IX а клас

Уважаеми родители, нека заедно да отпразнуваме Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Присъединете се към нашето тържество на 24 май в училищния двор, за да запеем официалния химн на празника и се включим в тържественото шествие на площад „20-ти април“.Нека и на този специален денСУ „Нешо Бончев“ бъдеЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ!

 

ИванкаТалева-Мазнекова-класен ръководител на IXа клас

________________________________________________________________________________________

 Уважаеми родители,

 Учениците от IXа клас взеха активно участие в състезанието “Водата на Земята” по случай празника на училището и Денята на водата-22март.Ето някои интересни моменти от инициативата, за да ви направим съпричастни на събитието.

 

 

ИванкаТалева-Мазнекова-класен ръководител на IXа клас

________________________________________________________________________________________

Уважаеми родители, скъпи ученици,

  Напомням, че съгласно Заповед № РД 09-4130/29.08.2017г. на Министъра на образованието и науката, от 31.III.2018г. до 09.IV.2018г. включително продължава пролетната ваканция на учениците. На 10.IV.2018г. отново сме на училище!

Денят 30.III.2018г. е неучебен, но присъствен за учениците. Техните ангажименти са в съответствие с програмата на Бончеви празници 2018г. съгласно Заповед 1236/21.03.2018г. на Директора на СУ”Нешо Бончев”.

Желая на всички весели Великденски празници!

 

ИванкаТалева-Мазнекова-класен ръководител на IXа клас

________________________________________________________________________________________

Уважаеми родители,

На вашето внимание е настоящият график за провеждане на общи и индивидуални срещи на класния ръководител с вас за II срок на учебната 2017/2018 г.. Той може да претърпи корекции, съобразно вашите ангажименти или предпочитания. Ето защо моля да разгледате графика и отбележите под настоящото съобщение дали сте съгласни с него. Ако не, то, моля, отбележете кога би ви било удобно да посетите училище. При появила се невъзможност да дойдете в предвидения ден, моля своевременно да бъда уведомена за това в настоящия бележник или по телефона! Индивидуалните срещи се провеждат в ден вторник, от 17.30 часа в 14 кабинет в центалната сграда на СУ “Нешо Бончев”. Благодаря за отделеното внимание!

Дата

Среща

Дата

Среща

13.02.

Обща родителска среща

 

24.04.

 

Индивидуална среща с родителите на Татяна Куртева и Димитър Новаков

20.02.

Индивидуална среща с родителите на Мария Узунова

08.05.

 

Обща родителска среща

27.02.

Индивидуална среща с родителите на Елеонора Байрякова.

15.05.

Индивидуална среща с родителите на Лука Гугов и Анна Ралчева

06.03.

Индивидуална среща с родителите на Деляна Плачкова

22.05.

 

Индивидуална среща с родителите на Деница Иванова и Мария Йорданова.

13.03.

Индивидуална среща с родителите  на Никола Добрев.

29.05.

Индивидуална среща с родителите на Стоян Зяпков и Цветелина Спасова.

20.03.

Индивидуална среща с родителите  на  Николай Димитров.

05.06.

Индивидуална среща с родителите на Митко Мачеев

27.03.

Индивидуална среща с родителите на Радостин Маслев и Цветана Мулешкова,

12.06.

Индивидуална среща с родителите на Петя Недева.

10.04.

 

Индивидуална среща с родителите на Кристина Велева и Иван Иванов.

19.06.

Индивидуална среща с родителите на Иван Калпаков и Мирослав Вакарелов.

 

17.04.

Индивидуална среща с родителите на Петя Чуклева и Анна Кекова

26.06.

