СТИПЕНДИИ

КРИТЕРИИ  за класиране на кандидатите за стипендии за І-ви срок на учебната 2018/2019г - Изтегли

Условия и критерии за получаване на стипендии от ученици за ІІ срок на учебната 2017/2018г - Изтегли

Списък на учениците стипендианти за ІІ срок на учебната 2017/2018 година - Изтегли