Твоят час

Предприемачи в необятната страна на желанията

 

  В основата на всяка успешна дейност стои желанието – силно да поискаш, стремеж да го направиш и да успееш... Понякога сбъдването се случва лесно, по-често - изисква усилие и време, а някои желания си остават просто мечта…

Какво е предприемач и лесно ли се става предприемач? В търсене на отговор на тези въпроси в хода на представителната си изява децата от групите по интереси „Технология и предприемачество” от IIIв и IVв клас от СУ „Нешо Бончев” с ръководители Пепа Дюлгярова и Нора Барова работиха в екип и потеглиха към необятната страна на желанията. Слушане с разбиране и съставяне на синкуейн, разпознаване на сгради по дадено предназначение, назоваване на професии и работа с  електронен формуляр в Moodle – поредица разнообразни изпитания за постигане на успех в името на една ИДЕЯ.

Разстоянието между мечтите и реалността се измерва с действията. Малките предприемачи показаха, че истинските желания идват от сърцето, а с упоритост и труд всичко се постига.

Представителната изява е част от дейностите на групите по интереси по проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“

екип "Реклама"