Индивидуална среща с родителите  на Анна Пърлева

Класен ръководител

________________________________________________________________________________________

Уважаеми родители, предлагам на вниманието ви линк към една анкета, предназначена за всички, които желаят да изразят мнението си за живота на децата в България и доколко държавата ни се грижи за тях. Ако имате желание и тези въпроси ви интересуват, може да я попълните-отнема кратко време. Благодаря на тези, които ще се включат!

 https://goo.gl/forms/df92EYeKmp7xlqkz2

 

 Иванка Талева-класен ръководител на IXа клас

________________________________________________________________________________________

Уважаеми родители, скъпи ученици, приключи I учебен срок на учебната 2017/2018г. Напомням, че съгласно Заповед № РД 09-4130/29.08.2017г. на Министъра на образованието и науката, от 03.II.2018г. до 06.II.2018г. включително продължава междусрочната ваканция на учениците. На 07.II.2018г. отново сме на училище!

На 13.II.2018г. предстои обща родителска среща според графика на СУ”Нешо Бончев”. Заповядайте!

 Иванка Талева-класен ръководител на IXа клас

________________________________________________________________________________________

 

СКЪПИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ОТ IXА КЛАС,

 

В навечерието на коледните и новогодишните празници нека си пожелаем много здраве, сбъднати мечти и истинска обич!

Нека са чисти сърцата ни и мъдри решенията ни!

Нека простим грешките и погледнем напред с гордо вдигната глава!

Бъдете щастливи и спокойни всички вие и вашите близки!

 

Красива, бяла Коледа и щастлива Нова година!

 

Уважаеми родители, скъпи ученици, напомням, че съгласно Заповед РД 09-4130/29.08.2017г. на Министъра на образованието и науката, от 23.XII2017г. до 02.I.2018г. включително започва коледната ваканция на учениците. На 03.I.2018г. отново сме на училище!

 Иванка Талева-класен ръководител на IXа клас

________________________________________________________________________________________

За хората с добри сърца поклон! Благодаря ви, скъпи родители и близки на Мария, Татяна, Цветелина, Кристина, Лука,Стоян, Иван Иванов, Митко за подкрепата при изработване на изделията за кулинарния ни Коледен базар! Изделията бяха вкусни и бързо се изчерпаха! Събраните средства ще бъдат използвани за приготвяне на подаръци за деца в неравностойно положение от училището ни. Благодарим ви, че помогнахте това да се случи!

 

Ив. Талева-класен ръководител на IXa клас

________________________________________________________________________________________

Едно наистина приятно и ползотворно изживяване имаха учениците от IXа клас на 02.XII.17г., когато посетиха Тракийски култов комплекс и винарна “Старосел”, както и водопад “Сучурума” край Карлово. Видяха и научиха нови неща, насладиха се на непознати до момента кътчета на България. Прекараха незабравими моменти заедно. Нека запомним хубавите мигове, които имаме ЗАЕДНО и нека те не са последните! (снимки - по-долу в страницата)

________________________________________________________________________________________

 

Уважаеми родители,

Благодаря Ви, че се включихте в процеса на оценка на качеството на предоставяното от СУ „Нешо Бончев“ образование, извършен във връзка с Наредба №16/ 8.12.2016 г. за управление на качеството на институциите. Резултатите от попълнените от Вас анкети за оценка работата на учителите и управлението на училището ще послужат за самооценяване на институцията и за предприемане на мерки за подобряване процеса на образование в нашето училище. Обратната връзка от Ваша страна е много ценна за нас.

 

Класен ръководител

 ________________________________________________________________________________________

Уважаеми родители, бяха гласувани промени в Правилника за дейността на училището. Пълният вариант на обновения документ можете да прочетете в сайта на училището, секция „Училище. Нормативни документи“. Насочвам вниманието ви към следните промени:

 

Извиняване на отсъствия и освобождаване от час

Чл. 228. Ал. 2. Закъснение на ученика за учебен час до 20 минути се отчита като половин отсъствие, а закъснение на ученика за учебен час с повече от 20 минути - като едно отсъствие.

Ал. 3. Ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и няма данни, че е налице уважителна причина по чл. 229, ал. 1 класният ръководител е длъжен да уведоми за това родителя с писмо, по имейл или в телефонен разговор и да обсъди с него възможностите за отстраняване на причините за отсъствието.

