График

График

за осъществяване на дейностите в училищния етап за записване на ученици в VІІІ клас:

 

От 5 до 30. 08.2019г. – подаване на документи за участие в училищния етап на записване.

Място за подаване на документите: Канцеларията на училището.

Време за работа: 8:00ч. - 16:00ч. 

 

3.09.2019г. - Класиране на учениците, подали документи за участие в училищния етап.

Обявяване на резултатите: до 16:00ч. на същия ден.

Записване на класираните ученици: 4 и 5.09.2019г.

Място: Фоайето в административната част на училището. 

 

Време за записване 8:00 – 16:00ч.