ІІІ а клас

Учениците от ІІІ а клас изработиха кукерски маски и се запознаха на практика с традициите, свързани с празника Сирни заговезни.​
 
_____________________________________________________
 
 
 
_____________________________________________________
В дейност по интереси "Компютърът и светът около нас" - проект "Твоят час", учениците от ІІІ а клас подготвят своята първа изложба. На нея те ще представят рисунки по темите " Старинни къщи", "Българска девойка", "В навечерието на Коледа".
 
 
_____________________________________________________
 
На 22.11.2017 г. учениците от ІІІ а клас представиха резултатите от работата си по проекта "Красотата и богатството на езика в българските приказки". Благодаря на всички, които бяха с нас на този малък празник!
 
Снимки - ТУК.
М. Раленекова

_____________________________________________________

​Проект "Твоят час" 
Тематична програма на групата "Компютърът и светът около нас"​ - Изтегли

_____________________________________________________

ПЛАН

за работа с родителите

учебна 2017/2018 г.

 

І. Основна цел:

     Изграждане на устойчив механизъм за включване на семейството в живота на училището, като фактор за формиране на детето и гаранция за успех в цялостния учебно-възпитателен процес.

 

ІІ. Задачи:

  • Изграждане на партньорски взаимоотношения с родителите на базата на взаимно разбиране, доверие и  уважение;

  • Стимулиране на активността на родителите и използване на компетентностите им  за реализиране задачите на училището;

  • Споделена отговорност за обучението на детето и изграждането на общочовешки ценности и добродетели.

 

ІІІ. Инструментариум:

  • Съвместни срещи за дискутиране на житейски и педагогически ситуации;

  • Използване на опита на родителите като специалисти в определена област;

  • Включване на родителите в битови, развлекателни, спортно-туристически дейности;

  • Провеждане на индивидуални педагогически консултации и оказване на помощ на родители в затруднено социално положение;

  • Индивидуални срещи за преодоляване на внъзникнали протиноречия и конфликти.

 

ІV. Дейности и график за тяхното изпълнение:

 

Дата

Тема/ разглеждани въпроси

І срок

Участници

19.09.2017 г.

Тематична родителска среща

Екипност. Правила на работа в системата учител-родител.

класен ръководител

всички родители, които желаят

26.09.2017 г.

Родителска среща

Организацията на учебния процес в началото на учебната година

класен ръководител

всички родители

03.10.2017 г.

Тематична консултация

Хуманизиране на взаимоотношенията в системата „учител-родител”, „учител-ученик”, формиране на умения за делово общуване и хармонични междуличностни взаимодействия.

класен ръководител

всички родители, които се интересуват от проблема

17.10.2017 г.

Педагогическа консултация

Среща с родителите на пътуващите ученици

класен ръководител

всички родители, чиито деца пътуват от друго населено място

24.10.2017 г.

Педагогическа консултация

Среща с родители на ученици, които са на целодневно обучение

класен ръководител

всички родители, чиито деца са на целодневно обучение

31.10.2017 г

Родителска среща

Проследяване на динамиката в развитието на учениците

класен ръководител

всички родители

07.11.2017 г.

Индивидуална педагогическа консултация

Среща с родител на ученици със СОП

класен ръководител

г-жа Зоя Янева - родител

14.11.2017 г.

Дейност по проект „Едно училище за всички”

„Заедно на училище”

Обсъждане и планиране на урок  заедно с родители

класен ръководител

г-жа Стефка Раленекова

г-жа Драгана Зяпкова

21.11.2017 г.

Дейност по проект

„Богатството и красотата на езика в българските приказки”

Представяне на продукти, реализирани в резултат на работата по проекта

класен ръководител

всички родители

28.11.2017 г.

Родителска среща

Проследяване на динамиката в развитието на учениците

Пропуски и постижения.

класен ръководител

всички родители

05.12.2017 г.

Тематична консултация по предложена от родителите тема

класен ръководител

всички родители, които се интересуват от проблема

12.12.2017 г.

