ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС

 Прием в VIII клас за учебната 2022/2023 година СУ "Нешо Бончев" 

Профил: Математически

Профилиращи предмети:

   Математика

   Информатика

Балообразуване 

     Удвояване на точките от национално външно оценяване по БЕЛ;

     Удвояване на точките от национално външно оценяване по математика;

     Оценките по ИТ и математика от свидетелство за завършено основно образование.

Профил: Хуманитарни науки

Профилиращи предмети:

  Български език

  История

Балообразуване 

Ø  Удвояване на точките от национално външно оценяване по БЕЛ;

Ø  Удвояване на точките от национално външно оценяване по математика;

Ø Оценките по български език и литература и история и цивилизация от свидетелство за завършено основно образование.

Профил: Природни науки

Профилиращи предмети:

  Биология и ЗО

  Химия и ООС

Балообразуване 

Ø  Удвояване на точките от национално външно оценяване по БЕЛ;

Ø  Удвояване на точките от национално външно оценяване по математика;

Ø  Оценките по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда от свидетелство за завършено основно образование.

___________________________________________________

Прием в VIII клас за учебната 2021/2022 година СУ "Нешо Бончев" 

Презентация от родителската среща - инструктаж - Изтегли

Профил: Математически

Класен ръководител: Нистор Хаинов

Профилиращи предмети:

   Математика

   Информатика

Балообразуване 

     Удвояване на точките от национално външно оценяване по БЕЛ;

     Удвояване на точките от национално външно оценяване по математика;

     Оценките по ИТ и математика от свидетелство за завършено основно образование.

 

Профил: Хуманитарен

Класен ръководител: Георги Георгиев

Профилиращи предмети:

  Български език

  История

Балообразуване 

Ø  Удвояване на точките от национално външно оценяване по БЕЛ;

Ø  Удвояване на точките от национално външно оценяване по математика;

Ø  Оценките по български език и литература и история и цивилизация от свидетелство за завършено основно образование.

 

Профил: Природни Науки

Класен ръководител: Радка Семова

Профилиращи предмети:

  Биология и ЗО

  Химия и ООС

Балообразуване 

Ø  Удвояване на точките от национално външно оценяване по БЕЛ;

Ø  Удвояване на точките от национално външно оценяване по математика;

Ø  Оценките по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда от свидетелство за завършено основно образование.

 

Държавен план-прием в VIII Kлac зa учeбната 2021/2022 - Изтегли

 

За учебната 2020/2021 година СУ "Нешо Бончев" предлага прием в две паралелки с интензивно изучаване на английски език.

 

    Списък на класирани за етап 1    
 Профил- Природни науки с интензивно изучаване на английски език
Вх. № Име Презиме Фамилия Пол Бал Желание
 ======= ДИАНА ************ ШОПОВА *** 408,5 1
 ======= ИВАЙЛА ************ КАРБАНОВА *** 399,5 1
 ======= НЕЛИ ************ ГЕОРГИЕВА *** 397,5 1
 ======= ЙОАНА ************ ИЛЧЕВА *** 391,5 1
 ======= НИКОЛА ************ НИКОЛОВ *** 367,5 1
 ======= ИГЛИКА ************ ДРАГАНОВА *** 346,5 1
 ======= СТЕФАНИ ************ ФЕРКОВА *** 332,5 1
 ======= ДЕНИЦА ************ СТАНЧЕВА *** 325,5 1
 ======= ГЕОРГИ ************ ЧАРДАКОВ *** 323 1
 ======= ДЕЛЯН ************ БАРЗЕКОВ *** 321 1
 ======= ГЕОРГИ ************ СТАНЧЕВ *** 320,5 1
 ======= ВИКТОР ************ ЗЛАТАНОВ *** 319,5 1
 ======= ЕЛЕОНОРА ************ ПАШОВА *** 308 1
 ======= ЙОАНА ************ ЗАГОРСКА *** 306,5 1
 ======= СИЛВИЯ ************ АНДОНЯН *** 300,5 1
 ======= ГЕОРГИ ************ РОГЛЕВ *** 294,5 1
 ======= НИКОЛА ************ КИРОВ *** 293,5 1
 ======= МАРИЯ ************ КАРАЙЛЕВА *** 286,5 1
 ======= ДАНИЕЛ ************ ПЕНЧЕВ *** 282,5 1
 ======= ДИЯНА ************ ЦВЕТАНКОВА *** 266,5 1
 ======= ЦВЕТЕЛИН ************ ЕФТИМОВ *** 263 1
 ======= ГАЛЯ ************ ИВАНОВА *** 256 1
 ======= ГЕОРГИ ************ УЗУНОВ *** 255 1
 ======= ВИКТОРИЯ ************ ЧЕРНИРАДЕВА *** 245 1
 ======= НЕНО ************ МИХОВ *** 242,5 1
 ======= СТИЛЯНА ************ ФУТЕКОВА *** 233 1
             
