Новините от СУ "Нешо Бончев"

Съобщение

След училищния етап на класиране в паралелките с прием в VІІІ клас не са подадени документи от нови ученици. Желанията за преместване в друга паралелка са удовлетворени.

"Учител на група за ЦОУД в начален етап - І - ІV клас"

ПРОТОКОЛ 

от работата на 

Комисия за избор на длъжност 

                      "Учител на група за ЦОУД в начален етап - І - ІV клас"

 

Всички, които ще сключват договор трябва да представят:

  1. Свидетелство за съдимост
  2. Документ за медицински преглед - за тези, които са прекъснали работа за повече от 3 месеца
  3. Документ за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 2 на наредба 4 от 2016 год. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист - за тези, които за първи път заемат длъжност на педагогически специалист или са заемали друга длъжност.

График

График

за осъществяване на дейностите в училищния етап за записване на ученици в VІІІ клас:

 

От 5 до 30. 08.2019г. – подаване на документи за участие в училищния етап на записване.

Място за подаване на документите: Канцеларията на училището.

Време за работа: 8:00ч. - 16:00ч. 

 

3.09.2019г. - Класиране на учениците, подали документи за участие в училищния етап.

Обявяване на резултатите: до 16:00ч. на същия ден.

Записване на класираните ученици: 4 и 5.09.2019г.

Място: Фоайето в административната част на училището. 

 

Време за записване 8:00 – 16:00ч.

 

ПОКАНА

П О К А Н А

За представяне на оферта за директно възлагане на договор 

по реда на чл. 20, ал.4, т. 2 от ЗОП

С предмет: Доставка по заявка закуски за прогнозен брой 254 ученици от I до IV клас в  СУ „Нешо Бончев”– град Панагюрище за учебната за учебната 2019/2020 г., с прогнозен брой 150 учебни дни. Текст покана - ИЗТЕГЛИ.

ПОКАНА

П О К А Н А

За представяне на оферта за директно възлагане на договор 

по реда на чл. 20, ал.4, т. 2 от ЗОП

С предмет: Доставка по заявка на готови ястия-кетъринг за обедно хранене за прогнозен брой 130 ученици от I до IV клас, обучаващи се на целодневна организация на учебния ден  в СУ „Нешо Бончев”–град Панагюрище, за учебната 2019/2020 г., с прогнозен брой 150 учебни дни”. Текст покана - ИЗТЕГЛИ.

 

Обявление

Проект “ТИМ-Технологии и Иновативни Методи” обявява, че поради добро финансово управление на проекта, има възможност за осъществяването на още една мобилна дейност, съответстваща на целите на проекта. 

За целта имаме желанието да поканим един учител от екипа в СУ”Нешо Бончев” да се квалифицира и осъществи участието в обучителен курс през м.септември.  Моля в рамките на 3 дни, до 2 август, да подадете своите документи в канцеларията и представите желание за  подходящ структуриран 5-дневен курс. Търсенето на  място за настаняване е индивидуална отговорност на кандидата. 

Целите на проекта, резултати и въздействие, можете да прочетете в ЕПР (Европейския план за развитие) на сайта на училището или сайта на проекта www.daskalo.com/team.

Учебници за 2019/2020 учебна година

Учебници за 2019/2020 учебна година

 

Учебници за 2019/2020 учебна година
Клас Учебен предмет Издателство Автори
І-ви клас      
  БЕЛ "Просвета плюс" П. Димитрова,М. Бончева,Н. Петрове
  Математика "Просвета плюс" В.Ангелова, Р. Топалска
  Околен свят "Просвета плюс" Е. Василева, С. Цветанска
  Музика "Просвета плюс" Г. Калоферова, В. Сотирова, Р. Драганова
  Технологии и предприемачество "Просвета плюс" Л. Витанов, М. Райкова
  Изобразително изкуство "Просвета плюс" П. Цанев, Р. Карапантева, Г. Страшилова
ІІ-ри клас      
  БЕЛ "Булвест" 2000 Герджикова, Вълкова, Василева, Сенгалевич
  Английски език "Просвета" 1945 Емилия Колева, Елка Ставрева 
  Математика "Питагор" Милчева, Димитрова, Гернат
  Околен свят "Питагор" Елена Кулина
  Музика "Изкуства" Толедова, Христова, Запрянова
  Технологии и предприемачество "Булвест" 2000 Цанев, Йотова, Кючукова, Паламаркова
  Изобразително изкуство "Рива" Дворянова, Витанов, Дворянов
ІІІ-ти клас      
  БЕЛ "Просвета плюс" П.Димитрова,М.Бончева,Н.Димитрова
  Английски език "Просвета" 1945 Емилия Колева, Елка Ставрева
  Математика "Булвест2000" М.Богданова,М.Темникова,В.Иванова
  Компютърно моделиране "Изкуства"ЕООД Р.Папанчева и колектив
  Човекът и обществото "Просвета плюс" Ек.Михайлова,С.Цветанска,М.Султанова,М.Радилова
  Човекът и природата "Просвета плюс" М.Кабасанова,Ели Пещерска
  Музика "Просвета плюс" Г-Калоферова,В.Сотирова,Р.Драганова
  Технологии и предприемачество "Просвета плюс" Л.Витанов,Ел.Васева
  Изобразително изкуство "Рива " Л.Дворянова,доц.д-р Л.Витанов,Ир.Апостолова
ІV-ти клас      
  БЕЛ ПРОСВЕТА ПЛЮС, София Пенка Димитрова
  Английски език ПРОСВЕТА 1945, София Елка Ставрева, Емилия Колева
  Математика ПРОСВЕТА ПЛЮС, София Владимира Ангелова
  Човекът и обществото ПРОСВЕТА ПЛЮС, София Силвия Цветанска, Екатерина Михайлова, Марияна Султанова
  Човекът и природата ПРОСВЕТА ПЛЮС, София Мария Кабасанова, Ели Пещерска, Мария Върбанова
  Музика ПРОСВЕТА ПЛЮС, София Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова
  Технологии и предприемачество ПРОСВЕТА ПЛЮС, София Любен Витанов, Елисавета Васева
  Изобразително изкуство ПРОСВЕТА ПЛЮС, София Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова
  Компютърно моделиране ИЗКУСТВА Румяна Папанчева, Тодорка Глушкова
V-ти клас      
  БЕЛ "Анубис" Бъл.ез. -М. Георгиева, В. Жобов Л-ра - К. Протохристова, С. Черпокова
  Английски език КЛЕТ България Your space for Bulgaria 5th grade Martyn Hobba, Julia Starr Keddle with Desislava Zareva, Nikolina Tsvetkova
  Математика "Анубис" Теодоси Витанов, Чавдар Лозанов
  Информационни технологии Булвест 2000 Галина Момчева, Елена Ковачева, Ангел Ангелов - Ачо
  История и цивилизация "Булвест" 2000 Васко Арнаудов, Цветан Цветански и колектив
  География и икономика "Просвета" 1945 С.Дерменджиева, П.Събева, П.Стоянов, Н.Попов, Н.Николова
  Човекът и природата Просвета Мария Кабасанова, Христо Попов, Виктор Иванов, Йорданка Димова, Елена Гергова, Гергана Комитска 
  Музика "Просвета" 1945 Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева
  Технологии и предприемачество "Анубис" Сашо Плачков, Владимир Петров, Мария Кавданска
  Изобразително изкуство "Анубис" Огнян Занков, Бисер Дамянов, Бойка Доневска, Олга Христова
VІти клас      
  БЕЛ "Анубис" БЕ - М. Георгиева, В. Жобов, Д. Димитрова, В. Габровска; литература - К. Протохристова, С. Черпокова, Н. Даскалов, Е. Петкова
  Английски език КЛЕТ България Your space for Bulgaria 6th grade Martyn Hobba, Julia Starr Keddle with Desislava Zareva, Nikolina Tsvetkova
  Математика Булвест 2000 Емил Колев
  Информационни технологии Булвест 2000 Галина Момчева, Елена Ковачева, Ангел Ангелов - Ачо
  История и цивилизация Булвест 2000 Васко Арнаудов, Цветан Цветански и колектив
  География и икономика "Просвета" 1945 С.Дерменджиева, П.Събева, П.Стоянов, Н.Попов, Н.Николова
  Човекът и природата Просвета основано 1945 Мая Гайдарова, Стефан Манев, Ценка Часовникарова, Георги Иванов Георгиев, Блажка Ушагелова, Ренета Петкова
  Музика "Просвета" 1945 Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева
  Технологии и предприемачество "Бит и Техника" Тодорка Николова, Силвия Гърневска,Светла Ананиева, Валентин Анание
  Изобразително изкуство "Анубис" Огнян Занков, Бисер Дамянов, Бойка Доневска, Олга Христова
VІІ-ми клас      
  БЕЛ "Анубис" БЕ - М. Георгиева, В. Жобов; Литер. - К. Протохристова, С. Черпокова
  Английски език КЛЕТ България Your space for Bulgaria 7th grade Martyn Hobba, Julia Starr Keddle with Desislava Zareva, Nikolina Tsvetkova
  Математика Архимед Георги Паскалев, Мая Алашка
  Информационни технологии Булвест 2000 Ангел Ангелов - Ачо, Елена Ковачева, Красимир Харизанов
  История и цивилизация "Булвест" 2000 Георги Якимов, Искра баева и колектив
  География и икономика "Проссвета 1945" С.Дерменджиева, П.Събева, П.Стоянов, Н.Попов, Н.Николова
  Биология и здравно образование "Просвета" 1945 Мария Кабасанова, Васил Големански, Гергана Комитска, Ренета Петкова
  Химия и ООС "Педагог 6" Митка Павлова и колектив
  Музика "Просвета" 1945 Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева
  Технологии и предприемачество "Бит и Техника" Тодорка Николова, Силвия Гърневска,Светла Ананиева, Валентин Анание
  Изобразително изкуство "Анубис" Огнян Занков, Бисер Дамянов, Бойка Доневска, Олга Христова
  Физика и астрономия "Булвест 2000" Максим Максимов, Галя Русева
VІІІ-ми клас      
  БЕЛ "Анубис" БЕ - М. Георгиева, В. Жобов, Д. Димитрова, В. Инева; литература - К. Протохристова, С. Черпокова, М. Шнитер, Е. Петкова
  Английски език Klett, Think for Bulgaria  
  Математика "Архимед" Здравка Паскалева, Мая Алашка, Райна Алашка
  Информатика Булвест 2000 и Анубис Галина Момчева, Тодорка Глушкова, Росица Маринова
  Информационни технологии Булвест 2000  Галина Момчева, Елена Ковачева, Ангел Ангелов - Ачо
  Музика "Просвета" 1945 Лозанка Пейчева, Стефанка Георгиева, Венцислав Димов, Милен Димитров
  Изобразително изкуство "Педагог 6" Мариета Савчева, Елена Панайотова, Благомир Папазов
  Философия "Анубис" л.Андреева, Р.Найденова, И.Колев, Р.Пожарлиев, Хр.Стоев
ІХ-ти клас      
  БЕЛ "Анубис" М. Георгиева, В. Жобов, Д. Димитрова, Р. Петрова
  Английски език Express Publishing Legacy Part One, Jenny Dooley
  Немски език Klett Magnet Smart Giorgio Motta
  Руски език Клет България ООД Татяна Алексиева, Олга Лазова, Виолета Миланова
  Математика "Архимед" Георги Паскалев, Мая Алашка, Райна Алашка
  Информационни технологии Булвест 2000  Галина Момчева, Елена Ковачева, Ангел Ангелов - Ачо
  История и цивилизация "Анубис" Х.Матанов, Б.Стоянов, Д.Вачков, Е.Карабоева, К. Табакова,Х. Мирчева,Й. Митев, И. Илиев, Г. Рангелова
  География и икономика "Просвета" 1945 С.Дерменджиева, П.Събева, П.Стоянов, Н.Попов, Н.Николова
  Музика "Просвета" 1945 Венцислав Димов, Стефанка Георгиева, Лозанка Пейчева, , Милен Димитров
  Изобразително изкуство "Педагог 6"  Мариета Савчева, Елена Панайотова, Благомир Папазов
  Философия "Просвета -1945" Е.Ва,джийска,  Д.Панева,  Я.Захариев
