Празник на английските букви в СУ „Нешо Бончев”

На 21-ри март стартираха „Празници на знанието“ в СУ „Нешо Бончев“  с тържество на английските букви във 2б клас с учител Ваня Манчорова. Децата демонстрираха знанията си за английските букви с множество игри, задачи и стихчета. Те четоха, спелуваха и писаха. Повечето задачи бяха със състезателен характер като “Running dictation”- тичаща диктовка на букви и думи. Стихчетата и песните описваха на гостите частите на тялото, времето, красотата на България и други страни. Описвайки природни картини, децата неусетно пренесоха публиката в приказния свят ня Хензел и Гретел. Драматизазията силно развълнува гостите и те възнаградиха малките артисти с нестихващи аплодисменти. Финалната песен бе посветена на приятелството и посланието бе ясно „Аз имам теб и ти имаш мен“. Г-жа Манчорова перифразира тези думи, като подчерта връзката между децата и техните родители и неизменната им роля за успех и щастие. Накрая децата получиха диплом за показаните знания, помагало за допълнителна работа и книжка на английски език.

Екип „Реклама”, СУ „Н. Бончев”