Начало на Бончевите празници 2019

Бончевите празници стартираха на 18-ти март с Ден на училището и приемствеността. По инициатива на Ученическия съвет всеки клас прие предизвикателството да играе заедно хора в двора на училището, като доведе и бивши възпитаници за подкрепа. Бончевци от различни поколения заедно под най-българските звуци с усмивка си припомняха интересни мигове от училищния живот. Класовете с най-дълги хора - 10б, 8б и 8а получиха най-много точки и продъжават надпредварата в другите дни с предизвикателства.