Заповед стипендии

Критерии за допускане до и показатели за класиране на кандидатите за стипендии за І-ви срок на учебната 2019/2020г - Изтегли.