Новините от СУ "Нешо Бончев"

В периода 16.09-18.09.2022 г. ученици от IX, X и XI клас на СУ "Нешо Бончев" гр.Панагюрище взеха участие в обучение на тема "Превенция на кибертормоз и злоупотреби онлайн, дезинформация и разпространение на фалшиви новини сред младите хора". Събитието се проведе в гр.Благоевград по проект "Ти знаеш. Ти можеш" под патронажа на Министерството на младежта и спорта с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2022 г. 
, ,

Днес, 24.08.2022год., в

Днес, 24.08.2022год., в

Списъци с учебниците за учебната 2022/2-23 година - Изтегли

Съгласно разпоредбите на чл.10а и чл.10б от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), на семействата, чиито деца са записани в първи клас/в осми клас на държавно или общинско училище, се отпуска еднократна помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година, когато децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

График за провеждане на сесията за поправителните изпити в септемврийска сесия 2021-2022 учебна година за учениците V – ХІ клас, както следва:

 

СУ „Нешо Бончев“ обявява събиране на оферти за избор на изпълнител за доставка на готова храна за учебната 2022-2023 година по:

-         

Позиция 1. Приготвяне и доставка на готова храна за обяд на учениците, включени в целодневна организация на учебния процес.

Обучителек курс на тема "Компетентности в училище: умения на ХХI век в час" ще се проведе на 4 и 5 юли 2022 в кабинет №15. Обучението е вътрешноинституционално. В него е предвидено да се включат 36 педагогически специалисти.

Вижте програмата на обучението - ТУК. Обучителната организация е „Академия НИКЕ“.

 

Обучение на тема "Училище в облака: Създаване на съдържание" ще се проведе на 01.07.2022 г. и на 08.07.2022 г., от 13:00 до 19:00 часа в училище, кабинет № 13.

“Научи чрез опит” - това е мотото на няколко нестандартни часове по физика и астрономия, проведени иорганизирани през месец юни от г- жа Радка Семова.

Инструктаж НВО Х клас - Изтегли

 

Инструктаж НВО VII клас - Изтегли