Училищна общност

Благодаря на всички родители, които направиха възможен нашия Коледен базар! Благодаря на учениците, които помогнаха в организацията и дариха средства, закупувайки стоките от базара! Огромно благодаря на всички колеги, които подготвиха и осъществиха тази добра инциатива. Тя не само ще подари надежда на някои от нашите деца, но и ни накара да се почувстваме едно семейство повече отвсякога!

Веска Барова

Директор на СУ "Нешо Бончев"