ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС

учебна 2019/2020 година

Класни ръководители:

Красимира Лазарова

Теменужка Хаинова

Невяна Кацарева

 

Учители:

БЕЛ - Пенка Пенева и Невяна Кацарева

Математика - Катя Джолова и Илина Гечева

Английски език - Антонина Футекова, Костадинка Караджова и Николинка Кехайова

Човекът и природата - Теменужка Хаинова и Мариела Варадинова

ИТ - Снежина Машева, Нонка Лютова, Кристина Ракова и Цветана Мулешкова

Изобразително изкуство и Технологии и предприемачиство - Нистор Хаинов и Стефан Дошков

Музика - Юлия Богоева

ФВС - Красимира Лазарова

 

Записване: 06 - 17.06.2019г.

 

Необходими документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Удостоверение за завършен начален етап (оригинал);
 3. Декларация за верност на данните от родител/настойник (бланка-образец от училище);
 4. Заявление за избираеми и факултативни часове,
 5. Заявление за часовете по спортни дейности;
 6. Заявление за участие в група за ЦОУП (по желание);
 7. Медицински документи - протокол от ЛКК, ТЕЛК, ако ученикът е със СОП
 8. Лична здравно-профилактична карта, ако ученикът не е учил в СУ "Нешо Бончев"

Критерии за приемане в V клас и график за записване - изтегли

 

учебна 2018/2019 година

Класни ръководители:

Георги Георгиев

Радка Семова

Нистор Хаинов

 

Учители:

БЕЛ - Георги Георгиев

Математика - Донка Гарчева

Английски език - Николинка Кехайова

Човекът и природата - Радка Семова

География и икономика - Симеонка Брадестилова

Изобразително изкуство - Нистор Хаинов

 

Записване: 01 - 20.06.2018г.

Необходими документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Удостоверение за завършен ІV клас (оригинал);
 3. Декларация за верност на данните (бланка-образец от училище);
 4. Заявление за избираеми и факултативни часове,
 5. Заявление за часовете по спортна подготовка;
 6. Заявление за участие в група за ЦОУП(по желание);
 7. Медицински документи - протокол от ЛКК, ТЕЛК, ако ученикът е със СОП
 8. Лична здравно-профилактична карта.

 

 

учебна 2017/2018 година

 

Класни ръководители:

Нина Батева-Куртакова

Юлия Богоева

Кристина Ракова

 

Учители:

БЕЛ - Невяна Кацарева

Математика - Донка Гарчева, Катя Джолова

Английски език - С. Кекова, Н. Кехайова

ИТ - Кр. Ракова, Н. Лютова, Цв. Пенелова

Човекът и природата - Нина Батева-Куртакова

Обществени науки и гражданско образование - Ив. Митовски и С. Брадестилова