III б клас

 Желая на всички здраве, усмивки и повече хубави дни занапред! 

---------------------------------------------------------------------

 

---------------------------------------------------------------------

ПЛАН

ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ

УЧЕБНА 2017/2018 г.ВСИЧКИ ПОСОЧЕНИ СРЕЩИ СЕ ПРОВЕЖДАТ С ПРЕДВАРИТЕЛНА УГОВОРКА, ПОКАНА И УТОЧНЕНИЕ ОТ КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛСреща-разговор/родители и ученици/. Обучителни затруднения на учениците с незадоволителен и задоволителен успех.

Асен Янков, Величка Помакова, Габриела Сапункьова, Георги Георгиев, Георги Златанов,Александра Велева, Анелия Машонова

Аз съм добър!/ Добрата или лошата агресия/. Лекция. Ситуации.

Всички желаещи родители

Среща-разговор/родители и ученици/. Обучителни затруднения на учениците с добър успех.

Анна Райшер, Димитър Гугов, Николай Бунчев

Среща-разговор/родители и ученици/. Как да преодоляваме пропуските при подготовка на уроците?-за учениците с много добър и отличен успех.

Евелина Лулчева, Елиана Вранчева,Ива Станева, Йоана Славчева, Натали Игнатова, Пламен Христев, Синтия Нешева, Спаска Гилева, Стелиана Узунова, Теодор Дерменджиев, Теодор Оловенеков

Тренинг-„ В обувките на моето дете”.

Всички желаещи родители

Обща родителска среща. Какво научихме до тук? Успех, дисциплина, участия…

Всички родители

Аз съм добър!/ Градивна или деструктивна агресия/. Лекция. Ситуации.

Всички желаещи родители

Интерактивна среща. „ Децата и интернет.”

Всички желаещи родители

Среща-разговор/родители и ученици/. Обучителни затруднения на учениците с добър успех.

Анна Райшер, Димитър Гугов, Николай Бунчев

Заключителна родителска среща. Как да се подготвим за IV клас?

Всички родителиКласен ръководител: Иван Иванов

---------------------------------------------------------------------

Резултат с изображение за дружба

         Това ще Ви разкажем на 28 ноември 2017 г.

                 /вторник/ от 17, 30 ч. в училище.

Очакваме Ви!

3 б клас