Дейност по проект „Едно училище за всички”

„Заедно на празници”

Подготовка на благотворителен базар за Коледа

класен ръководител

всички родители, заявили желание да участват в проекта

19.12.2017 г.

Дейност по проект „Едно училище за всички”

„Заедно на празници”

Благотворителен базар за Коледа

класен ръководител

всички родители, заявили желание да участват в проекта

09.01.2018 г.

Училище за родители:

Запознаване на родителите на напреднали ученици с някои методи и похвати за самостоятелно събиране на информация на базата на поставяне на задачи във връзка с определена тема и област

класен ръководител

сем. Баирови

сем. Стойковски

г-жа М. Парпулова

г-жа А. Солакова

16.01.2018 г.

Индивидуална педагогическа консултация

Среща с родителите, чиито деца имат логопедичен проблем

класен ръководител

логопед

сем. Нанови

г-жа Т. Констан-тинова

г-жа Зоя Янева

23.01.2018 г.

Индивидуална педагогическа консултация

Среща с родител на ученици със СОП

класен ръководител

г-жа Зоя Янева - родител

30.01.2018 г.

Родителска среща

Отчитане на резултатите от учебно-възпитателната работа през първия срок на учебната 2017/2018 г.

класен ръководител

всички родители

 

Дата

Тема/ разглеждани въпроси

ІІ срок

Участници

13.02.2018 г.

Училище за родители:

Как да се преборим с агресията

/Среща с г-жа Ил. Александрова/

класен ръководител

пед. съветник

всички родители

20.02.2018 г.

Индивидуална педагогическа консултация

Среща с родител на ученици със СОП

класен ръководител

г-жа Зоя Янева - родител

27.02.2018 г.

Родителска среща

Проследяване на динамиката в развитието на учениците

Пропуски и постижения.

класен ръководител

всички родители

06.03.2018 г.

Училище за родители:

Запознаване на родителите на напреднали ученици с някои методи и похвати за самостоятелно събиране на информация на базата на поставяне на задачи във връзка с определена тема и област

класен ръководител

сем. Нанови

сем. Зяпкови

сем. Иванови;

сем.Чуклеви;

сем. Раленекови;

П. Петров

сем. Каменови

13.03.2018 г.

Индивидуална педагогическа консултация

Преодоляване на затрудненията в обучението

класен ръководител

г-жа М. Данчева

20.03.2018 г.

Тематична среща

Хуманизиране на взаимоотношенията в системата „учител-родител”, „учител-ученик”, формиране на умения за делово общуване и хармонични междуличностни взаимодействия.

класен ръководител

всички родители, които се интересуват от проблема

27.03.2018 г.

Дейност по проект „Едно училище за всички”

„Заедно на празници”

Благотворителен базар за Великден

класен ръководител

всички родители, заявили желание да участват в проекта

10.04.2018 г.

Посещение в домовете на ученици

сем. Яневи

класен ръководител

г-жа Стефка Раленекова

17.04.2018 г.

Екипна среща

Провеждане на среща с родители, които са със затруднено социално положение с родители, готови да окажат съдействие

класен ръководител

г-жа Хр. Христова – Нанова

г-жа Др. Зяпкова

г-жа М. Стойковска

г-жа З. Яндонова

24.04.2018 г.

Родителска среща

Проследяване на динамиката в развитието на учениците

Пропуски и постижения.

класен ръководител

всички родители

08.05.2018 г.

Подготовка на документация за провеждане на екскурзия. Инструктаж.

класен ръководител

всички родители

15.05. 2018 г.

Анкетиране

Какво научих като родител през настоящата учебна година

класен ръководител

всички родители, които желаят

22.05.2018 г.

Дейност по проект „Едно училище за всички”

„Заедно на празници”

Да посрещнем заедно празника на славянската писменост и култура

Украсяване на училището с венци и цветя за празника

класен ръководител

всички родители, заявили желание да участват в проекта

29.05.2018 г.

Родителска среща

Отчитане на резултатите от учебно-възпитателната работа през учебната 2017-2018 година

класен ръководител

всички родители

23.05.2018 г.

Час на сръчните и талантливите

Занятие с родители и ученици

класен ръководител

всички родители, които желаят