1. в

ПЛАН ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИ В ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ЧАС НА КЛАСА

I срок

 

ДАТА

ТЕМА

УЧАСТНИЦИ

ЗАБЕЛЕЖКА

1.

13.09. 2018

Запознаване на родителите с: училищния учебен план за I клас, правилникът на училището, правилникът за ЗБУВОТ, седмично разписание, график на часовете

класен ръководител, всички родители

 

2.

25.09. 2018

Индивидуална консултация

класен ръководител, родители по желание или необходимост

 

3.

02.10. 2018

Индивидуална консултация

класен ръководител, родители по желание или необходимост

 

4.

09.10. 2018

Тематична среща:

Готовност на учениците за първи клас

класен ръководител, всички родители

 

5.

16.10. 2018

Индивидуална консултация

класен ръководител, родители по желание или необходимост

 

6.

23.10. 2018

Индивидуална консултация

класен ръководител, родители по желание или необходимост

 

7.

30.10. 2018

Индивидуална консултация

класен ръководител, родители по желание или необходимост

 

8.

06.11. 2018

Индивидуална консултация

класен ръководител, родители по желание или необходимост

 

9.

13.11. 2018

Индивидуална консултация

класен ръководител, родители по желание или необходимост

 

10.

20.11. 2018

Индивидуална консултация

класен ръководител, родители по желание или необходимост

 

11.

27.11. 2018

Индивидуална консултация

класен ръководител, родители по желание или необходимост

 

12.

04.12. 2018

Обсъждане  празнуването на Коледа.

Подготовка за благотворителен базар за Коледа.

класен ръководител, всички родители

 

13.

11.12. 2018

Индивидуална консултация

класен ръководител, родители по желание или необходимост

 

14.

18.12. 2018

Индивидуална консултация

класен ръководител, родители по желание или необходимост

 

15.

08.01. 2019

Индивидуална консултация

класен ръководител, родители по желание или необходимост

 

16.

15.01. 2019

Индивидуална консултация

класен ръководител, родители по желание или необходимост

 

17.

22.01. 2019

Индивидуална консултация

класен ръководител, родители по желание или необходимост

 

18.

29.01. 2019

Отчитане на резултатите от I учебен срок

класен ръководител, всички родители

 

Забележка: Планът е отворен и класният ръководител си запазва правото да прави промени,

                    според желанието на родителите или непредвидени обстоятелства.

                                                                                                                               Кл. ръководител: Н. Барова