ПОКАНА

до родители на учениците от VІІ клас 

На 09.05.2018г. /сряда/ от 17:30ч. ще се проведе родителска среща за запознаване с организирането и провеждането на НВО за учениците в VІІ клас. На срещата ще бъде проведен и инструктаж на родители и ученици за НВО. Ще бъдат представени паралелките от държавния план-прием.