За ученици в самостоятелна форма на обучение

Форми на обучение в СУ "Нешо Бончев" - Изтегли

Самостоятелна форма на обучение в СУ "Нешо Бончев" - Изтегли

Зимна изпитна сесия - 2021/2022

І. График за провеждане на зимната изпитна сесия за ученици в СФО 

Б. За ученици в СФО (самостоятелна форма на обучение):

Предмет

Клас

Дата

Час

БЕЛ

VІІ

14.02.2022г.

14:00ч.

Математика

VІІ

11.02.2022г.

14:00ч.

История и цивилизации

VІІ

17.02.2022г.

14:00ч.

Биология и ЗО

VІІ

7.02.2022г.

14:00ч.

Химия и ООС

VІІ

10.02.2022

14:00ч.

Изобразително изкуство

V, VІ

08.02.2022г.

08.02.2020г.

Писмен – 14:00ч.

Практически– 16:00ч.

ФВС

VІІ

9.02.2022г.

14:00ч.

 

 

Септемврийска изпитна сесия - 2021/2022


Критерии за оценка по Български език и литература IX клас- Изтегли

Конспект по Български език и литература IX клас - Изтегли

Конспект и критерии за оценка по Български език и литература V клас - Изтегли

Конспект и критерии за оценка по Български език и литература VI клас - Изтегли

Конспект и критерии за оценка по Български език и литература VII клас - Изтегли

________________________________

ГРАФИК

За провеждане на юлска изпитна сесия

За ученици в самостоятелна форма на обучение (СФО)- Изтегли

 

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 

График за провеждане на зимната изпитна сесия за ученици в СФО и изпитите за
оформяне на срочна оценка за І-ви учебен срок на учениците V - ХІІ клас, които не са
получили такава, както следва:

      

 

 

I. График за провеждане на септемврийска изпитна сесия в самостоятелна формана обучение за учебната 2020/2021 година

 както следва:

 

Предмет

Клас

Дата

Час

БЕЛ

ІХ

23.09.2020г.

14:00

АЕ

23.09.2020г.

Писмен – 14:00ч.

Практически – 16:00ч.

Математика

VІ, ІХ

24.09.2020г.

14:00ч.

ИТ

28.09.2020г.

Писмен – 14:00ч.

Практически – 16:00ч.

История и цивилизации

ІХ

25-.09.2020г.

14:00ч.

Физика и астрономия

ІХ

28.09.2020г.

14:00

Техн. и предприемачество

16.09.2020г.

Писмен – 14:00ч.

Практически- 16:00ч.

Музика

21.09.2020г.

Писмен – 14:00ч.

Практически – 16:00ч.

Изобразително изкуство

17.09.2020

Писмен – 14:00ч.

Практически – 16:00ч.

ФВС

18. 09.2020г.

14:00ч.

ИУЧ БЕЛ

VІІІ

18. 09.2020г.

14:00ч.

ИУЧ БЕЛ

ІХ

21.09.2020г.

14:00ч.

ИУЧ БЕЛ

Х

23.09.2020г.

14.00ч.

ИУЧ Ист. и цивилизации

Х

25.09.2020г.

14.00ч.

ИУЧ ИТ

VІІІ

17.09.2020

Писмен 14:00ч.

Практически – 16:00

ИУЧ математика

29.09.2020г.

14:00ч.

ИУЧ ЧП

30.09.2020г.

14:00ч.

  _________________________________________________________________

График за провеждане на юнска сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение, както следва: 

 

Предмет

Клас

Дата

Час

БЕЛ

VІ и VІІ

23.06.2020г.

8:00ч.

АЕ

VІ и VІІ

24.06.2020г.

Писмен – 8:00ч.

Практически – 14:00ч.

Математика

25.06.2020г.

8:00ч.

ИТ

VІ, VІІ

26.06.2020г.

Писмен – 8:00ч.

Практически – 14:00ч.

География и икономика

VІ и VІІ

29.06.2020г.

14:00ч.

Човекът и природата

30.06.2020г.

8:00ч.

Техн. и предприемачество

22.06.2020г.

