ПОКАНА

П О К А Н А

За представяне на оферта за директно възлагане на договор 

по реда на чл. 20, ал.4, т. 2 от ЗОП

С предмет: Доставка по заявка закуски за прогнозен брой 254 ученици от I до IV клас в  СУ „Нешо Бончев”– град Панагюрище за учебната за учебната 2019/2020 г., с прогнозен брой 150 учебни дни. Текст покана - ИЗТЕГЛИ.