ІІ б клас

Уважаеми родители,

Благодаря ВИ за активното участие във Великденския базар.
Напомням ВИ, че пролетната ваканция е от 31.03. до 09.04. 2018 г.
На училище сме на 10.04. 2018 г.
Нека посрещнем Великден с доброта и смиреност. Нека бъдат изпълнени домовете ВИ със здраве и детски смях.
 г-жа Гойчилова II б клас
___________________________________________________________________________

Ето и петте екипа (по-долу в страницата) и резултата от тяхната работа по проекта "Обичам моя роден край". Виждаме и оценките на журито.

___________________________________________________________________________

Уважаеми родители,

Благодаря ВИ за подкрепата, която всекидневно децата и аз усещаме.
Благодаря ВИ и за приятните минути, които споделихте с нас при финализиране на проекта "Обичам моя роден край"!
___________________________________________________________________________
Скъпи родители предлагам на вашето внимание план за съвместната ни работа в допълнителния час на класа

План

за работа с родителите през учебната 2017 / 2018 г.

МЕСЕЦ

ДЕН/ ДАТА

ДЕЙНОСТИ

УЧАСТНИЦИ

родителите на

септември

вторник

19.09. 2017 г.

Родителска среща

 

 

вторник

26.09. 2017 г.

Индивидуални консултации

 Георги Тезгеров

Рад Бързилов

октомври

вторник

03.10.2017 г.

Посещение исторически обекти

Които имат възможност

 

вторник

10.10. 2017 г.

Посещение исторически обекти

Които имат възможност

 

вторник

17.10.2017 г.

Индивидуални консултации

Габриела Радина

Лазар Шишков

 

вторник

24.10.2017 г.

Индивидуални консултации

Петя Машонова

Ивона Петкова

 

вторник

31.10.2017 г.

Индивидуални консултации

Николай Николов

Николай Калайджиев

ноември

вторник

07.11.2017 г.

Индивидуални консултации

Николета Тоткова

Преслава Стефанова

 

вторник

14.11.2017 г.

Индивидуални консултации

Йорданка Ташева

Иван Обретенче

 

вторник

21.11.2017 г.

Индивидуални консултации

Петър Куков

Стилияна Петрова

 

вторник

28.11.2017 г.

Финал на проекта „ Обичам моя роден край”

 

декември

вторник

05.12.2017г.

Индивидуални консултации

Апостол Каишев

Владимир Стоянов

 

вторник

12.12.2017 г.

Индивидуални консултации

Габриела Николова

Габриела Радина

 

вторник

19.12.2017 г.

Индивидуални консултации

Георги Тезгеров

Делчо Домусчиев

януари

вторник

09.01.2018 г.

Индивидуални консултации

Иван Муховски

Иван Обретенчев

 

вторник

16.11.2018 г.

Индивидуални консултации

Ивелина Лискова

Иона Петкова

 

вторник

23.01.2018 г.

Индивидуални консултации

Йорданка Ташева

Катя Тошева

 

вторник

30.01.2018г.

Отчитане на резултатите от УВР от първи срок

Обща родителска среща

 

февруари

вторник

13.02.2018 г.

Индивидуални консултации

Лазар Шишков

Николай Калайджиев

 

вторник

20.02.2018 г.

Индивидуални консултации

Николай Николов

Николета Тоткова

 

вторник

27.02.2018 г.

Индивидуални консултации

Петър Куков

Петя Машонова

март

вторник

13.03.2018 г.

Индивидуални консултации

Преслава Стефанова

Рад Бързило

 

 

   

 

вторник

20.03.2018 г.

Индивидуални консултации

Стилияна Петрова

 

вторник

27.03.2018 г.

Индивидуални консултации

Апостол Каишев

април

вторник

10.04.2018 г.

Индивидуални консултации

Делчо Домусчиев

 

вторник

17.04.2018 г.

Индивидуални консултации

Лазар Шишков

 

вторник

24.04.2018 г.

Индивидуални консултации

Катя Тошева

май

вторник

08.05.2018 г.

Индивидуални консултации

 Владимир Стоянов

 

вторник

15.05.2018 г.

Отчитане на резултатите от УВР от втори срок

Обща родителска среща

 

 

вторник

22.05.2018 г.

Подготовка за 24 май