IV б клас

ПЛАН

ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИ

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

 

        месец

          дата

        дейност

    участници

СЕПТЕМВРИ

    11.09.2017г.

Родителска среща – обща.

Запознаване с правилника на училището, попълване на декларации и организационни въпроси.

Всички родители.

    

  15.09. 2017г.

Откриване на учебната година

 

ОКТОМВРИ

  

  03.10.2017 г.

Индивидуални консултации.

Родители на Теодор Шишков, Стайко Александров

   

   10.10.2017 г.

 

Родители на Мартин Цеков, Игнасио Димитров, Денис Ланджев

   17.10.2017 г.

Родителска среща – обща.

Запознаване с резултатите от проведените входни нива.

Всички родители.

   24.10.2017 г.

Индивидуална среща.

Родители не присъствали на предходната родителска среща.

Родители и ученици.

  

31.10.2017 г.

Среща – инструктаж за предстоящата екскурзия.

НОЕМВРИ

7.11.2017 г.

Индивидуална консултация.

14.11.2017г.

Тематична среша- „Агресията сред учениците”.

Родители, педагогически съветник, класен ръководител.

21.11. 2017 г.

Индивидуални консултации.

Родители на ученици с проблемно поведение.

28.11.2017 г.

Индивидуални консултации.

Родители на ученици с обучителни трудности.

ДЕКЕМВРИ

07.12.2017 г.

Индивидуални консултации.

 

14.12.2017 г.

„Да украсим класната стая.”

Родителски актив и желаещи родители и ученици.

21.12. 2017 г.

Индивидуална родителска среща.

 

28.12. 2017 г.

Индивидуална родителска среща.

 

ЯНУАРИ

09.01. 2018 г.

„Какво знем за децата си? ”- тематична среща.

 

16.01.2018 г.

Индивидуални консултации.

 

23.01. 2018 г.

Индивидуални консултации.

 

28.01.2018 г.

Обща родителска среща.

Обсъждане на резултатите постигнати през първия учебен срок.

Всички родители.

ФЕВРУАРИ

13.02.2018 г.

Среща с родители, които не са успяли да присъстват на предходната среща.

 

20.02.2018г.

Индивидуална родителска среща.

 

27.02.2018 г.

Индивидуална родителска среща.

 

    МАРТ

06.03. 2018 г.

„Поздрав за мама”- тематична родителска среща.

Родители и ученици.

13.03. 2018 г.

Индивидуална родителска среща.

 

20.03.2018 г.

Индивидуална родителска среща.

 

27.03.2018 г.

Индивидуална родителска среща.

 

   АПРИЛ

10.04.2018 г.

Тематична среща – „Великден”.

 

17. 04. 2018 г.

Индивидуална родителска среща.

24.04.2017 г.

Индивидуална родителска среща.

 

     МАЙ

08.05.2018 г.

Обща родителска среща.

Всички родители.

15.05.2018г.

Индивидуална родителска среща.

 

22.05.2018г.

 

Индивидуална родителска среща.

 

29.05.2018г.

Обща родителска среща.

„На прага на пети клас”.

Всички родители.