ТИМ – Технологии и Иновативни Методи

Нов спечелен европейски проект от бончевци

 

Щастливи сме да споделим спечелването на проекта ТИМ (Технологии и Иновативни Методи) по програма Еразъм+, КД1 към ЦРЧР на стойност 29524 евро. Проектът се фокусира върху екипната работа в педагогическия колектив с цел развиване на дигитални и езикови компетентности като част от уменията на 21. век във вертикална ПУО (Професонална Учебна Общност), обхващаща цялото училище. СУ „Нешо Бончев“ ще започне изпълнението на своите дейности през м. юли 2018.

Желаем успешна работа на екипа, благоприятно въздействие върху цялата училищна общност и ползотворно постигане на ценни резултати!