За ученици в самостоятелна форма на обучение

Форми на обучение в СУ "Нешо Бончев" - Изтегли

 

________________________________________________________________

 ГРАФИК

за провеждане на изпитите с ученици 

в самостоятелна форма на обучение 
за учебната 2019/2020 година

 

1. Септемврийска сесия – от 17.09.2019г. до 30.09.2019г.

 

2. Зимна сесия – от 06.02.2020г. до 19.02.2020г.

 

3. Майска сесия (за ученици в XII клас) – от 15.05.2020г. до 16.05.2020г.

 

4. Юнска сесия (за ученици от I до ХІІ клас) – от 17.06.2020г. до 30.06.2020г.

 

Всички изпити се провеждат от 14:00 часа в кабинет №10.

Графикът с конкретните дати за провеждане на изпити по учебни предмети от училищния учебен план за СФО се утвърждава със заповед на директора на СУ „Нешо Бончев“ след подаване на заявления от учениците в СФО, в които посочват по кои учебни предмети желаят да се явят през съответната изпитна сесия. 

________________________________

ГРАФИК

за провеждане на изпитите с ученици 

в самостоятелна форма на обучение
за учебната 2018/2019 година

 

1. Септемврийска сесия – от 17.09.2018г. до 28.09.2018г.

 

2. Зимна сесия – от 06.02.2019г. до 22.02.2019г.

 

3. Майска сесия (за ученици в XII клас) – от 06.05.2019г. до 17.05.2019г.

 

4. Юнска сесия (за ученици от I до ХІІ клас) – от 17.06.2019г. до 28.06.2019г.

 

Всички изпити се провеждат от 14:00 часа в кабинет №10.

Графикът с конкретните дати за провеждане на изпити по учебни предмети от училищния учебен план за СФО се утвърждава със заповед на директора на СУ „Нешо Бончев“ след подаване на заявления от учениците в СФО, в които посочват по кои учебни предмети желаят да се явят през съответната изпитна сесия.

 

График за провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма

на обучение за учебната 2017/2018 година

 

1. Септемврийска сесия – от 18.09.2017г. до 29.09.2017г.

2. Зимна сесия – от 07.02.2018г. до 21.02.2018г. - Изтегли

3. Майска сесия (за ученици в XII клас) – от 03.05.2018г. до 17.05.2018г.

4. Юнска сесия (за ученици от I до VI клас) – от 18.06.2018г. до 29.06.2018г. - Изтегли

5. Юлска сесия (за ученици от VII до XII клас) - от 02.07.2018г. до 13.07.2018г.

Всички изпити се провеждат от 14:00 часа в кабинет №10.

Графикът с конкретните дати за провеждане на изпити по учебни предмети от училищния учебен план за СФО се утвърждава със заповед на директора на СУ „Нешо Бончев“ след подаване на заявления от учениците в СФО, в които посочват по кои учебни предмети желаят да се явят през съответната изпитна сесия.