Покана за свикване на Общо събрание на УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО на СУ "НЕШО БОНЧЕВ"