График за провеждане на сесията за поправителните изпити през м. юли

ЗАПОВЕД № 1768/ 27.06.2019г. 

На основание чл. 259, ал. 2 и чл. 37 ал. 7, чл. 40, ал.5 от наредба № 11/1.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и във връзка с чл. 7, ал.3, т.2, ал.4, т.1,  чл.8, ал.3 т.2 и т.3, чл. 10, ал.4 и ал.5, чл. 33, т.1, чл. 34, ал.1, ал.5 и ал.6, чл. 37, ал., т.1 и ал.2, чл. 40, чл. 41 и чл. 43 от същата наредба, решение на ПС от 27.06.2019г. (Протокол №18) и моя заповед № 1767  /27.06.2019г.

ОПРЕДЕЛЯМ

 І. График за провеждане на сесията за поправителните изпити през м. юли за учениците VІІ – ХІ клас, както следва:

Предмет

Клас

Дата

Час

БЕЛ

VІІ

1. 07. 2019г.

8:00ч.

Англ. език

VІІ

2.07. 2019г.

Писмен – 8:00ч.

Устен – 14:00ч.

Математика

VІІ

3.07.2019г.

8:00

ИТ

VІІ

4.07. 2019г.

Писмен – 8:00ч.

Практически– 14:00ч.

История и цивилизации

VІІ

9. 07. 2019г.

8:00ч.

География и икономика

VІІ

8. 07. 2019г.

8:00ч.

Биология и ЗО

VІІ

5.07.2019г.

8:00ч.

Химия и ООС

VІІ

10. 07.2019г.

8:00ч.

Физика и астрономия

VІІ

12.07.2019г.

8:00ч.

Изобр. изкуство

VІІ

3.07.2016г.

5.07.2019г.

Писмен – 12:00ч.

Практически – 14:00ч.

Музика

VІІ

9.07.2019г.

11. 07.2019г.

Писмен – 14:00ч.

Практически – 8:00ч.

Техн. и предприемачество

VІІ

10. 07.2019г.

11.07.2019г.

Писмен – 14:00ч.

Практически- 14:00ч.

ФВС

VІІ

1. 07. 2019г.

14:00ч.

ИУЧ БЕЛ

VІІ

8.07.2019г.

14:00ч.

ИУЧ БЗО

VІІ

12.07.2019г.

14:00ч.

ИУЧ математика

VІІ

3.07.2019г.

14:00ч.

 ВЕСКА БАРОВА

Директор на СУ „Нешо Бончев“