Съобщение за всички ученици и учители от СУ „Нешо Бончев“

РУО „Пазарджик“ обявява конкурс за създаване на лого (символ) и слоган (девиз) на Националното състезание по химия и ООС. То ще се проведе на 12, 13 и 14 април в Панагюрище, като домакин на Състезанието ще бъде СУ „Нешо Бончев“.

Приемаме предложения, които може да съгласувате и представите на вашите учители по изобразително изкуство или учителите по химия и ООС. Може и да ги предадете в канцеларията на училището.

 

Важно е логото и слоганът да са ваша идея, да не бъдат взаимствани от други места, защото авторството ви ще бъде оспорвани публично.