Родители и ученици заедно за християнските ценности

На 27-ми март заедно на училище в СУ „Нешо Бончев“ бяха учениците от ІХб клас и техните родители. Провокирани от класния ръководител Пенка Пенева, учител по български език и литература, присъстващите си размениха ролите в урок на тема „Християнската култура и литература в нашия свят“. Учениците, в ролята на учители, презентираха своите знания за Стария и Новия завет, като акцентуваха на християнските ценности в библейските сюжети. Родителите като ученици попълваха кръстословици, черпейки факти и имена от урока на своите деца. Вечният проблем за мястото на християнските добродетели в живота на всеки човек като основа на ценностната му система беше поставен като тема на беседата между представителите на различни поколения. Попълнена онлайн анкета от участниците в урока показа различни гледни точки по въпросите дали Библията трябва да се изучава в училище; как християнските ценности са навлезли в живота на всеки и какво е отношението към тях.

Поредната инициатива в календара на Бончевите празници е част от дейностите по проект „Едно училище за всички“, реализиран от СУ „Нешо Бончев“ с подкрепата на Център за приобщаващо образование. 

Екип „Журналисти в действие“,

Проект „Твоят час“, СУ „Н. Бончев“