Четвърто място за екоотбора на бончевци „Щъркелови криле“ на Национално онлайн състезание

Достоен финал на работата по проект „ПрироДА“ отчетоха ръководителките на двата екоклуба в СУ „Нешо Бончев“ – Мариела Варадинова и Иванка Талева-Мазнекова, учители по биология и химия. На 27 ноември техни ученици участваха в онлайн състезание „ПрироДА – Натура 2000“ и премериха теоритични знания и практически умения с още 25 отбора от цялата страна. Екотимът на СУ „Нешо Бончев” „Щъркелови криле“ включваше петима седмокласници – Таня Узунова, Цвета Манева, Луиса Петришка, Галя Станчева и Радослав Бонев. Те показаха много добри познания за екологичната мрежа Натура 2000 и за други защитени територии в страната, както и за различни земноводни, влечуги, птици и бозайници, срещащи се в нашата страна.

Учителите, ръководители на екоклуба, благодарят на участниците за доброто представяне (само с 5 точки разлика от победителите) и се надяват посланията на проект „ПрироДА“ - обич към природата и осъзнат дълг към следващите поколения за нейното опазване, да са достигнали до умовете и сърцата на децата.

Екип „Реклама”, СУ „Н. Бончев”