ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС

За учебната 2019/2020 година СУ "Нешо Бончев" предлага прием в три паралелки с интензивно изучаване на английски език.

 

Класни ръководители:

Ангелина Вангелова

Мариела Варадинова

Павлина Димитрова

 

Профил МАТЕМАТИЧЕСКИ

Профилиращи предмети:

  • математика;
  • информатика.

 Бал за класиране:

 - удвояване точките от националното външно оценяване по БЕЛ;
 - удвояване точките от националното външно оценяване по 
математика;
 - оценките от свидетелството за завършено основно образование по математика и информационни технологии.

 

Профил ПРИРОДНИ НАУКИ

Профилиращи предмети:

  • биология и ЗО;
  • химия и ООС.

 Бал за класиране: 

 - удвояване точките от националното външно оценяване по БЕЛ;
 - удвояване точките от националното външно оценяване по 
математика;
 - оценките от свидетелството за завършено основно образование по биология и ЗО и химия и ООС.

 

Профил ХУМАНИТАРЕН

Профилиращи предмети: 

  • български език и литература;
  • история и цивилизация.

 Бал за класиране:

 - удвояване точките от националното външно оценяване по БЕЛ;
 - удвояване точките от националното външно оценяване по 
математика;
 - оценките от свидетелството за завършено основно образование по български език и литература и история и цивилизация.

 

За повече информация посетете сайта на МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 и сайта на РУО - Пазарджик - Държавен план-прием за учебната 2019/2020 г.- област Пазарджик