Информация

 

  1. Правилник за дейността на училището за учебна 2018/2019 година - Изтегли
  2. Промени в правилника /от 19.02.2018/ - Заповед
  3. Правилник за дейността на училището за учебна 2017/2018 (от  месец ХIІ) - Изтегли
  4. Правилник за дейността на училището за учебна 2017/2018 (от  месец ХІ) - Изтегли
  5. Правилник за дейността на училището за учебна 2017/2018 - Изтегли
  6. Етичен кодекс - Изтегли
  7. Правилник за дейността на училището (променен от 01.02.2017г.) - Изтегли
  8. Правилник за дейността на училището (променен от 13.12.2016г.) - Изтегли
  9. УЧИЛИЩЕН  ПРАВИЛНИК ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА - стар - Изтегли
  10. Стратегия за развитие на СУ "Нешо Бончев" в периода 2016-2020 година - Изтегли

 

 

ЗВЕЗДА Е НАРЕЧЕНА SCHOOL NESHO BONCHEV