Първи клас

СУ "Нешо Бончев" обявява четири свободни места в І клас за учебната 2021-2022 година.

ПЪРВИ КЛАС - УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

Заповед - критерии - Изтегли

СУ "Нешо Бончев" обявява три паралелки за прием в 1-ви клас за учебната 2021/2022 г.

Класни ръководители:

Петра Пирдопска - I a

Ени Гаджева - I б

Анна Сараджова - I в

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

за прием в първи клас в общинските училища

на територията на община Панагюрище

 за учебната 2021-2022 година

Електронен прием:

I класиране

No

Дата

Дейности по приема

 

1.

Начална дата за кандидатстване – отваряне на електронната Система за прием в първи клас

21 май 2021г.

От 12:00ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

 

2.

Крайна дата за кандидатстване – затваряне на Системата

31 май 2021 г.

До 23:59ч. на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

 

3.

Дата на класиране

4 юни 2021 г.

До 17:00ч. на тази дата се обявяват резултатите от класирането

 

4.

Начална дата за записване

7 юни 2021 г.

От 9:00ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.

 

5.

Крайна дата за записване

8 юни 2021 г.

До 17:00ч. на тази дата класираните деца се записват/отказват.

II класиране

 

1.

 

9юни 2021 г.

 

До 17:00ч. на тази дата се обявяват свободните места за Второ класиране

 

2.

Начална дата за кандидатстване – отваряне на Системата

10 юни 2021 г.

От 10:00ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

 

3.

Крайна дата за кандидатстване  – затваряне на Системата

11 юни 2021 г.

До 23:59ч. на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

 

4.

Дата на класиране

14 юни 2021 г.

До 17:00ч. на тази дата се обявяват резултатите от класирането

 

5.

Начална дата за записване

15 юни 2021 г.

От 9:00ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.

 

6.

Крайна дата за записване

16 юни 2021 г.

До 17:00ч. на тази дата класираните деца се записват/отказват.

След приключване на електронния прием

 

1.

21 юни 2021 г.

До 17:00ч. на тази дата се обявяват свободните места след второ класиране

 

2.

От 22 юни 2021 г. 

Децата, които не са записани в първи клас в училище, се записват на място в училищата, в които има свободни места. 

3.

До 15 септември 2021 г.

Директорите на училищата утвърждават списъците на приетите ученици по паралелки.

4.

До 15 септември 2021 г.

Училищата изпращат в Община Панагюрище сведение за децата, записани в I клас.

 

 

ПЪРВИ КЛАС - УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

СУ "Нешо Бончев" обявява три паралелки за прием в 1-ви клас за учебната 2020/2021 г.

Класни ръководители:

Мария Добрева

Неделка Гойчилова

Гергана Милска

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

за прием в първи клас в общинските училища

на територията на община Панагюрище

 

за учебната 2020-2021 година

Електронен прием:

I класиране

No

Дата

Дейности по приема

1. 

Начална дата за кандидатстване – отваряне на електронната Система за прием в първи клас 

22 май 2020 г.

От 12:00ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием 

2. 

Крайна дата за кандидатстване – затваряне на Системата 

1 юни 2020 г.

До 23:59ч. на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием 

3.

Дата на класиране 

5 юни 2020 г.

До 17:00ч. на тази дата се обявяват резултатите от класирането 

4. 

Начална дата за записване 

8 юни 2020 г.

От 9:00ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети. 

5. 

Крайна дата за записване 

9 юни 2020 г.

До 17:00ч. на тази дата класираните деца се записват/отказват.

II класиране

1. 

10 юни 2020 г.

До 17:00ч. на тази дата се обявяват свободните места за Второ класиране 

2. 

Начална дата за кандидатстване – отваряне на Системата 

11 юни 2020 г.

От 10:00ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием 

3.

Крайна дата за кандидатстване  – затваряне на Системата 

12 юни 2020 г.

До 23:59ч. на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием 

4. 

Дата на класиране 

15 юни 2020 г.

До 17:00ч. на тази дата се обявяват резултатите от класирането 

5. 

Начална дата за записване 

16 юни 2020 г.

От 9:00ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.

6.

Крайна дата за записване 

17 юни 2020 г.

До 17:00ч. на тази дата класираните деца се записват/отказват. 

След приключване на електронния прием

1. 

22 юни 2020 г.

До 17:00ч. на тази дата се обявяват свободните места след второ класиране 

2.

От 23 юни 2020 г.  

Децата, които не са записани в първи клас в училище, се записват на място в училищата, в които има свободни места.  

3.

До 15 септември 2020 г.

Директорите на училищата утвърждават списъците на приетите ученици по паралелки.

4.

До 15 септември 2020 г.

Училищата изпращат в Община Панагюрище сведение за децата, записани в I клас. 

