УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

През 1996 г. бива учредено, а през 2003 г. и регистрирано Училищното настоятелство /по ЗЮЛНЦ с Решение № 479/10.03.2003 г. на ОС, гр. Пазарджик/, което активно подкрепя инициативите на училището.

 

УСТАВ НА НАСТОЯТЕЛСТВО СОУ “НЕШО БОНЧЕВ” - ПАНАГЮРИЩЕ -USTAV_2012_UNst.doc (106,5 kB)