Списък на избраните учебници за VIII и ІХ клас

Списък на избраните учебници за 8 клас

Учебен предмет

Автори

Издателство

1.

Български език

Маргарита Георгиева, Владимир Жобов, Димка Димитрова, Виолета Инева

„АНУБИС“ СОФИЯ

2.

Литература

К. Протохристова, С. Черпокова, М. Шнитер, Е. Петкова

„АНУБИС“ СОФИЯ

3.

Английски език

Herbert Puchta, Jeff  Stranks...

THINK

Издателство KLETT

 

4.

Математика

Здравка Паскалева, Мая Алашка, Прамен Паскалев, Райна Алашка

„АРХИМЕД“

5.

Информатика

Галина Момчева, Тодорка Глушкова, Росица Маринова

Изд къща „АНУБИС“

Издателство  „БУЛВЕСТ 2000“

6.

Информационни технологии

Галина Момчева-Гърдева, Елена Ковачева, Ангел Ангелов - Ачо, Красимир Харизанов, Величка Дафчева, Таня Сребрева

„БУЛВЕСТ 2000“

7.

Философия

Л. Андреева, Р. Найденова, И. Колев, Р. Пожарлиев, Х. Стоев

„АНУБИС“ СОФИЯ

8.

Музика

Лозанка Пейчева,Стефанка Георгиева, Венцислав Димов, Милен Димитров

„ПРОСВЕТА- СОФИЯ 1945“

9.

Изобразително изкуство

Мариета Савчева, Елена Панайотова, Благомир Папазов, Анна Цоловска

„ПЕДАГОГ 6“

 

Списък  на избраните учебници за 9  клас

Учебен предмет

Автори

Издателство

1.

Български език

М. Георгиев, В. Жобов, Д. Димитрова, Р. Петкова

„АНУБИС“ СОФИЯ

2.

Литература

К. Протохристова, С. Черпокова  А. Странджева, Е. Петкова

„АНУБИС“ СОФИЯ

3.

Математика

Т. Витанов, П. Недевски, М. Кьосева

„АНУБИС“

4.

Информационни технологии

А. Ангелов, Е. Ковачева, К. Харизанов, В. Давчева, Т. Сребрева

„БУЛВЕСТ 2000“

5.

История и цивилизация

Х. Матанов, Б. Стоянов, Е. Карабоева, К. Табакова, Х. Мирчева, И. Митев, И. Илиев, Г. Рангелова

„АНУБИС“

6.

Философия

Е. Варджийска, Донка Панева, Ясен Захариев

„ПРОСВЕТА- СОФИЯ 1945“

7.

География и икономика

Стела Дерменджиева и колектив

„ПРОСВЕТА- СОФИЯ 1945“

8.

Физика и астрономия

М. Максимов, И. Димитрова

„БУЛВЕСТ 2000“

9.

Химия и опазване на околната среда

М. Павлова, М. Кирова, Е. Бояджиева, В. Иванова, Н. Въранова

„ПЕДАГОГ 6“

10.

Биология и ЗО 8 клас

Биология и здравно образование - 9 клас

Р. Бостанджиев, Ц. Часовникарова, Ем. Илова, Р. Петкова

М. Маркова, Донка Николова, Ренета Петкова

ПРОСВЕТА

ПРОСВЕТА- СОФИЯ 1945“

 

11.

Изобразително изкуство

М. Савчева, Елена Панайотова, Б. Папазов

„ПЕДАГОГ 6“

12.

Музика

Лозанка Пейчева, Стефанка Георгиева, Венцислав Димов, Милен Димитров

„ПРОСВЕТА- СОФИЯ 1945“

13.

Английски език

Legacy ( профилирана подготовка)

Express Publishing

14.

Руски език

„КЛАССНО“ ( втори чужд език)

КЛЕТ България  ООД

15.

Немски език

MAGNET SMART

КЛЕТ България  ООД