График за провеждане на изпити за оформяне на срочен успех за I учебен срок на ученици в дневна форма на обучение през зимна изпитна сесия 2017/2018 учебна година: