VII в клас

Илина Гечева  

Класен ръководител на VIIв клас

__________________________________________________________

Уважаеми родители, припомням Ви, че на 13. 02. 2018 г. ще се проведе редовна родителска среща. Очаквам Ви в 10 кабинет от 17, 30 часа.

Предлагам на Вашето внимание график с индивидуалните ни срещи през втория учебен срок на учебната 2016/2017 г.

Дата

Родители на ученик

Тема

20. 02. 2017

Деница Христова Реджова

Димитър Стоянов Димитров

Успех на учениците, участие и резултати от проекта „Твоят час”

27. 02. 2017

Иван Ненков Куков

Илиян Ненков Куков

Успех и дисциплина в училище

06. 03. 2017

Габриела Стайкова Чопаринова

Лука Павлов Ралчев

Успех на учениците, участие и резултати от проекта „Твоят час”

13. 03. 2017

Виктория Владиславова Ламбева

Ивон Димитрова Гърбешкова

Затруднения и притеснения в учебния процес

20. 03. 2017

Даниела Иванова Илкова

Мартин Дончев Нонов

Затруднения и притеснения в учебния процес

27. 03. 2017

Георги Христов Радивчев

Нена Христова Радивчева

Успех и дисциплина в училище

10. 04. 2017

Йоана Станкова Солакова

Доника Николаева Джунова

Приятелство, толерантност, взаимоотношения в клас

17. 04. 2017

Мартин Илиев Ефтимов

Симона Илиева Ефтимова

Затруднения и притеснения в учебния процес

24. 04. 2017

Недялка Георгиева Джолова

Селина Пламенова Йончева

Моите тревоги в училище

08. 05. 2017

Камелия Николаева Захариева

Пепа Николова Кекова

Затруднения и притеснения в учебния процес

15. 05. 2017

Гергана Стоянова Зайкова

Иван Петров Стоянов

Кристина Велкова Мичкюрова

Приятелства и взаимоотношения в клас

39. 05. 2017

Стела Станимирова Куруджиева

Цветомира Цветанова Фандъкова

Затруднения и притеснения в учебния процес

05. 06. 2017

Деница Христова Реджова

Димитър Стоянов Димитров

Иван Ненков Куков

Участие на родители в публична изява по  проекта „Твоят час”

12. 06. 2017

Габриела Стайкова Чопаринова

Лука Павлов Ралчев

Даниела Иванова Илкова

Участие на родители в публична изява по  проекта „Твоят час”

Забележка: Графикът е отворен и класният ръководител си запазва правото да прави промени според желанието на родителите или непредвидени обстоятелства.

Илина Гечева                                                                                                                                              

 

Класен ръководител на VIIв клас

__________________________________________________________

Скъпи ученици, уважаеми родители

 

Г-жа Гечева, кл. ръководител на 7в клас

__________________________________________________________

Учениците Иван Стоянов, Йоана Солакова, Пепа Кекова, Гергана Зайкова, Стела Куруджиева и Камелия Захариева от 7в клас се представиха отлично на есенния кръг на международното математическо състезание "Математика без граници" като завоюваха сребърни медали. Техният учител и класен ръководител г-жа Илина Гечева се гордее с техните постижения и им пожелава нови успехи в света на математиката и отлично представяне на НВО по математика през месец май. 

__________________________________________________________

Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че на 05.12.2017г. от 17,30 ч ще се проведе извънредна родителска среща на 7в клас.

Ще бъдат обсъдени възможностите на училището за предстоящия план-прием за 8 клас и други текущи въпроси. Очаквам Ви в 10 кабинет.

Класен ръководител: Илина Гечева

__________________________________________________________

 

Уважаеми родители,

напомням Ви, че всеки вторник от 17,30 часа в 10 кабинет съм на Ваше разположение, за да поговорим за поведението и успеха на децата Ви. Това е и времето, в което можете да се срещнете и с останалите учители, които преподават на класа.

Предложеният график подлежи на промяна, ако вашата ангажираност не позволява провеждането на насрочената среща. Разчитам, че ще ме  уведомите своевременно за промяната.

ГРАФИК

за провеждане на допълнителен час  на VIIв

за първи учебен срок на учебната 2017/2018 г.

 

Дата

Родители на ученик

Дата

Родители на ученик

03.10.17

Георги Радивчев

Нена Радивчева

28.11.17

Камелия Захариева

Пепа Кекова

10.10.17

Иван Куков

Илиян Куков

05.12.17

Гергана Зайкова

Доника Джунова

17.10

Габриела Чопаринова

Лука Ралчев

12.12.17

Виктория Ламбева

Ивон Гърбешкова

24.10.17

Стела Куруджиева

Недялка Джолова

19.12.17

Цветомира Фандъкова

Лука Ралчев

31.10.17

Даниела Илкова

Мартин Нонов

09.01.18

Мартин Ефтимов

Симона Ефтимова

07.11.17

Деница Реджова

Димитър Димитров

16.01.18

Селина Йончева

Терислава Маринова

14.11.17

Йоана Солакова

Даниела Илкова

23.01.18

Георги Радивчев

Нена Радивчева

21.11.17

Иван Стоянов

Кристина Мичкюрова

30.01.18

Георги Карамаринов

 

Илина Гечева

Класен ръководител на VIIв клас

_________________________________________________________________________

Уважаеми родители, на 07.11.2017 г., на педагогически съвет бяха приети нови промени в Правилника на СУ „Нешо Бончев” във връзка с влезлия в сила закон за приобщаващото образование. Те касаят отсъствията на учениците от учебни занятия, освобождаването им по семейни причини от класния ръководител, промяна в отразяването на закъсненията на учениците и др. Тъй като това са важни промени, моля да се запознаете с тях на сайта на училището, където ще бъде актуализиран Правилника. Учениците са вече уведомени за тези промени!

 

Кл. ръководител: Илина Гечева