СУ „Н. Бончев“