Уважаеми ученици и учители,

Обявяваме акция за събиране и предаване на негодни батерии за рециклициране по инициатива на РИОСВ-гр. Пазарджик.

Наградите за участие ще бъдат индивидуални и групови. Моля, предавайте събраните батерии на вашите класни ръководители или на г-жа Варадинова (15 каб.) и г-жа Талева (14 каб.)!

Инициативата е общоевропейска и е във връзка с Европейската седмица за намаляване на отпадъците.

Краен срок за включване в инициативата: 19.11.2018 г.

Очакваме ви!