Национален форум за иновации в образованието

На 3 декември 2018 г. се проведе първият Национален форум за иновации в образованието.  Участие взеха над 600 гости от страната. Повече информация на: conference.ischools.bg