1. б

Ден на отворените врати в библиотека ,,Стоян Дринов" - първо посещение и регистрация на първокласниците от 1б клас

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

ПЛАН

ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИ

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

 

         месец

           дата

         дейност

     участници

 

 СЕПТЕМВРИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     11.09.2018г.

Родителска среща – обща.

Запознаване с правилника на училището, попълване на декларации и организационни въпроси.

Всички родители.

    

   17.09. 2018г.

Откриване на учебната година

 

 

ОКТОМВРИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   25.09.2018 г.

Индивидуални консултации.

 

   

    02.10.2018 г.

 

 

    09.10.2018 г.

 

 

 

 

 

Родителска среща – обща.

Запознаване с резултатите от проведените входни нива.

Всички родители.

 

    16.10.2018 г.

 

 

 

Индивидуална среща.

Родители не присъствали на предходната родителска среща.

 

 

 

Родители

 

 

  

23.10.2018 г.

30.10.2018 г.

 

 

Индивидуална среща

 

НОЕМВРИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.11.2018г.

 

 

 

Индивидуална консултация.

 

 

 

 

 

13.11.2018г.

 

Тематична среша- „Агресията сред учениците”.

 

Родители, педагогически съветник, класен ръководител.

 

20.11. 2018 г.

 

Индивидуални консултации.

 

Родители на ученици с проблемно поведение.

 

27.11.2018 г.

 

Индивидуални консултации.

 

Родители на ученици с обучителни трудности.

 

 

ДЕКЕМВРИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.12.2018 г.

 

Индивидуални консултации.

 

 

11.12.2018 г.

„Да украсим класната стая.”  и други въпроси.

Родителски актив и желаещи родители и ученици.

18.12. 2018 г.

Индивидуална родителска среща.

 

 

 

ЯНУАРИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.01. 2019 г.

„Какво знем за децата си? ”- тематична среща.

 

15.01.2019 г.

Индивидуални консултации.

 

22.01. 2019 г.

Индивидуални консултации.

 

 

31.01.2019 г.

Обща родителска среща.

Обсъждане на резултатите постигнати през първия учебен срок.

Всички родители.

ФЕВРУАРИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.02.2019 г.

Среща с родители, които не са успяли да присъстват на предходната среща.

 

19.02.2019г.

Индивидуална родителска среща.

 

26.02.2019 г.

Индивидуална родителска среща.

 

 

     МАРТ

 

 

 

05.03. 2019 г.

 

 

Индивидуална родителска среща

 

 

12.03. 2019 г.

 

Празник на буквите- организационни въпроси.

Родители

 

19.03.2019 г.

 

Индивидуална родителска среща.

 

 

26.03.2019 г.

 

Индивидуална родителска среща.

 

 

    АПРИЛ

09.04.2019г.

 

 

Среща с родители на деца с обучиелни и други трудности.

 

 

16. 04. 2019 г.

 

Индивидуална родителска среща.

 

 

 

23.04.2019 г.

30.04.2019г.

 

Индивидуална родителска среща.

 

      МАЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.05.2018 г.

 

Обща родителска среща.

Всички родители.

 

14.05.2019г.

 

Индивидуална родителска среща.

 

28.05.2019г.

Обща родителска среща.

„На прага на втори  клас”.

Всички родители.