За ученици в самостоятелна форма на обучение

Форми на обучение в СУ "Нешо Бончев" - Изтегли

 _________________________________________________________________

График за провеждане на юнска сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение, както следва: 

 

Предмет

Клас

Дата

Час

БЕЛ

VІ и VІІ

23.06.2020г.

8:00ч.

АЕ

VІ и VІІ

24.06.2020г.

Писмен – 8:00ч.

Практически – 14:00ч.

Математика

25.06.2020г.

8:00ч.

ИТ

VІ, VІІ

26.06.2020г.

Писмен – 8:00ч.

Практически – 14:00ч.

География и икономика

VІ и VІІ

29.06.2020г.

14:00ч.

Човекът и природата

30.06.2020г.

8:00ч.

Техн. и предприемачество

22.06.2020г.

Писмен – 12:00ч.

Практически- 15:00ч.

Музика

VІ и VІІ

19.06.2020г.

22.06.2020г.

Писмен – 8:00ч.

Практически – 8:00ч.

Изобразително изкуство

VІ и VІІ

19.06.2020г.

Писмен – 12:00ч.

Практически – 15:00ч.

ФВС

VІ 

18.06.2020г.

10:00ч.

ИУЧ БЕЛ 

VІ и VІІ

23.06.2020г.

14:00ч.

ИУЧ - БЗО 

VІІ

30.06.2020г.

14:00ч.

________________________________________________________________

 ГРАФИК

за провеждане на изпитите с ученици 

в самостоятелна форма на обучение 
за учебната 2019/2020 година

 

1. Септемврийска сесия – от 17.09.2019г. до 30.09.2019г.

 

2. Зимна сесия – от 06.02.2020г. до 19.02.2020г.

 

3. Майска сесия (за ученици в XII клас) – от 15.05.2020г. до 16.05.2020г.

 

4. Юнска сесия (за ученици от I до ХІІ клас) – от 17.06.2020г. до 30.06.2020г.

 

Всички изпити се провеждат от 14:00 часа в кабинет №10.

Графикът с конкретните дати за провеждане на изпити по учебни предмети от училищния учебен план за СФО се утвърждава със заповед на директора на СУ „Нешо Бончев“ след подаване на заявления от учениците в СФО, в които посочват по кои учебни предмети желаят да се явят през съответната изпитна сесия. 

________________________________

ГРАФИК

за провеждане на изпитите с ученици 

в самостоятелна форма на обучение
за учебната 2018/2019 година

 

1. Септемврийска сесия – от 17.09.2018г. до 28.09.2018г.

 

2. Зимна сесия – от 06.02.2019г. до 22.02.2019г.

 

3. Майска сесия (за ученици в XII клас) – от 06.05.2019г. до 17.05.2019г.

 

4. Юнска сесия (за ученици от I до ХІІ клас) – от 17.06.2019г. до 28.06.2019г.

 

Всички изпити се провеждат от 14:00 часа в кабинет №10.

Графикът с конкретните дати за провеждане на изпити по учебни предмети от училищния учебен план за СФО се утвърждава със заповед на директора на СУ „Нешо Бончев“ след подаване на заявления от учениците в СФО, в които посочват по кои учебни предмети желаят да се явят през съответната изпитна сесия.

 

График за провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма

на обучение за учебната 2017/2018 година

 

1. Септемврийска сесия – от 18.09.2017г. до 29.09.2017г.

2. Зимна сесия – от 07.02.2018г. до 21.02.2018г. - Изтегли

3. Майска сесия (за ученици в XII клас) – от 03.05.2018г. до 17.05.2018г.

4. Юнска сесия (за ученици от I до VI клас) – от 18.06.2018г. до 29.06.2018г. - Изтегли

5. Юлска сесия (за ученици от VII до XII клас) - от 02.07.2018г. до 13.07.2018г.

Всички изпити се провеждат от 14:00 часа в кабинет №10.

Графикът с конкретните дати за провеждане на изпити по учебни предмети от училищния учебен план за СФО се утвърждава със заповед на директора на СУ „Нешо Бончев“ след подаване на заявления от учениците в СФО, в които посочват по кои учебни предмети желаят да се явят през съответната изпитна сесия.