Родители и ученици играят заедно в СУ “Нешо Бончев”

По случай настъпващата пролет в СУ Нешо Бончев се проведоха Пролетни игри, в които взеха участие ученици от втори клас и техните родители.  Инициативата беше организирана от учителите на второкласниците П. Керемидчиева и Д. Калугерова, които ръководят групите за целодневна организация на учебната дейност. Деца и родители се забавляваха заедно, играейки седем различни игри. Участниците бяха разделени на отбори. Всеки от тях изпълни по десет предизвикателства за сплотяване. Малчуганите и гостите се състезаваха в щафета с конуси и топки, наречена Сладолед. Други забавления, които повдигаха настроението, включваха музика, цветни балони и танци.

Инициативата е част от училищния проект Едно училище за всички, който СУ Нешо Бончев реализира през тази учебна година с подкрепата на Център за приобщаващо образование, град София. Една от целите на проекта е да превърне училището в привлекателно място за всички страни, въвлечени в образователно-възпитателния процес.

 

Габриела Петрова и Донка Бояджиева

Екип Журналисти в действие, Проект „Твоят час“