Прием на ученици

За вас, родители!

Училището ни има повече от стогодишна традиция в областа на хуманитарните дисциплини

Разполагаме с висококвалифицирани учители с университетско образование

Училището ни е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата

Разширеното изучаване на профилиращите предмети дава на децата ви знания, осигуряващи им лесен прием във ВУЗ

СУ "Нешо Бончев" разполага с модерно оборудвани компютърни кабинети, където учениците придобиват адекватна за времето компютърна грамотност 

В традициите на училището ни е и богатата извънкласна дейност, която осмисля свободното време на нашите възпитаници

 

През учебната 2017/2018 година могат да бъдат посочени следните учебни предмети като:

 

 І. Избираеми учебни часове

 

Клас

Учебни предмети

І клас

български език и литература

математика

информационни технологии

ІІ клас

български език и литература

информационни технологии

V клас

български език и литература

математика

информационни технологии

човекът и природата

изобразително изкуство

VІ клас

български език и литература

математика

информационни технологии

човекът и природата

изобразително изкуство

 

 ІІ. Факултативни учебни часове 

Клас

Учебни предмети

І клас

мажоретни танци

народни танци

гвардейци

ІІ клас

мажоретни танци

народни танци

гвардейци

предприемачество

V клас

екология

астрономия

програмиране и роботика

вокална група

мажоретни танци

народни танци

VІ клас

екология

астрономия

програмиране и роботика

вокална група

мажоретни танци

народни танци