             
    Списък на класирани за етап 1    
Профил- Хуманитарни науки с интензивно изучаване на английски език
Вх. № Име Презиме Фамилия Пол Бал Желание
 ======= ГАБРИЕЛА ************ СКАЧКОВА *** 417,5 1
 ======= ДИАНА ************ ИВАНОВА *** 378 1
 ======= СИЛВЕНА ************ СТАЙКОВА *** 373,5 1
 ======= СТЕЛИЯНА ************ ТЕРЗИЙСКА *** 372 1
 ======= БОРИСЛАВ ************ ДЕЛЧЕВ *** 360,5 1
 ======= ТАНИСЛАВ ************ ИВАНОВ *** 355 1
 ======= КАТРИН ************ ГАТЕВА *** 351,5 1
 ======= СВЕТОСЛАВ ************ ГЕНЧЕВ *** 330 1
 ======= ЕКАТЕРИНА ************ МИТОВА *** 328,5 1
 ======= ЦВЯТКО ************ КАРАДЖОВ *** 319,5 1
 ======= ГЕОРГИ ************ ВАСИЛЕВ *** 314 1
 ======= ДАРИНА ************ МЕТАНОВА *** 313 1
 ======= НИКОЛАЙ ************ РАПОНДЖИЕВ *** 312 1
 ======= ЕФТИМ ************ ФУТЕКОВ *** 308,5 1
 ======= НЕДЕЛИНА ************ НОВАКОВА *** 298,5 1
 ======= АЛЕКСАНДЪР ************ ВРАГОВ *** 281 1
 ======= КОСТАНТИНА ************ СИРАКОВА *** 250 1
 ======= ТЕОДОРА ************ БАРАКОВА *** 246 1
 ======= ХРИСТИАН ************ ЯНКОВ *** 240,5 1
 ======= ВИКТОР ************ ЦАЦОВ *** 239 2
 ======= ВЛАДИСЛАВ ************ РИЧЕВ *** 233 1
 ======= ВАСИЛЕНА ************ ПЕНЕВА *** 233 1
 ======= АЛЕКСАНДЪР ************ ЛУЛЧЕВ *** 223 1
 ======= ЛИДИЯ ************ КЪРПАРОВА *** 216 1
 ======= ХРИСТИАН ************ ГЕОРГИЕВ *** 212,5 2

 

Дейности по осъществяване на ДПП в VІІІ клас 

 

Дейност

Срок

Забележка

Подаване на документи за участие в І етап на класиране

3 – 7 VІІ

Подаването става електронно. Може да се осъществи от всяко устройство, което има връзка с Интернет. Сайтът е priem.mon.bg. За вход са необходими: ЕГН, вх. номер, код за достъп от служебната бележка за резултатите от НВО.

Записване след І-ви етап на класиране

13 – 16 VІІ

Записването става на място в училището, където е приет ученикът. Необходимите документи са указани от съответното училище.

Подаване на документи за участие във ІІ етап на класиране

13 - 16 VІІ

В училището, където е приет ученикът на първо класиране. Неприетите участват автоматично (не подават заявления). Приетите на по-задно желание (второ, трето и т. н.) могат да участват във второ класиране, като подадат заявление в училището, в което са приети. Те не губят мястото си в този случай.

Записване на учениците след ІІ етап на класиране

21 – 22 VІІ

Записването става на място в училището, където е приет ученикът. Необходимите документи са указани от съответното училище.

Подаване на документи за участие в ІІІ етап на класиране

24 – 27 VІІ

Подаването става електронно. Може да се осъществи от всяко устройство, което има връзка с Интернет. Сайтът е priem.mon.bg. За вход са необходими: ЕГН, вх. номер, код за достъп от служебната бележка за резултатите от НВО.

Записване след ІІІ-то класиране

30 VІІ

Записването става на място в училището, където е приет ученикът. Необходимите документи са указани от съответното училище.

Подаване на документи и записване след ІІІ-то класиране

Определя се от директора на съответното  училище, но не по-късно от 10 ІХ

Подават се документи на ръка в училището.

Записването е съответните срокове в училището.

 

  

 Класни ръководители:

Нина Батева - Куртакова

Милка Пискова

 

 

Профил ПРИРОДНИ НАУКИ

Профилиращи предмети:

  • биология и ЗО;
  • химия и ООС.

 Бал за класиране: 

 - удвояване точките от националното външно оценяване по БЕЛ;
 - удвояване точките от националното външно оценяване по 
математика;
 - оценките от свидетелството за завършено основно образование по биология и ЗО и химия и ООС.

 

Профил ХУМАНИТАРЕН

Профилиращи предмети: 

  • български език и литература;
  • история и цивилизация.

 Бал за класиране:

 - удвояване точките от националното външно оценяване по БЕЛ;
 - удвояване точките от националното външно оценяване по 
математика;
 - оценките от свидетелството за завършено основно образование по български език и литература и история и цивилизация.

 

Презентация с разяснения - Прием в паралелки VІІІ клас по чл. 142, ал.3, т.1 от ЗПУО 2020 год.

Видео за НВО за ученика