Обявление

Проект “ТИМ-Технологии и Иновативни Методи” обявява, че поради добро финансово управление на проекта, има възможност за осъществяването на още една мобилна дейност, съответстваща на целите на проекта. 

За целта имаме желанието да поканим един учител от екипа в СУ”Нешо Бончев” да се квалифицира и осъществи участието в обучителен курс през м.септември.  Моля в рамките на 3 дни, до 2 август, да подадете своите документи в канцеларията и представите желание за  подходящ структуриран 5-дневен курс. Търсенето на  място за настаняване е индивидуална отговорност на кандидата. 

Целите на проекта, резултати и въздействие, можете да прочетете в ЕПР (Европейския план за развитие) на сайта на училището или сайта на проекта www.daskalo.com/team.