График за провеждане на зимна сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение

Поради удължаване на грипната ваканция, зимната сесия се удължава до 21.02.2020 г.

Изпитите от 06.02.2020 г. се отлагат за 20.02.2020 г., а изпитите от 07.02.2020 г. - за 21.02.2020 г.

 

ОПРЕДЕЛЯМ

 

І. График за провеждане на зимна сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение, както следва: 

 

Предмет

Клас

Дата

Час

БЕЛ

V, VІ и VІІ

11.02.2020г.

14:00ч.

Математика

V, VІ, VІІ

12.02.2020г.

14:00ч.

ИТ

V

13.02.2020г.

Писмен – 14:00ч.

Практически – 16:00ч.

АЕ

VІІ

13.02.2020г.

Писмен – 14:00ч.

Практически – 16:00ч.

История и цивилизации

V, VІ, VІІ

14.02.2020г.

14:00ч.

География и икономика

V, VІ, VІІ

17.02.2020г.

14:00ч.

Човекът и природата

V, VІ

18.02.2020г.

14:00ч.

Биология и ЗО

VІІ

18.02.2020г.

14:00ч.

Физика и астрономия

VІІ

12.02.2020г.

14:00ч.

Техн. и предприемачество

V, VІІ

06.02.2020г.

06.02.2020г.

Писмен – 14:00ч.

Практически– 16:00ч.

Музика

VІ, VІІ

07.02.2020г.

07.02.2020г.

Писмен – 14:00ч.

Практически – 16.00ч.

Изобразително изкуство

V, VІ, VІІ

10.02.2020г.

10.02.2020г.

Писмен-14:00ч.

Практически – 16:00ч.

ФВС

V, VІ, VІІ

11.02.2020г.

16:00ч.

ИУЧ БЕЛ 

VІ, VІІ

19.02.2020г.

14:00ч.

ИУЧ - ЧП

18. 02.2020г.

16:00ч.

ИУЧ БЗО 

VІІ

18. 02.2020г.

16.00ч.