  Биология и здравно образование.  Учебниците са 2: БЗО VІІІ и БЗО ІХ клас БЗО VІІІ "Просвета - 1945"   БЗО ІХ клас "Педагог 6" VІІІ - Румен Бостанджиев и колектив                                                    ІХ клас - Наташа Цанова и колектив
  Физика и астрономия Булвест 2000  Максим Максимов
  Химия и опазване на околната среда 1. VIII клас - издателство "Педагог 6"            2. IX клас - издателство "Педагог 6" VII клас - Митка Павлова, Милена Кирова и колектив                      IX клас - Митка Павлова, Милена Кирова и колектив  
  Философия "Просвета -1945" Е.Варджийска, Д.Панева, Я.Захариев
Х-ти клас      
  БЕЛ Клет България ООД  Литература - Клео Протохристова, Светла Черпокова. БЕ - Владимир Жобов, Маргарита Георгиева 
  Английски език Express Publishing Legacy, Part Two, Jenny Dooley
  Немски език Klett Magnet Smart Giorgio Motta
  Руски език Клет България ООД  Татяна Алексиева, Олга Лазова, Виолета Миланова
  Математика "Архимед" Пламен Паскалев, Мая Алашка, Райна Алашка
  Информационни технологии Булвест 2000  Галина Момчева, Елена Ковачева, Ангел Ангелов - Ачо
  История и цивилизация Клет България ООД  Христо Матанов, Илия Илиев, Красимира Табакова
  География и икономика "Булвест 2000" Р.Пенин, Т.Трайков, Д.желев, В.Стоянова
  Философия "Педагог 6" Галя Герчева-Несторова, Райна Димитрова, Румяна Тултукова, Бойчо Бойчев
  Биология и здравно образование  "Педагог 6" Наташа Цанова и колектив
  Физина и астрономия „Булвест 2000“ Максим Максимов, Ивелина Димитрова
  Химия и опазване на околната среда "Педагог 6" Митка Павлова и колектив
  Музика "Просвета" 1945  Лозанка Пейчева, Венцислав Димов, Милен Димитров, Даниела Костинкова
  Изобразително изкуство "Педагог 6" Мариета Савчева, Елена Панайотова, Благомир Папазов
ХІ клас      
  БЕЛ "Просвета" БЕ - Т. Ангелова, П. Костадинова; Лит. - Инн. Пелева, Алб. Хранова
  Английски език CUP Complete Advanced, Second Edition, Guy Brook-Hart
  Немски език Klett Direkt zwei Giorgio Motta,Beata Cwikowska
  Руски език Клет България ООД Авторски колектив
  Математика Архимед Георги Паскалев, Мая Алашка
  Информационни технологии Просвета 1945 Мариана Дербатова, Петя Чолакова
  История и цивилизация "Анубис" за Х кл. Христина Мирчева, Галя Рангелова
  География и икономика "Педагог 6" М.Мандева, С.велев, Ц.Заркова
  Философия Екстрем Сергей Герджиков, Яна Мерджанова
  Биология и здравно образование  "Гея-Либрис-ПП" за 10а клас; "Гея-Либрис-ЗП" за 10б клас Ц. Часовникарова, С. Евтимова, М. Атева                                        С. Евтимова, Ц. Часовникарова, М. Атева  
  Физина и астрономия "Булвест 2000" за 10 клас Максим Максимов, Георгиос Христакудис
  Химия и опазване на околната среда "Анубис-ЗП" Г. Близнаков и кол.
ХІІ-ти клас      
  БЕЛ "Просвета" БЕ -Татяна Ангелова, П. Костадинова Л-ра - Инна Пелева, А. Хранова
  Английски език CUP Complete Advanced, Second Edition, Guy Brook-Hart
  Немски език Klett Direkt zwei Giorgio Motta,Beata Cwikowska
  Руски език Клет България ООД Авторски колектив
  Математика "Архимед-ПП" за 12а клас; "Архимед-ЗП" за 12б клас Георги Паскалев, Здравка Паскалева
  История и цивилизация "Анубис" за ХІ кл. В. Мутафчиева, К. Косев, С. Грънчаров, Х. Матанов, И.Илиев, А. Василев
  География и икономика "Педагог 6" М.Мандева, С.Велев, Ц.Заркова
  Свят и личност  Просвета 1945 Мая грекова, Лиляна Деянова и колектив
  Биология и здравно образование  "Гея Либрис-ПП" за 12а клас В.Овчаров, С. Евтимова и кол.
  Физина и астрономия "Булвест 2000" за 10 клас Максим Максимов, Георгиос Хистакудис

Pages