 

 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

file icon pdf Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Панагюрище

 

file icon pdf График на дейностите за прием в първи клас за учебната 2019-2020 година

 ГРАФИК - УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

 за кандидатстване - І класиране 

 1. Отваряне на електронна Система за прием в І клас – 22 май от 12:00 часа; 
 2. Затваряне на Системата – 1 юни до 23:59 часа;
 3. Класиране – 5 юни до 17.00 часа;
 4. Записване – 6 и 7 юни от 9:00 до 17:00 часа

за кандидатстване - ІІ класиране

 1. Обявяване на свободните места – 10 юни  до 17:00 часа; 
 2. Отваряне на Системата  – 11 юни от 10:00 часа;
 3. Затваряне на Системата – 12 юни;
 4. Класиране – 13 юни до 17:00 часа;
 5. Записване – 14-17 юни от 9:00 до 17:00 часа

Необходими документи /за записване/

 1. Удостоверение за завършена подготвителна група /клас/- оригинал или декларация, че детето не е посещавало ДГ /за върналите се от чужбина/; 
 2. Заявление за целодневно обучение- по желание;
 3. Заявление за избор на ИУЧ;
 4. Заявление за избор на ДЧ по ФВС;
 5. Декларация от родител за съответствие на личните данни;
 6. Лична здравно-профилактична карта;
 7. Медицински документи – протокол от ЛКК, ТЕЛК, ако детето е отложено или е със СОП .

_________________________________________________________________________________________

ПЪРВИ КЛАС - УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

Заповед за утвърждаване на училищния план-прием за първи клас - Изтегли

 

І. Процедура по приема на ученици в първи клас през учебната 2018/2019 учебна година:

1.Условия за приемане на документи:

В СУ ”Нешо Бончев” могат да подават документи за прием в първи клас родителите на деца, навършващи 7 години през 2018 год. В първи клас могат да постъпят и деца, навършили 6 години, ако физическото и умственото им развитие, по преценка на родителите или настойниците им, позволява това. Приемът в първи клас може да се отложи за една година, когато здравословното състояние на детето не позволява постъпванто му в първи клас.

2. Необходими задължителни документи за кандидатстване:

2. 1. Заявление за прием в І клас /образец/;

2. 2. Лична карта на подаващия заявлението за записване родител за удостоверяване при поискване.

                     3. Допълнителни документи за кандидатстване, описани в т.5. от разд.І на настоящата заповед:

3.1.  Удостоверение за постоянен/настоящ адрес, издадено от ЕСГРАОН;

3.2. Решение на ТЕЛК/ЛКК;

3.3Смъртен акт за децата – сираци;

3.4Декларация от родител за обучение на друго дете в училището;

3.5Служебна бележка от работодател.

                     4Брой паралелки и места в тях:

4.1Три паралелки по 22 места.

4.2Ръководители: Іа – Н. Димитрова; Іб – В. Домусчиева; Ів – Н. Барова

                     5Критерии за класиране на учениците в І клас за учебната 2018/2019 година.

Забележка: Критериите се прилагат при наличие на повече желаещи от максимално допустимата бройка за някоя от паралелките.

 

КРИТЕРИИ

ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ ПРАВОТО ПО КРИТЕРИЯ

1.     

 

Близост на училището по постоянен/настоящ адрес на детето- водещ критерий- 50 точки

Удостоверение за постоянен/настоящ адрес, издадено от ЕСГРАОН

2.     

 

Дете с трайни увреждания- над 50%- 5 точки

Решение на ТЕЛК/ЛКК

3.     

 

Дете-сирак – 7 точки

Смъртен акт

4.     

 

Други деца от семейството, обучаващи се в училището - 16 точки

Декларация от родител

5.     

 

Поредност на желанието на родител за прием на детето - 2 точки

Заявление за прием

6.     

 

Близост до местоработата на един от родителите – 5т.

Служебна бележка от работодателя

7.     

 

Деца, за които СУ „Нешо Бончев“ е средищно училище – 15т.

Удостоверението за първия критерий

 

ІІ. График за дейностите по приема в първи клас:

 

СРОК

ДЕЙНОСТ

19.04.2018

Обща родителска среща с родители на деца, подлежащи за обучение в І клас през учебната 2018/2019 година

до 31.05.2018

Приемане на документи за прием на ученици в І клас

04.06.2018

Обявяване на списъците с класираните ученици

05.06-07.06.2018

Записване на класираните ученици

08.06.2018

Обявяване на свободните места след І класиране

11.06-13.06

Попълване на свободните места

14.06-15.09.2018

Обявяване и допълване на останалите свободни места

16.06.2018

Уведомяване на Началника на РУО- Пазарджик за записаните ученици в І клас към 15.06.2018г.

15.09.2018

Изпращане на сведение в община Панагюрище за приетите в І клас ученици за учебната 2018/2019 година