ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС

учебна 2018/2019 година

Класни ръководители:

Георги Георгиев

Радка Семова

Нистор Хаинов

 

Учители:

БЕЛ - Георги Георгиев

Математика - Донка Гарчева

Английски език - Николинка Кехайова

Човекът и природата - Радка Семова

География и икономика - Симеонка Брадестилова

Изобразително изкуство - Нистор Хаинов

 

Записване: 01 - 20.06.2018г.

Необходими документи:

  1. Заявление по образец;
  2. Удостоверение за завършен ІV клас (оригинал);
  3. Декларация за верност на данните (бланка-образец от училище);
  4. Заявление за избираеми и факултативни часове,
  5. Заявление за часовете по спортна подготовка;
  6. Заявление за участие в група за ЦОУП(по желание);
  7. Медицински документи - протокол от ЛКК, ТЕЛК, ако ученикът е със СОП
  8. Лична здравно-профилактична карта.

 

 

учебна 2017/2018 година

 

Класни ръководители:

Нина Батева-Куртакова

Юлия Богоева

Кристина Ракова

 

Учители:

БЕЛ - Невяна Кацарева

Математика - Донка Гарчева, Катя Джолова

Английски език - С. Кекова, Н. Кехайова

ИТ - Кр. Ракова, Н. Лютова, Цв. Пенелова

Човекът и природата - Нина Батева-Куртакова

Обществени науки и гражданско образование - Ив. Митовски и С. Брадестилова