С приказка любима в детската градина

На 31 декември в Детска градина „Райна Княгиня” учениците от IIIв клас проведоха съвместен открит урок „С приказка любима в детската градина” с децата  от  група „Малката русалка” с учителки Велева и Тонева.

С помощта на образователния продукт „Житената питка” от Пакет с обучаващи игри децата си припомниха приказката и изпълниха поставените към нея задачи. Организирани в екипи, носещи имената на приказни герои, с мишка, таблет и на хартия децата показаха умения за оцветяване, подреждане на моменти от приказката и редене на пъзел. Активна публика и подкрепящо жури бяха родители и близки на децата.

Инициативата е час от дейностите на учениците от IIIв клас по проект за педагогически обмен и приемственост в областта на интегриране на технологиите в процеса на обучение между детска градина и училище.

Предстоят нови срещи и интересни задачи с приказка любима в другите детски градини. Очаквайте ни J