VII б клас

 

ПЛАН ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИ

В ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ЧАС НА КЛАСА – VII Б клас

Уважаеми родители,

Изпращам Ви графика за планираните общи и индивидуални срещи с родители до края на I учебен срок, които ще се провеждат, както сме се уговорили, всеки вторник от 17.30 часа в каб. 18.

ДАТА

ТЕМА

УЧАСТНИЦИ

1.

5.12.

Изборът на паралелка и училище след 7 клас

Класен ръководител, всички родители

2.

12.12.

Индивидуална среща с родители

Класен ръководител, родителите на Никола Вакарелов, Добромир Славчев, Иван Левичаров

3.

19.12.

Индивидуална среща с родители

Класен ръководител, родителите на Михаел Данков, Марко Стоянов, Никола Галчев

4.

09.01.

Индивидуална среща с родители

Класен ръководител, родители на Фанка Янева, Мария Харапова, Стефка Бонева

5.

16.01.

Индивидуална среща с родители

Класен ръководител, родители на Стоян Врагов, Красимир Гушмаков, Владислав Ранчев

6.

23.01.

Индивидуална среща с родители

Класен ръководител, родители на Кристина Узунова, Йорданка Вълчева, Ангелина Караколева

7.

30.01.

Индивидуална среща с родители

Класен ръководител, родители на : Николета Узунова, Станислава Златанова, Мария Даскалова

Забележка: Планът е отворен и класният ъркоовдител си азпазва правото да прави промени според желанието на ордителите или непредвидени обстоятелства.

Класен ръководител: Невяна Кацарева