7. а

План-график на допълнителния час на класа за първия срок на учебната 2018/2019 година за работата на класния ръководител на VII а клас- Ангелина Вангелова

 

Дата

Тема

Работа с родители

1

18.09.

Организация на работата за предстоящата учебна година

Целия клас

2

25.09.

Приятелството между децата

Г-жа Маслева

Г-жа Костуркова

3

2.10.

Нашият личен пример за децата ни

Г-жа Кукова

Г-жа Цуцекова

4

9.10.

Какво да е поведението ми по коридорите в междучасията

Г-жа Денина

Г-жа Бобекова

5

16.10.

Агресията при децата

Г-жа Червенкова

Г-жа Цуцекова

6

23.10.

Текущи въпроси

Целия клас

7

30.10.

Толерантност към другите

Г-жа Колибанекова

Г-жа Манева

8

6.11.

Да помогнем заедно на децата ни, които трудно се справят по математика

Г-жа Костуркова

Г-жа Тачева

9

13.11.

Тормоза на децата в училище

Г-жа Ракова

Г-жа Тачева

10

20.11.

Храната в училище

Г-жа Даскалова

Г-жа Йосифова

11

27.11.

Имам ли добро отношение към другите ученици в училище

Г-жа Маслева

Г-жа Костуркова

12

04.12.

Агресията между учениците-причини

Г-жа Цуцекова

Г-жа Колибанекова

13

11.12.

Приятели или врагове-какво ни събира и какво делим

Г-жа Чонкова

Г-жа Петришка

14

18.12.

Красотата на общуването

Г-жа Петришка

Г-жа Бобекова

15

8.01.

Как ще приключим срока

Целия клас

16

15.01.

Пубертет и съзряване

Целия клас

17

22.01.

Какво показват резултатите по учебните предмети досега.

Целия клас

18

29.01.

Насоки за вторият учебен срок

Целия клас

Изготвил плана:Запознат с плана:

 

Ангелина Вангелова           Николинка Кехайова