Чл. 229. Ал.1. Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:

3. до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя до класния ръководител;

4. до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на директора на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието.

Ал. 2. Заявлението по ал. 1, т. 3 се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в  училище.

Ал. 3. В случай че заявлението по ал. 1, т. 4 не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят уведомява за това класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. Директорът на училището въз основа на заявлението взема решение дали отсъствията на ученика са по уважителни причини.

Ал. 4. В случай че родителят, представителят на ученика или лицето, което полага грижи за ученика, ще отсъства от настоящия си адрес за срок, по-голям от един месец, той уведомява писмено директора на училището, като посочва лице, което ще контактува с училището за времето на отсъствието му по всички въпроси, свързани с училищното образование, с изключение на отписването на ученика от училището или промяната на формата на обучение на ученика.

 

Класен ръководител

  ________________________________________________________________________________________

Уважаеми родители, скъпи чуеници, напомням, че съгласно Заповед РД 09-4130/29.08.2017г. на Министъра на образованието и науката от сряда, 01.XI.2017г., до  05.XI. 2017 г. включително започва есенната ваканбция на учениците. На 06.XI. 2017г. отново сме на училище!

Класен ръководител: Ив.Талева-Мазнекова 

    _______________________________________________________

 Уважаеми родители, 

На вашето внимание е настоящият график за провеждане на общи и индивидуални срещи на класния ръководител с вас за I срок на учебната 2017/2018 г.Той може да претърпи корекции, съобразно вашите ангажименти или предпочитания. Ето защо моля да разгледате графика и отбележите под настоящото съобщение дали сте съгласни с него. Ако не, то, моля, отбележете кога би ви било удобно да посетите училище. При появила се невъзможност да дойдете в предвидения ден, моля своевременно да бъда уведомена за това в настоящия бележник или по телефона! Индивидуалните срещи се провеждат в ден вторник, от 17.30 часа в 14 кабинет в центалната сграда на СУ “Нешо Бончев”. Благодаря за отделеното внимание!

Дата

Среща

Дата

Среща

12.09.

Обща родителска среща

28.11

Индивидуална среща с родителите на Татяна Куртева и Димитър Новаков

03.10.

Индивидуална среща с родителите на Николай Димитров

05.12.

.

Индивидуална среща с родителите на Анна Пърлева и Митко Мачеев

10.10.

Индивидуална среща с родителите на Петя Чуклева и Анна Кекова.

12.12.

Индивидуална среща с родителите на  Лука Гугов и Анна Ралчева

17.10.

Обща родителска среща

19.12.

Индивидуална среща с родителите на Деница Иванова и Мария Йорданова,

24.10.

Индивидуална среща с родителите на Диляна Плачкова

09.01

Индивидуална среща с родителите  на Никола Добрев

31.10.

Индивидуална среща с родителите  на  Стоян Зяпков и Цветелина Спасова

16.01

Индивидуална среща с родителите на Кристина Велева и Иван Иванов

07.11

Индивидуална среща с родителите на Радостин Маслев и Цветана Мулешкова,

23.01.

Индивидуална среща с родителите на Петя Недева.

14.11.

Индивидуална среща с родителите на: Мария Узунова.

 

30.01.

Индивидуална среща с родителите  на Елеонора Байрякова.

21.11.

Индивидуална среща с родителите на Иван Калпаков и Мирослав Вакарелов.

   

Класен ръководител: Иванка Талева-Мазнекова

 

Уважаеми родители, напомням, че утре, 17.X.2017г., от 17.30 часа в кабинет 14, на втори етаж в централната сграда на СУ”Нешо Бончев” ще се проведе традиционната обща родителска среща. Заповядайте! Ще имате възможност и за индивидуални разговори с учителите по иотделните предмети!

Класен ръководител: Ив.Талева-Мазнекова