ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС

Сроковете за прием 2019 след 7 клас са както следва:

 Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите.
03.06 - 05.06.2019 г. вкл.

 Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите.
до 18.06.2019 г. вкл.

 Провеждане на изпитете от националните външни оценявания по:

 Български език и литература 17.06.2019 г.
Математика 19.06.2019 г.
Чужд език 21.06.2019 г.

 Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

 Изобразително изкуство 20.06.2019 г.
Музика  24.06.2019 г.
Спорт 25 - 26.06.2019 г., вкл.

 Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите:
до 27.06.2019 г., вкл.

 Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите:
до 02.07.2019 г. вкл.

 Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование:
03.07 - 05.07.2019 г. вкл.

 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране:
до 11.07.2019 г. вкл.

 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране:
от 12 до 16.07.2019 г. вкл.

 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране:
до 18.07.2019 г. вкл.

 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране:
от 19 до 22.07.2019 г. вкл.

 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране:
23.07.2019 г.

 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране:
24.07 - 25.07.2019 г. вкл.

 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране:
29.07.2019 г. вкл.

 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране:
от 30 до 31.07.2019 г. вкл.

 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране:
01.08.2019 г. 

 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване:
на 30. 08. 2019г. приемане на учениците до запълване на свободните места.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием:
до 13.09.2019 г. вкл.

За учебната 2019/2020 година СУ "Нешо Бончев" предлага прием в три паралелки с интензивно изучаване на английски език.

 Класни ръководители:

Ангелина Вангелова

Мариела Варадинова

Павлина Димитрова

 

Профил МАТЕМАТИЧЕСКИ

Профилиращи предмети:

  • математика;
  • информатика.

 Бал за класиране:

 - удвояване точките от националното външно оценяване по БЕЛ;
 - удвояване точките от националното външно оценяване по 
математика;
 - оценките от свидетелството за завършено основно образование по математика и информационни технологии.

 

Профил ПРИРОДНИ НАУКИ

Профилиращи предмети:

  • биология и ЗО;
  • химия и ООС.

 Бал за класиране: 

 - удвояване точките от националното външно оценяване по БЕЛ;
 - удвояване точките от националното външно оценяване по 
математика;
 - оценките от свидетелството за завършено основно образование по биология и ЗО и химия и ООС.

 

Профил ХУМАНИТАРЕН

Профилиращи предмети: 

  • български език и литература;
  • история и цивилизация.

 Бал за класиране:

 - удвояване точките от националното външно оценяване по БЕЛ;
 - удвояване точките от националното външно оценяване по 
математика;
 - оценките от свидетелството за завършено основно образование по български език и литература и история и цивилизация.

 

За повече информация посетете сайта на МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 и сайта на РУО - Пазарджик - Държавен план-прием за учебната 2019/2020 г.- област Пазарджик