Документи и формуляри

НВО VІІ клас

За приема след седми клас в сайта на МОМН
 
http://www.mon.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=29

 

 

ДЗИ

ННАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г.
за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 70 от 09.09.2011 г.)   

 
 РЕШЕНИЯ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА относно приемането на държавните зрелостни изпити

В таблицата е отразена информация за признаване на резултатите от държавните зрелостни изпити в кандидат-студентска кампания в акредитираните висши училища в Република България.

 

За начина на балообразуване зрелостникът следва да потърси информация от съответното висше училище.

ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ  


Още за ДЗИ в сайта на МОМН - http://www.mon.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=32