Съобщение за пътуващите ученици!

На 16 септември 2019 г. автобусите тръгват от селата Оборище, Бъта, Баня, Панагюрски колонии в 9:00 часа. Връщане в 12:00 от съответните учебни заведения от Панагюрище.