Писмен – 12:00ч.

Практически- 15:00ч.

Музика

VІ и VІІ

19.06.2020г.

22.06.2020г.

Писмен – 8:00ч.

Практически – 8:00ч.

Изобразително изкуство

VІ и VІІ

19.06.2020г.

Писмен – 12:00ч.

Практически – 15:00ч.

ФВС

VІ 

18.06.2020г.

10:00ч.

ИУЧ БЕЛ 

VІ и VІІ

23.06.2020г.

14:00ч.

ИУЧ - БЗО 

VІІ

30.06.2020г.

14:00ч.

______________________

ГРАФИК

за провеждане на изпитите с ученици

в самостоятелна форма на обучение

за учебната 2020/2021 година

1. Септемврийска сесия – от 17.09.2020г. до 30.09.2020г.

2. Зимна сесия – от 04.02.2021г. до 17.02.2021г.

3. Майска сесия (за ученици в XII клас) – от 17.05.2021г. до 18.05.2021г., възможна е и промяна.

4. Юнска сесия (за ученици от I до ХІІ клас) – от 16.06.2021г. до 29.06.2021г.

Мястото и времето на провеждане на изпитите се указва в заповедта на директора, която се публикува преди  изпитите. __________________________________________

 ГРАФИК

за провеждане на изпитите с ученици 

в самостоятелна форма на обучение 
за учебната 2019/2020 година

 

1. Септемврийска сесия – от 17.09.2019г. до 30.09.2019г.

 

2. Зимна сесия – от 06.02.2020г. до 19.02.2020г.

 

3. Майска сесия (за ученици в XII клас) – от 15.05.2020г. до 16.05.2020г.

 

4. Юнска сесия (за ученици от I до ХІІ клас) – от 17.06.2020г. до 30.06.2020г.

 

Всички изпити се провеждат от 14:00 часа в кабинет №10.

Графикът с конкретните дати за провеждане на изпити по учебни предмети от училищния учебен план за СФО се утвърждава със заповед на директора на СУ „Нешо Бончев“ след подаване на заявления от учениците в СФО, в които посочват по кои учебни предмети желаят да се явят през съответната изпитна сесия. 

________________________________

ГРАФИК

за провеждане на изпитите с ученици 

в самостоятелна форма на обучение
за учебната 2018/2019 година

 

1. Септемврийска сесия – от 17.09.2018г. до 28.09.2018г.

 

2. Зимна сесия – от 06.02.2019г. до 22.02.2019г.

 

3. Майска сесия (за ученици в XII клас) – от 06.05.2019г. до 17.05.2019г.

 

4. Юнска сесия (за ученици от I до ХІІ клас) – от 17.06.2019г. до 28.06.2019г.

 

Всички изпити се провеждат от 14:00 часа в кабинет №10.

Графикът с конкретните дати за провеждане на изпити по учебни предмети от училищния учебен план за СФО се утвърждава със заповед на директора на СУ „Нешо Бончев“ след подаване на заявления от учениците в СФО, в които посочват по кои учебни предмети желаят да се явят през съответната изпитна сесия.

 

График за провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма

на обучение за учебната 2017/2018 година

 

1. Септемврийска сесия – от 18.09.2017г. до 29.09.2017г.

2. Зимна сесия – от 07.02.2018г. до 21.02.2018г. - Изтегли

3. Майска сесия (за ученици в XII клас) – от 03.05.2018г. до 17.05.2018г.

4. Юнска сесия (за ученици от I до VI клас) – от 18.06.2018г. до 29.06.2018г. - Изтегли

5. Юлска сесия (за ученици от VII до XII клас) - от 02.07.2018г. до 13.07.2018г.

Всички изпити се провеждат от 14:00 часа в кабинет №10.

Графикът с конкретните дати за провеждане на изпити по учебни предмети от училищния учебен план за СФО се утвърждава със заповед на директора на СУ „Нешо Бончев“ след подаване на заявления от учениците в СФО, в които посочват по кои учебни предмети желаят да се явят през съответната изпитна сесия.