Съобщение

След училищния етап на класиране в паралелките с прием в VІІІ клас не са подадени документи от нови ученици. Желанията за преместване в друга паралелка са удовлетворени.